apt-get (veya aptitude) -y ile çalışın, ancak konfigürasyon dosyalarının değiştirilmesini istemez misiniz?

59

Ubuntu 10.04 üzerinde apt-get -y install <packages ...> çalıştırırken apt-get (veya bunu kolaylaştırırsa aptitude ), ek bağımlılıklar yüklerken bana sormama ( -y değerini anladığım kadarıyla) istiyorum; güçlü> değil yapılandırma dosyalarının üzerine yazmama sebep olur, bunun yerine mevcut olanları her zaman tutmayı (genellikle varsayılan olanı) varsayın. Ne yazık ki --trivial-only , -y 'sinin tersi gibi görünüyor ve man sayfasına göre gösterilen komut istemini etkilemiyor.

Özellikle, paketlerin tümü samba , nullmailer , localepurge ve lighttpd olarak terminalin tümüyle komut dosyası oluşturulmasına ve etkileşimli olmamasına rağmen, terminalle etkileşime girmeye zorlamıştır.

    
sordu 0xC0000022L 17.02.2012 00:00

1 cevap

84

Kullanabilirsiniz:

sudo apt-get update
sudo apt-get -o Dpkg::Options::="--force-confdef" -o Dpkg::Options::="--force-confold" dist-upgrade

Yalnızca belirli paketler için, ör. mypackage1 mypackage2:

sudo apt-get update
sudo apt-get -o Dpkg::Options::="--force-confdef" -o Dpkg::Options::="--force-confold" install mypackage1 mypackage2

Kaynak: İşte

Avoiding the conffile prompt

Every time that dpkg must install a new conffile that you have modified
(and a removed file is only a particular case of a modified file in dpkg’s eyes),
it will stop the upgrade and wait your answer. This can be particularly annoying for
major upgrades. That’s why you can give predefined answers to dpkg with the help
of multiple --force-conf* options:

    --force-confold: do not modify the current configuration file, the new version
is installed with a .dpkg-dist suffix. With this option alone, even configuration
files that you have not modified are left untouched. You need to combine it with
--force-confdef to let dpkg overwrite configuration files that you have not modified.
    --force-confnew: always install the new version of the configuration file, the
current version is kept in a file with the .dpkg-old suffix.
    --force-confdef: ask dpkg to decide alone when it can and prompt otherwise. This
is the default behavior of dpkg and this option is mainly useful in combination with
--force-confold.
    --force-confmiss: ask dpkg to install the configuration file if it’s currently
missing (for example because you have removed the file by mistake).

If you use Apt, you can pass options to dpkg with a command-line like this:

$ apt-get -o Dpkg::Options::="--force-confdef" -o Dpkg::Options::="--force-confold" dist-upgrade

You can also make those options permanent by creating /etc/apt/apt.conf.d/local:

Dpkg::Options {
   "--force-confdef";
   "--force-confold";
}

Daha fazla bilgiyi ve daha fazla seçeneği İşte veya man dpkg ve diğer bir deyişle "confdef" ifadesini arayın.

    
verilen cevap Savvas Radevic 17.02.2012 01:09

Etiketlerdeki diğer soruları oku