Bir USB cihazını komut satırından nasıl sıfırlarsınız?

141

Bir USB aygıtının bağlantısını, bilgisayardan fiziksel olarak ayrılmadan / bağlanmadan sıfırlamak mümkün mü?

Özellikle, cihazım dijital kamera. % Co_de% kullanıyorum, ancak son zamanlarda "aygıt okuma hataları" alıyorum, bu yüzden bağlantının bir yazılım sıfırlamasını yapmayı denemek istiyorum.

Anlatabildiğim kadarıyla kamera için yüklü çekirdek modülleri yok. İlgili görünen tek şey gphoto2 .

    
sordu cmcginty 01.08.2010 21:46

16 cevap

103

Aşağıdakileri usbreset.c olarak kaydedin

/* usbreset -- send a USB port reset to a USB device */

#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <errno.h>
#include <sys/ioctl.h>

#include <linux/usbdevice_fs.h>


int main(int argc, char **argv)
{
  const char *filename;
  int fd;
  int rc;

  if (argc != 2) {
    fprintf(stderr, "Usage: usbreset device-filename\n");
    return 1;
  }
  filename = argv[1];

  fd = open(filename, O_WRONLY);
  if (fd < 0) {
    perror("Error opening output file");
    return 1;
  }

  printf("Resetting USB device %s\n", filename);
  rc = ioctl(fd, USBDEVFS_RESET, 0);
  if (rc < 0) {
    perror("Error in ioctl");
    return 1;
  }
  printf("Reset successful\n");

  close(fd);
  return 0;
}

Terminalde aşağıdaki komutları çalıştırın:

 1. Programı derleyin:

  $ cc usbreset.c -o usbreset
  
 2. Sıfırlamak istediğiniz USB cihazının Veri Yolu ve Cihaz Kimliğini alın:

  $ lsusb 
  Bus 002 Device 003: ID 0fe9:9010 DVICO 
  
 3. Derlenmiş programımızı çalıştırılabilir yapın:

  $ chmod +x usbreset
  
 4. Programı sudo yetkisi ile çalıştır; <Bus> komutunu çalıştırarak bulduğu gibi <Device> ve lsusb ids için gerekli ikameyi yap:

  $ sudo ./usbreset /dev/bus/usb/002/003 
  

Yukarıdaki programın kaynağı: İşte

    
verilen cevap Li Lo 02.08.2010 04:27
47

Kendimi daha önce kendi özel koşullarında bulamadım, bu yüzden yeterince yapıp yapamayacağından emin değilim, fakat bir USB cihazını sıfırlamayı bulmamın en basit yolu bu komuttur: (Harici uygulama gerektirmez) )

sudo sh -c "echo 0 > /sys/bus/usb/devices/1-4.6/authorized"
sudo sh -c "echo 1 > /sys/bus/usb/devices/1-4.6/authorized"

Kinectimi sıfırlamak için kullandığım gerçek budur, çünkü libfreenect'in uyku moduna döndürmek için bir API'si olmadığı anlaşılmaktadır. Gentoo kutumda ama çekirdek, sysfs için aynı yol yapısını kullanacak kadar yeni olmalı.

Açıkça sizinki gibi 1-4.6 olmayacak, ancak bu aygıt yolunu çekirdek günlüğünüzden çekebilirsiniz ( dmesg ) veya satıcı ve ürün kimliklerini almak için lsusb gibi bir şey kullanabilir ve ardından hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Yolların farklı satıcı / ürün kimliği çiftleriyle nasıl ilişkilendiğini listelemek için bu gibi komut verin:

for X in /sys/bus/usb/devices/*; do 
  echo "$X"
  cat "$X/idVendor" 2>/dev/null 
  cat "$X/idProduct" 2>/dev/null
  echo
done
    
verilen cevap ssokolow 13.09.2011 08:56
37

Bu, tüm USB1 / 2/3 bağlantı noktalarını [1] sıfırlayacaktır:

for i in /sys/bus/pci/drivers/[uoex]hci_hcd/*:*; do
 [ -e "$i" ] || continue
 echo "${i##*/}" > "${i%/*}/unbind"
 echo "${i##*/}" > "${i%/*}/bind"
done

Bunun senin problemini çözeceğine inanıyorum. Tüm USB uç noktalarını sıfırlamak istemiyorsanız, /sys/bus/pci/drivers/ehci_hcd

adresindeki uygun cihaz kimliğini kullanabilirsiniz.

