Yükseltme hesaplanamadı, ne oldu?

62

sudo update-manager -d çalıştırıyorum ve yükseltme işlemini başlatıyorum. Yükseltme seçeneğini seçiyorum ve daha sonra yönetici Setting new software channels girdiğinde hata veriyor.

Could not calculate the upgrade

An unresolvable problem occurred while calculating the upgrade.

 This can be caused by:
 * Upgrading to a pre-release version of Ubuntu
 * Running the current pre-release version of Ubuntu
 * Unofficial software packages not provided by Ubuntu

If none of this applies, then please report this bug using the command 'ubuntu-bug ubuntu-release-upgrader-core' in a terminal.

Tüm resmi olmayan ve üçüncü taraf paketlerini devre dışı bıraktım, 13.04'ten beri yayın öncesi sürüm kullanmıyorum ve bir sürüm öncesi olmayan beta 2'ye geçmeye çalışıyorum. Bir hata raporunu doldurmadan önce, her iki sistemime de geldiğinden beri, başkalarının aynı sorunları olup olmadığını anlamak istiyorum.

EDIT : Yorum için çıkış eklendi.

$ sudo dpkg -l | grep -w "rc"'
rc google-chrome-beta 31.0.1650.16-1 amd64 The web browser from Google
ii sysv-rc 2.88dsf-13.10ubuntu15 all System-V-like runlevel change mechanism

$ cat /etc/apt/sources.list

deb http://dk.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring main restricted
deb-src http://dk.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring main restricted

deb http://dk.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring-updates main restricted
deb-src http://dk.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring-updates main restricted

deb http://dk.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring universe
deb-src http://dk.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring universe
deb http://dk.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring-updates universe
deb-src http://dk.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring-updates universe

deb http://dk.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring multiverse
deb-src http://dk.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring multiverse
deb http://dk.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring-updates multiverse
deb-src http://dk.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring-updates multiverse

deb http://security.ubuntu.com/ubuntu raring-security main restricted
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu raring-security main restricted
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu raring-security universe
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu raring-security universe
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu raring-security multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu raring-security multiverse

deb http://extras.ubuntu.com/ubuntu raring main
deb-src http://extras.ubuntu.com/ubuntu raring main
deb http://dk.archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring-proposed multiverse universe restricted main

$ lsb_release -c
Codename:  raring

$ sudo apt-get -y install aptitude && \
   sudo rename 's/\.list$/.list.disable/' /etc/apt/sources.list.d/*.list && \
   sudo aptitude update && \
   aptitude search '?narrow(?installed, !?archive(raring))''

i  dropbox            - cloud synchronization engine - CLI and Nautilus extension           
i  google-chrome-stable     - The web browser from Google                          
i  google-talkplugin       - Google Talk Plugin                               
i  libdrm-intel1         - Userspace interface to intel-specific kernel DRM services -- runtime      
i  libdrm-nouveau2        - Userspace interface to nouveau-specific kernel DRM services -- runtime     
i  libdrm-radeon1        - Userspace interface to radeon-specific kernel DRM services -- runtime     
i  libdrm2            - Userspace interface to kernel DRM services -- runtime             
i  libegl1-mesa         - free implementation of the EGL API -- runtime                 
i  libegl1-mesa-drivers     - free implementation of the EGL API -- hardware drivers             
i  libgbm1            - generic buffer management API -- runtime                    
i  libgl1-mesa-dri        - free implementation of the OpenGL API -- DRI modules              
i  libgl1-mesa-glx        - free implementation of the OpenGL API -- GLX runtime              
i  libglapi-mesa         - free implementation of the GL API -- shared library              
i A libgles2-mesa         - free implementation of the OpenGL|ES 2.x API -- runtime            
i  libllvm3.3          - Low-Level Virtual Machine (LLVM), runtime library               
i  libopenvg1-mesa        - free implementation of the OpenVG API -- runtime                
i  libxatracker1         - X acceleration library -- runtime                       
i  nodejs            - Node.js event-based server-side javascript engine               
id nvidia-persistenced      - Load the NVIDIA kernel driver and create device files             
id nvidia-settings-331      - Tool for configuring the NVIDIA graphics driver                
i  simplescreenrecorder     - A feature-rich screen recorder that supports X11 and OpenGL.          
i A simplescreenrecorder-lib   - A feature-rich screen recorder that supports X11 and OpenGL.          
i  sublime-text         - Sublime Text is a sophisticated text editor for code, markup and prose     
i  vokoscreen          - easy to use screencast creator                         
i  xserver-common        - common files used by various X servers                     
i  xserver-xorg-core       - Xorg X server - core server                          
i  xserver-xorg-input-synaptics - Synaptics TouchPad driver for X.Org server                   
i  xserver-xorg-video-ati    - X.Org X server -- AMD/ATI display driver wrapper                
i  xserver-xorg-video-cirrus   - X.Org X server -- Cirrus display driver                    
i  xserver-xorg-video-intel   - X.Org X server -- Intel i8xx, i9xx display driver               
i  xserver-xorg-video-mach64   - X.Org X server -- ATI Mach64 display driver                  
i  xserver-xorg-video-nouveau  - X.Org X server -- Nouveau display driver                    
i  xserver-xorg-video-r128    - X.Org X server -- ATI r128 display driver                   
i  xserver-xorg-video-radeon   - X.Org X server -- AMD/ATI Radeon display driver                
i  xserver-xorg-video-vmware   - X.Org X server -- VMware display driver    
    
