Bir paketi nasıl tamamen kaldırabilirsiniz?

160

octave3.2 paketinin temiz bir yüklemesini yapmaya çalışıyorum.

Bunu yapmak için onu kaldırdım, daha sonra yeniden yüklemeyi denedim.

Yeniden yüklediğimde bir hata oluştu. Pakette bir hata olabilir, ancak temiz bir yükleme yapabilmem için her şeyin kaldırıldığından emin olmak istiyorum.

Bunu yapmak için yeterli mi?

sudo apt-get --purge remove octave3.2
    
sordu user1012451 17.06.2012 04:31

6 cevap

162

Bu, genel olarak temizleme paketlerinin etkileri hakkındaki soruya verilen genel bir cevaptır. Durumunuza özel tavsiyeler için, sorunuzu, özellikle eklediğiniz hata mesajının eksiksiz ve tam metnini içerecek şekilde düzenlemeniz gerekir.

Paketleri sudo apt-get purge ... veya sudo apt-get --purge remove ... ile kaldırarak bunları ve tüm global (yani, sistem genelinde) yapılandırma dosyalarını kaldıracaktır. Bu genellikle insanların paketin tamamen kaldırılmasından söz ettikleri zaman ne anlama gelir.

Fakat bu, sisteminizin paketin kurulmasından öncekiyle aynı olduğu anlamına gelmez. Özellikle:

 • Artık kaldırmakta olduğunuz paketi yüklediğinizde, bağımlılıklar olarak yüklenen paketleri kaldırmaz. Bu paketlerin diğer paketlerin bağımlılıkları olmadığını ve bunları manuel olarak işaretlemediğinizi varsayarak, bağımlılıkları sudo apt-get autoremove veya (sistem yapılandırma dosyalarını da silmek isterseniz) sudo apt-get --purge autoremove ile kaldırabilirsiniz.

 • Bu, sistem dışı yapılandırma dosyalarını kaldırmaz. Özellikle, kullanıcıya özgü yapılandırmayı kaldırmaz:

  • Paketin sağladığı yazılım tarafından oluşturulan kullanıcıların ev dizinlerinde (veya ev dizinlerinin .config alt dizininde) bulunan yapılandırma dosyalarını ve dizinleri kaldırmaz.

   • Bu dosyalar / klasörler .config dizininde depolanmazsa, genellikle . kendileriyle başlar. Her iki şekilde de,% co_de'yi kullanarak bunları ls ile görebilirsiniz. % veya -a bayrağı ve bunları Ctrl + H tuşlarına basarak veya Görünüm & gt; Gizli Dosyaları Göster .
  • Mevcut kullanıcılara özgü yapılandırma dosyalarında yapılan değişiklikleri geri almaz.

  • Yeni -A veya gconf anahtarlarını kaldırmaz veya dconf veya gconf yapılandırma değişikliğini geri döndürmez.

 • dconf yerine purge veya --purge remove kullanılması, diğer paketler tarafından sağlanan veya kullanıcı tarafından manuel olarak oluşturulan mevcut sistem geneli yapılandırma dosyalarındaki değişiklikleri tersine çevirmez. Ancak, bazen bu tür değişiklikler paketi kaldırarak geri alınır ( remove yerine purge olsun ya da olmasın).

verilen cevap Eliah Kagan 17.06.2012 04:38
40

Komutu kullanın:

sudo apt-get purge --auto-remove packagename

Gerekli paketlerin yanı sıra bu paketlerle yüklü olan bağımlılıkları temizler. % Co_de% seçeneği, --auto-remove dizinine benzer şekilde çalışır.

    
verilen cevap pl_rock 16.09.2015 22:01
3

Bir tane yüklüyken kurulu olan fazladan bağımlılık paketlerini daha iyi takip edin.

The following extra packages will be installed: 
  libgssglue1 libnfsidmap2 libtirpc1 nfs-common rpcbind

Yalnızca orijinal paketi kaldırırsanız, bağımlılık paketi kalabilir.

Yani her birini

kullanarak el ile kaldırmanız gerekiyor
apt-get purge package_name
    
verilen cevap Harikrishnan 18.07.2014 10:46
2

Otomatik olarak yüklenen bağımlı paketleri el ile kaldırmak yerine aşağıdakileri kullanın:

 [email protected]:~/jp/eclipse$ sudo apt-get --purge autoremove
  Reading package lists... Done
  Building dependency tree    
  Reading state information... Done
  The following packages will be REMOVED
   libupstart1* linux-headers-3.16.0-30* linux-headers-3.16.0-30-generic*
   linux-image-3.16.0-30-generic* linux-image-extra-3.16.0-30-generic*
  0 to upgrade, 0 to newly install, 5 to remove and 23 not to upgrade.
  After this operation, 279 MB disk space will be freed.
  Do you want to continue? [Y/n] 

    
verilen cevap zanfilip 07.05.2015 23:46
2

Bazı özel paketleri kaldırmak istiyorsanız şu komutları kullanabilirsiniz:

dpkg --get-selections | grep PACKAGE_NAME | awk '{ print }'| xargs apt-get -y --purge autoremove

"-y" anahtarını unutmayın, aksi halde apt-get bireysel paketlerin kaldırılması hakkında sormaya devam eder ve hiçbir şeyi kaldırmaz.

    
verilen cevap Kerem Ersoy 29.10.2015 01:58
2

Önce, kaldırmak istediğiniz paketin adını kontrol edin:

dpkg --list

Ardından verilen paketi kaldırın

sudo apt-get remove package_name

İlgili kodu temizle

sudo apt-get purge package_name

Sonra Autoremove

sudo apt-get autoremove

Son olarak temizleyin, böylece her şeyin doğru şekilde kaldırıldığını kontrol edersiniz

sudo apt-get clean

Kaldırmak istediğiniz listenin artık listede bulunup bulunmadığını paket listesinde kontrol etmek istiyorsunuz, ancak isteğe bağlıdır.

İyi günler,

    
verilen cevap user2777677 31.01.2018 20:10

Etiketlerdeki diğer soruları oku