Notlar: [1]: *hci_hcd kernel sürücüleri genellikle USB bağlantı noktalarını denetler. ohci_hcd ve uhci_hcd , USB1.1 bağlantı noktaları içindir, ehci_hcd , USB2 bağlantı noktaları içindir ve xhci_hcd , USB3 bağlantı noktaları içindir. (bkz. İşte )

    
verilen cevap Tamás Tapsonyi 04.05.2013 13:02
9

Bunu bir python komut dosyasında otomatikleştirmem gerekiyordu, bu yüzden LiLo'nun son derece yararlı yanıtını aşağıdakilere uyarladım:

#!/usr/bin/env python
import os
import sys
from subprocess import Popen, PIPE
import fcntl
driver = sys.argv[-1]
print "resetting driver:", driver
USBDEVFS_RESET= 21780

try:
  lsusb_out = Popen("lsusb | grep -i %s"%driver, shell=True, bufsize=64, stdin=PIPE, stdout=PIPE, close_fds=True).stdout.read().strip().split()
  bus = lsusb_out[1]
  device = lsusb_out[3][:-1]
  f = open("/dev/bus/usb/%s/%s"%(bus, device), 'w', os.O_WRONLY)
  fcntl.ioctl(f, USBDEVFS_RESET, 0)
except Exception, msg:
  print "failed to reset device:", msg

Benim durumumda, cp210x sürücüsü ( lsmod | grep usbserial 'den anlayabildiğim) idi, bu yüzden yukarıdaki snippet'i reset_usb.py olarak kaydedebilir ve sonra bunu yapabilirsiniz:

sudo python reset_usb.py cp210x

Bu, sisteminizde zaten bir c derleyici kurulumunuz yoksa, ancak python'unuz varsa yararlı olabilir.

    
verilen cevap Peter 02.03.2015 21:38
4

Modülleri yeniden yükleyerek bir tür balyoz kullanıyorum. Bu benim usb_reset.sh komutum:

#!/bin/bash

# USB drivers
rmmod xhci_pci
rmmod ehci_pci

# uncomment if you have firewire
#rmmod ohci_pci

modprobe xhci_pci
modprobe ehci_pci

# uncomment if you have firewire
#modprobe ohci_pci

Ve bu benim diplok yöneticim başladıktan sonra usb_reset.sh komutunu çalıştıran systemd servis dosyası /usr/lib/systemd/system/usbreset.service:

[Unit]
Description=usbreset Service
After=gdm.service
Wants=gdm.service

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/path/to/usb_reset.sh
    
verilen cevap Ulrich-Lorenz Schlüter 09.01.2016 11:18
3

Sıfırlamanın en hızlı yolu, USB denetleyicinin kendisini sıfırlamak olacaktır. Bunu yapmak, cihazın bağlantısını koparmak için udev uygulamasını zorunlu kılacak ve etkinleştirdikten sonra kayıt geri dönecektir.

echo -n "0000:00:1a.0" | tee /sys/bus/pci/drivers/ehci_hcd/unbind
echo -n "0000:00:1d.0" | tee /sys/bus/pci/drivers/ehci_hcd/unbind
echo -n "0000:00:1a.0" | tee /sys/bus/pci/drivers/ehci_hcd/bind
echo -n "0000:00:1d.0" | tee /sys/bus/pci/drivers/ehci_hcd/bind

Bu, çoğu PC ortamı için çalışmalıdır. Bununla birlikte, bazı özel donanım kullanıyorsanız, yalnızca cihaz adlarını tekrarlayabilirsiniz. Bu yöntemle, cihaz adını lsusb ile bulmanız gerekmez. Otomatik bir betiğe de dahil edebilirsiniz.