sordu topless 17.10.2013 17:08

9 cevap

45

Benim için çalışılan, yükseltme işlemini engelleyen herhangi bir bozuk paketi kaldırıyordu.

Önce hangi paketlerin bozuk olduğunu öğrenin:

grep Broken /var/log/dist-upgrade/apt.log

Ardından bunları kaldırın:

sudo apt-get remove <packages to remove>

Bazıları yeni sürüme geçiş sırasında yeniden yüklenebilir, başkaları da kendinizi yeniden yüklemeniz gerekebilir.

    
verilen cevap DaShaun 17.10.2013 21:12
28

Sisteminiz yeni sürüme geçemediğinde, /var/log/dist-upgrade/main.log dosyasını kontrol edin

Satırı buldum:

2013-10-17 15:00:30,543 ERROR Dist-upgrade failed: 'The package 'xubuntu-desktop' is marked for removal but it is in the removal blacklist.'

xubuntu masaüstünü el ile kaldırdım. Yükseltme daha sonra sorunsuz devam etti.

    
verilen cevap Jake 17.10.2013 21:06
5

Benzer sorun burada. Önceki yayında belirtilen "main.log" dosyasındaki son birkaç satır:

2013-10-17 23:44:38,233 DEBUG blacklist expr 'unity$' matches 'unity'
2013-10-17 23:44:38,233 DEBUG The package 'unity' is marked for removal but it's in the removal blacklist
2013-10-17 23:44:43,585 ERROR Dist-upgrade failed: 'The package 'unity' is marked for removal but it is in the removal blacklist.'
2013-10-17 23:44:43,586 DEBUG abort called
2013-10-17 23:44:43,592 DEBUG openCache()
2013-10-17 23:44:43,592 DEBUG failed to SystemUnLock() (E:Not locked) 
2013-10-17 23:44:46,786 DEBUG /openCache(), new cache size 41453
2013-10-17 23:44:46,786 DEBUG enabling apt cron job

El ile birleşik yükleme ve yükseltme şimdi devam ediyor. Bu sorunun neden en başta geldiğinden ve bunun gerçekten iyi bir “çözüm” olup olmadığından tam olarak emin değilim ama sanırım güncelleme tamamlandıktan sonra bunu öğreneceğim?

    
verilen cevap Maarten Jacobs 18.10.2013 05:54
4

Benim durumumda, soruna beklet durumunda olan bir paket neden oldu. Bunu yükle durumuna geri koymak sorunu çözdü.

Bir paketi beklet durumunda bırakma veya kaldırmanın olası bir yolu dpkg kullanıyor. İlk olarak, tüm paketlerin mevcut durumunu alıp bir dosyaya koydunuz:

dpkg --get-selections > myselection

Ardından dosyayı düzenler ve install 'si hold ile değiştirirsiniz veya tersini yapın. Son olarak, yeni seçimi siz belirlersiniz:

sudo dpkg --set-selections < myselection
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Diğer yollar Açık bir paket nasıl saklanır yükseltilmek mi?

    
verilen cevap Charles Brunet 21.10.2013 18:06
3

Tescilli AMD / ATI fglrx video sürücülerini kullanıyorsanız, fglrx paketlerini ve xorg video sürücüsünü kaldırmak büyük olasılıkla düzeltecektir:

sudo apt-get remove fglrx fglrx-amdcccle-updates
sudo apt-get remove xserver-xorg-video-ati:amd64

Benim durumumda, xorg-edgers PPA 'dan fglrx sürücüleri yükledim ve bu paketleri yükseltme işlemimi temizledim. Yükseltme tamamlandıktan sonra, özel sürücüleri yeniden kurma işlemine devam edebilirsiniz.

    
verilen cevap ImaginaryRobots 25.10.2013 19:00
2

Görünüşe göre kolay bir yol var, her paket adına şu şekilde /raring ekleyin:

sudo apt-get install dropbox/raring google-chrome-stable/raring google-talkplugin/raring libdrm-intel1/raring libdrm-nouveau2/raring libdrm-radeon1/raring libdrm2/raring libegl1-mesa/raring libegl1-mesa-drivers/raring libgbm1/raring libgl1-mesa-dri/raring libgl1-mesa-glx/raring libglapi-mesa/raring libllvm3.3/raring libopenvg1-mesa/raring libxatracker1/raring nodejsnvidia-persistencednvidia-settings-331/raring simplescreenrecorder/raring sublime-text/raring vokoscreen/raring xserver-common/raring xserver-xorg-core/raring xserver-xorg-input-synaptics/raring xserver-xorg-video-ati/raring xserver-xorg-video-cirrus/raring xserver-xorg-video-intel/raring xserver-xorg-video-mach64/raring xserver-xorg-video-nouveau/raring xserver-xorg-video-r128/raring xserver-xorg-video-radeon/raring xserver-xorg-video-vmware/raring

Çalışmıyorsa, aşağıdaki yöntemi deneyin.

