apt-get otomatik tamamlama paket adı bozuk

66

Bir an

apt-get install

otomatik tamamlama bozuk

Paketlerin adını Sekmesi

ile görmemi çok yararlı oldu

Bu otomatik tamamlama nasıl düzeltilir?

    
sordu Вячеслав Логинов 09.12.2011 11:09

3 cevap

99

Diğer yanıttaki yorumlarda belirtildiği gibi, önce bash-completion dosyasının kurulu olduğundan emin olun:

sudo apt-get install bash-completion

ve görünüşte @diapir için, yeniden yüklemeye yardımcı oldu:

sudo apt-get install --reinstall bash-completion

Ancak, benim için sorun, bash-tamamlanması yüklü ya da bozuk değildi, sorun .bashrc dosyamı yanlışlıkla sildiğim oldu. % Co_de% 'den kopyalayarak yeni bir tane alabilirsiniz:

cp /etc/skel/.bashrc ~/
    
verilen cevap Ian Hincks 19.10.2012 15:51
31

Aşağıdaki komutu yazın:

sudo -H gedit /etc/bash.bashrc

Bu satırlara bakın:

# enable bash completion in interactive shells
# if ! shopt -oq posix; then
# if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
#  . /usr/share/bash-completion/bash_completion
# elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
#  . /etc/bash_completion
# fi
# fi

Bazı satırların bu şekilde görünmesini engelleyin:

# enable bash completion in interactive shells
if ! shopt -oq posix; then
 if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
  . /usr/share/bash-completion/bash_completion
 elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
  . /etc/bash_completion
 fi
fi

Kaydet, terminali kapatın ve tekrar açın.

13.04 yükledikten sonra bu sorunu yaşıyorum ve bunu nasıl çözüyorum.

    
verilen cevap Nur 16.05.2013 19:39
4

En son kararlı sürümü http://bash-completion.alioth.debian.org/

adresinden indirin
./configure
make
sudo make install

ekle

if [ -f /etc/bash_completion ]; then
 . /etc/bash_completion
fi

- ~ / .bashrc

için     
verilen cevap Вячеслав Логинов 10.12.2011 11:37

Etiketlerdeki diğer soruları oku