    
verilen cevap chandank 24.11.2014 20:34
3

Sorunun özel durumu, gphoto2'nin USB üzerinde bir kamera ile iletişim sorunu olduğundan, gphoto2'de USB bağlantısını sıfırlamak için bir seçenek var:

gphoto2 --reset

Belki bu seçenek, soru sorulduğunda 2010 yılında mevcut değildi.

    
verilen cevap mviereck 31.08.2016 15:19
2

Cihaz numarasına bağlı olarak belirli bir USB cihazını sıfırlayacak bir python betiği yaptım. Cihaz numarasını lsusb komutundan öğrenebilirsiniz.

örneğin:

$ lsusb

Bus 002 Device 004: ID 046d:c312 Logitech, Inc. DeLuxe 250 Keyboard

Bu dizede 004, cihaz numarasıdır

import os
import argparse
import subprocess

path='/sys/bus/usb/devices/'

def runbash(cmd):
  p = subprocess.Popen(cmd, shell=True, stdout=subprocess.PIPE)
  out = p.stdout.read().strip()
  return out

def reset_device(dev_num):
  sub_dirs = []
  for root, dirs, files in os.walk(path):
      for name in dirs:
          sub_dirs.append(os.path.join(root, name))

  dev_found = 0
  for sub_dir in sub_dirs:
      if True == os.path.isfile(sub_dir+'/devnum'):
          fd = open(sub_dir+'/devnum','r')
          line = fd.readline()
          if int(dev_num) == int(line):
              print ('Your device is at: '+sub_dir)
              dev_found = 1
              break

          fd.close()

  if dev_found == 1:
      reset_file = sub_dir+'/authorized'
      runbash('echo 0 > '+reset_file) 
      runbash('echo 1 > '+reset_file) 
      print ('Device reset successful')

  else:
      print ("No such device")

def main():
  parser = argparse.ArgumentParser()
  parser.add_argument('-d', '--devnum', dest='devnum')
  args = parser.parse_args()

  if args.devnum is None:
      print('Usage:usb_reset.py -d <device_number> \nThe device  number can be obtained from lsusb command result')
      return

  reset_device(args.devnum)

if __name__=='__main__':
  main()
    
verilen cevap Raghu 07.09.2016 13:42
2

İşte, eşleşen bir ürün / tedarikçi kimliğini yalnızca sıfırlayan komut dosyası.

#!/bin/bash

set -euo pipefail
IFS=$'\n\t'

VENDOR="045e"
PRODUCT="0719"

for DIR in $(find /sys/bus/usb/devices/ -maxdepth 1 -type l); do
 if [[ -f $DIR/idVendor && -f $DIR/idProduct &&
    $(cat $DIR/idVendor) == $VENDOR && $(cat $DIR/idProduct) == $PRODUCT ]]; then
  echo 0 > $DIR/authorized
  sleep 0.5
  echo 1 > $DIR/authorized
 fi
done
    
verilen cevap cmcginty 30.04.2017 05:50
2

Buradaki yanıtlara dayanarak tüm süreci basitleştiren bir Python betiği oluşturdum.

Aşağıdaki komut dosyasını reset_usb.py olarak kaydedin veya bu yanıtı kopyalayın: İşte .

Kullanım:

python reset_usb.py yardım: Bu yardımı göster

sudo python reset_usb.py liste: Tüm USB cihazlarını listele

sudo python reset_usb.py path / dev / bus / usb / XXX / YYY: Yolu / dev / bus / usb / XXX / YYY kullanarak USB cihazını sıfırlayın

sudo python reset_usb.py arama "arama terimleri": Listeye döndürülen arama dizesi içindeki arama terimlerini kullanarak USB cihazını arayın ve eşleştirmeyi sıfırlayın

sudo python reset_usb.py listpci: Tüm PCI USB aygıtlarını listeleyin

sudo python reset_usb.py pathpci /sys/bus/pci/drivers/.../XXXX:XX:XX.X: PCI USB cihazını /sys/bus/pci/drivers/.../XXXX yolunu kullanarak sıfırlayın : XX: XX.X

sudo python reset_usb.py searchpci "arama terimleri": listpci tarafından döndürülen arama dizesi içindeki arama terimlerini kullanarak PCI USB aygıtını arayın ve eşleşen aygıtı sıfırlayın

