Özel bir çözünürlük nasıl ayarlanır?

57

1680x1050 değerini VGA çıktısına yeni bir mod olarak ayarlamak için xrandr kullanmayı denedim, ancak şunu söylüyor:

 sudo xrandr --addmode VGA-0 1680
X Error of failed request: BadMatch (invalid parameter attributes)
 Major opcode of failed request: 140 (RANDR)
 Minor opcode of failed request: 18 (RRAddOutputMode)
 Serial number of failed request: 35
 Current serial number in output stream: 36
    
sordu user216356 16.11.2013 14:24

3 cevap

90

İlk önce cvt 'yi kullanarak bir "modelin" oluşturun
Sözdizimi şöyledir: cvt genişlik yükseklik yenilemesi

cvt 1680 1050 60

bu size verir:

# 1680x1050 59.95 Hz (CVT 1.76MA) hsync: 65.29 kHz; pclk: 146.25 MHz
Modeline "1680x1050_60.00" 146.25 1680 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync

Şimdi bunu xrandr olarak adlandırın:

xrandr --newmode "1680x1050_60.00" 146.25 1680 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync

Ardından, onu istediğiniz bir çıktının olası çözünürlükleri tablosuna ekleyebilirsiniz:

xrandr --addmode VGA-0 1680x1050_60.00

Yeniden başlatmadan sonra değişiklikler kaybolur, çözünürlüğü kalıcı olarak ayarlamak için içerikle ~/.xprofile dosyası oluşturun:

#!/bin/sh
xrandr --newmode "1680x1050_60.00" 146.25 1680 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync
xrandr --addmode VGA-0 1680x1050_60.00
    
verilen cevap thom 16.11.2013 14:42
11

Daha önce belirtilen bir özel çözünürlük nasıl ayarlanır? Çözünürlüğü oluşturmak için tanımlanan diğer adımları yürüttükten sonra şunu çalıştırın:

xrandr -s 1680x1050
    
verilen cevap GuiRitter 25.04.2015 02:20
2

Birden fazla monitör çalıştırırken önceden belirlenen özel çözünürlük nasıl ayarlanır? Çözünürlüğü oluşturmak için tanımlanan diğer adımları yürüttükten sonra şunu çalıştırın:

xrandr --output DVI-0 --mode 1680x1050

DVI-0 değerini cihaz kimliğinizle değiştirin, ör. % Co_de%

    
verilen cevap pokkie 03.07.2017 09:32

Etiketlerdeki diğer soruları oku