Beklendiği gibi, yükleme için kritik olan Ubuntu depolarından olmayan birkaç paketiniz var. Bunları birer birer düşürmelisiniz (bunu yapmanın verimli bir yolunu bulamadım) ve sonra yükseltmeyi denemelisiniz. Örnek olarak bir tane yapacağım:

$ apt-cache policy libdrm2
libdrm2:
 Installed: 2.4.43-0ubuntu1.1
 Candidate: 2.4.43-0ubuntu1.1
 Version table:
 *** 2.4.43-0ubuntu1.1 0
    100 /var/lib/dpkg/status
   2.4.43-0ubuntu1 0
    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ raring/main amd64 Packages

Senin durumunda, böyle bir şey görünmelidir. URL'si olan sürüme dikkat etmelisiniz. Bu durumda, 2.4.43-0ubuntu1 değerine sahip http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ , daha sonra çiftini <package>=<version> biçimini kullanarak bir metin dosyasına kaydedin.

Şunun gibi bir şey görürseniz:

fluxgui:
 Installed: 1.1.8
 Candidate: 1.1.8
 Version table:
 *** 1.1.8 0
    100 /var/lib/dpkg/status

bir URL’ye sahip olmayan , ardından bu paket kaldırılabilir:

sudo apt-get remove fluxgui

Ardından, listenizi tamamlamanız gerekiyor:

  

libdrm2 = 2.4.43-0ubuntu1 libdrm2 = 2.4.43-0ubuntu1 libdrm2 = 2.4.43-0ubuntu1 libdrm2 = 2.4.43-0ubuntu1 libdrm2 = 2.4.43-0ubuntu1 libdrm2 = 2.4.43-0ubuntu1

(tekrar ve örnek, ancak bir fikriniz olabilir)

Listenizi tamamladıktan sonra, sudo apt-get -f install yazın ve tam listenizi yapıştırın, böylece şöyle görünmelidir:

sudo apt-get -f install libdrm2=2.4.43-0ubuntu1 libdrm2=2.4.43-0ubuntu1 libdrm2=2.4.43-0ubuntu1 libdrm2=2.4.43-0ubuntu1 libdrm2=2.4.43-0ubuntu1 libdrm2=2.4.43-0ubuntu1

Bunu biraz daha hızlı yapmak isterseniz, birkaç paket adı ile apt-cache policy libdrm2 libgbm1 kullanabilirsiniz.

    
verilen cevap Braiam 28.10.2013 17:38
1

Yukarıdaki yanıtlardan birkaçını takip ettim, çalışmaya yükseltmeyi denemeye kalktım, Kırılmamış paketleri silmeyi içermeyenlerin hiçbiri işe yaramadı. Tamamen pratik olmayan 144 Kırık paketlerim vardı. Onları her seferinde güncelledim, her seferinde güncellemeyi denedim. Temelde rastgele seçilen 3 (perl-base, gnuplot, gnuplot-11) silindikten sonra güncelleme başarılı oldu. (14.04 - 16.04).

    
verilen cevap rdl 17.01.2017 18:16
0

Aynı sorunu yaşadım ancak aşağıdaki terminali çalıştırarak kolayca üstesinden gelebilirim:

sudo apt-get remove
sudo apt-get autoremove
    
verilen cevap seyDoggy 19.10.2013 16:58
-1

Soruyu göndermeden önce burada basit bir arama yapmış olsaydınız bunu bir süre önce yanıtladı.

sudo mv /etc/apt/sources.list.d/ /etc/apt/sources.list.d.bak; sudo sed -i 's/raring/saucy/g' /etc/apt/sources.list; sudo apt-get update; sudo apt-get upgrade -y; sudo apt-get dist-upgrade -y; sudo apt-get install -f; sudo aptitude upgrade -y; sudo aptitude dist-upgrade -y; sudo mv /etc/apt/sources.list.d.bak /etc/apt/sources.list.d; sudo sed -i 's/raring/saucy/g' /etc/apt/sources.list.d/*; sudo apt-get update; sudo apt-get upgrade -y; sudo apt-get dist-upgrade -y; sudo apt-get install ubuntu-desktop -y

Bitti, tüm sorunları çözüyor

    
verilen cevap mmstick 28.10.2013 07:22

Etiketlerdeki diğer soruları oku