#!/usr/bin/env python
import os
import sys
from subprocess import Popen, PIPE
import fcntl

instructions = '''
Usage: python reset_usb.py help : Show this help
    sudo python reset_usb.py list : List all USB devices
    sudo python reset_usb.py path /dev/bus/usb/XXX/YYY : Reset USB device using path /dev/bus/usb/XXX/YYY
    sudo python reset_usb.py search "search terms" : Search for USB device using the search terms within the search string returned by list and reset matching device
    sudo python reset_usb.py listpci : List all PCI USB devices
    sudo python reset_usb.py pathpci /sys/bus/pci/drivers/.../XXXX:XX:XX.X : Reset PCI USB device using path
    sudo python reset_usb.py searchpci "search terms" : Search for PCI USB device using the search terms within the search string returned by listpci and reset matching device    
    '''


if len(sys.argv) < 2:
  print(instructions)
  sys.exit(0)

option = sys.argv[1].lower()
if 'help' in option:
  print(instructions)
  sys.exit(0)


def create_pci_list():
  pci_usb_list = list()
  try:
    lspci_out = Popen('lspci -Dvmm', shell=True, bufsize=64, stdin=PIPE, stdout=PIPE, close_fds=True).stdout.read().strip().decode('utf-8')
    pci_devices = lspci_out.split('%s%s' % (os.linesep, os.linesep))
    for pci_device in pci_devices:
      device_dict = dict()
      categories = pci_device.split(os.linesep)
      for category in categories:
        key, value = category.split('\t')
        device_dict[key[:-1]] = value.strip()
      if 'USB' not in device_dict['Class']:
        continue
      for root, dirs, files in os.walk('/sys/bus/pci/drivers/'):
        slot = device_dict['Slot']
        if slot in dirs:
          device_dict['path'] = os.path.join(root, slot)
          break
      pci_usb_list.append(device_dict)
  except Exception as ex:
    print('Failed to list pci devices! Error: %s' % ex)
    sys.exit(-1)
  return pci_usb_list


def create_usb_list():
  device_list = list()
  try:
    lsusb_out = Popen('lsusb -v', shell=True, bufsize=64, stdin=PIPE, stdout=PIPE, close_fds=True).stdout.read().strip().decode('utf-8')
    usb_devices = lsusb_out.split('%s%s' % (os.linesep, os.linesep))
    for device_categories in usb_devices:
      if not device_categories:
        continue
      categories = device_categories.split(os.linesep)
      device_stuff = categories[0].strip().split()
      bus = device_stuff[1]
      device = device_stuff[3][:-1]
      device_dict = {'bus': bus, 'device': device}
      device_info = ' '.join(device_stuff[6:])
      device_dict['description'] = device_info
      for category in categories:
        if not category:
          continue
        categoryinfo = category.strip().split()
        if categoryinfo[0] == 'iManufacturer':
          manufacturer_info = ' '.join(categoryinfo[2:])
          device_dict['manufacturer'] = manufacturer_info
        if categoryinfo[0] == 'iProduct':
          device_info = ' '.join(categoryinfo[2:])
          device_dict['device'] = device_info
      path = '/dev/bus/usb/%s/%s' % (bus, device)
      device_dict['path'] = path

      device_list.append(device_dict)
  except Exception as ex:
    print('Failed to list usb devices! Error: %s' % ex)
    sys.exit(-1)
  return device_list


if 'listpci' in option:
  pci_usb_list = create_pci_list()
  for device in pci_usb_list:
    print('path=%s' % device['path'])
    print('  manufacturer=%s' % device['SVendor'])
    print('  device=%s' % device['SDevice'])
    print('  search string=%s %s' % (device['SVendor'], device['SDevice']))
  sys.exit(0)

if 'list' in option:
  usb_list = create_usb_list()
  for device in usb_list:
    print('path=%s' % device['path'])
    print('  description=%s' % device['description'])
    print('  manufacturer=%s' % device['manufacturer'])
    print('  device=%s' % device['device'])
    print('  search string=%s %s %s' % (device['description'], device['manufacturer'], device['device']))
  sys.exit(0)

if len(sys.argv) < 3:
  print(instructions)
  sys.exit(0)

option2 = sys.argv[2]

print('Resetting device: %s' % option2)


# echo -n "0000:39:00.0" | tee /sys/bus/pci/drivers/xhci_hcd/unbind;echo -n "0000:39:00.0" | tee /sys/bus/pci/drivers/xhci_hcd/bind
def reset_pci_usb_device(dev_path):
  folder, slot = os.path.split(dev_path)
  try:
    fp = open(os.path.join(folder, 'unbind'), 'wt')
    fp.write(slot)
    fp.close()
    fp = open(os.path.join(folder, 'bind'), 'wt')
    fp.write(slot)
    fp.close()
    print('Successfully reset %s' % dev_path)
    sys.exit(0)
  except Exception as ex:
    print('Failed to reset device! Error: %s' % ex)
    sys.exit(-1)


if 'pathpci' in option:
  reset_pci_usb_device(option2)


if 'searchpci' in option:
  pci_usb_list = create_pci_list()
  for device in pci_usb_list:
    text = '%s %s' % (device['SVendor'], device['SDevice'])
    if option2 in text:
      reset_pci_usb_device(device['path'])
  print('Failed to find device!')
  sys.exit(-1)


def reset_usb_device(dev_path):
  USBDEVFS_RESET = 21780
  try:
    f = open(dev_path, 'w', os.O_WRONLY)
    fcntl.ioctl(f, USBDEVFS_RESET, 0)
    print('Successfully reset %s' % dev_path)
    sys.exit(0)
  except Exception as ex:
    print('Failed to reset device! Error: %s' % ex)
    sys.exit(-1)


if 'path' in option:
  reset_usb_device(option2)


if 'search' in option:
  usb_list = create_usb_list()
  for device in usb_list:
    text = '%s %s %s' % (device['description'], device['manufacturer'], device['device'])
    if option2 in text:
      reset_usb_device(device['path'])
  print('Failed to find device!')
  sys.exit(-1)
    
verilen cevap mcarans 21.12.2017 11:15
1

Biri balyoz siparişi verdi mi? Bu, diğer çeşitli cevaplardan birlikte toplanmıştır.

#!/bin/bash

# Root required
if (( UID )); then
    exec sudo "%pre%" "[email protected]"
fi

cd /sys/bus/pci/drivers

function reinit {(
    local d=""
    test -e "$d" || return

    rmmod "$d"

    cd "$d"

    for i in $(ls | grep :); do
        echo "$i" > unbind
    done

    sleep 1

    for i in $(ls | grep :); do
        echo "$i" > bind
    done

    modprobe "$d"

)}

for d in ?hci_???; do
    echo " - $d"
    reinit "$d"
done
    
verilen cevap Mark K Cowan 28.06.2016 16:08
1

Bazen bu işlemi VID (satıcı kimliği) ve PID (ürün kimliği) tarafından belirlenen belirli bir cihazda gerçekleştirmek istiyorum. Bu, bu amaçla yararlı bulduğum, el yazması libusb kitaplığını kullanan bir komut dosyası.

İlk çalıştırma:

sudo apt-get install libusb-dev

Ardından, bu c ++ dosyasının resetDeviceConnection öğesi, bu görevi gerçekleştirmeli ve vid ve pid tarafından tanımlanan bir cihaz bağlantısını sıfırlamalıdır.

#include <libusb-1.0/libusb.h>

int resetDeviceConnection(UINT_16 vid, UINT_16 pid){
  /*Open libusb*/
  int resetStatus = 0;
  libusb_context * context;
  libusb_init(&context);

  libusb_device_handle * dev_handle = libusb_open_device_with_vid_pid(context,vid,pid);
  if (dev_handle == NULL){
   printf("usb resetting unsuccessful! No matching device found, or error encountered!\n");
   resetStatus = 1;
  }
  else{
   /*reset the device, if one was found*/
   resetStatus = libusb_reset_device(dev_handle);
  }
  /*exit libusb*/
  libusb_exit(context);
  return resetStatus;
}

(kişisel TIL kataloğumdan çalındı: İşte )

    
verilen cevap Marviel 29.12.2016 14:53
0

Belki de bu bir kamera için de çalışır:

Daha sonra, USB 3.0 (kernel.org) Linux'ta açılmış bir 3.4.42 HDD'yi yeniden canlandırdım. dmesg , 360'lardan sonra komutların zaman aşımına uğradığını söylemiştir (özür dilerim, syslog'u buraya bağlayamıyorum, ağa bağlı değil) ve sürücü tamamen asılıydı. Cihaza erişen süreçler, kripte kilitlenemedi. NFS as, ZFS as, dd askıda.

Bunu yaptıktan sonra, her şey tekrar çalıştı. dmesg , bulunan USB cihazla ilgili tek bir satırı açıkladı.

Aşağıdakilerin ayrıntılı olarak ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ama işe yaradı.

Aşağıdaki örnek çıktı Debian Squeeze ile 2.6.32-5-686 kernel arasındadır, bu yüzden 2.6 ve üstü için çalıştığını düşünüyorum:

$ ls -al /dev/sdb
brw-rw---T 1 root floppy 8, 16 Jun 3 20:24 /dev/sdb

$ ls -al /sys/dev/block/8:16/device/rescan
--w------- 1 root root 4096 Jun 6 01:46 /sys/dev/block/8:16/device/rescan

$ echo 1 > /sys/dev/block/8:16/device/rescan

Eğer bu işe yaramazsa, belki de başka biri bir cihaza gerçek bir sıfırlama yapmanın nasıl olduğunu anlayabilir.

    
verilen cevap Tino 06.06.2013 02:08
0

Bunu deneyin, bir yazılım fişini çıkarın (Çıkar).

Bazen, bazı cihazlar için cihazı basitçe açmaz.

Örnek:

"Genius NetScroll 120" cihazımı kaldırmak veya çıkarmak istiyorum.

Sonra eklediğim usb cihazımı ilk kontrol et

$ lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 002: ID 8087:0020 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 003: ID 03f0:231d Hewlett-Packard 
Bus 001 Device 004: ID 138a:0007 Validity Sensors, Inc. VFS451 Fingerprint Reader
Bus 001 Device 005: ID 04f2:b163 Chicony Electronics Co., Ltd 
Bus 002 Device 009: ID 0458:003a KYE Systems Corp. (Mouse Systems) NetScroll+ Mini Traveler / Genius NetScroll 120 **<----This my Mouse! XDDD**

Tamam, faremi buldum, bir Bus 002, Device 009, idVendor 0458 ve idProduct 003a var, bu yüzden bu fare hakkında bir referans cihaz bilgisi.

Bu önemli, Otobüs numarası aygıtın başlangıç ​​adı yoludur ve doğru cihazın kaldırılmasını sağlamak için ürün Kimliği ve Satıcıyı kontrol edeceğim.

$ ls /sys/bus/usb/drivers/usb/
1-1/  1-1.1/ 1-1.3/ 1-1.5/ 2-1/  2-1.3/ bind  uevent unbind usb1/  usb2/

Klasörlerde ödeme yap, 2 numaralı klasörle başlamayı kontrol et, bunu kontrol et, çünkü Bus'ım 002, ve birer birer, her defasında doğru idVendor ve idProduct'ı içeren her klasörü kontrol et. p>

Bu durumda, bilgiyi şu komutla alacağım:

cat /sys/bus/usb/drivers/usb/2-1.3/idVendor
0458
cat /sys/bus/usb/drivers/usb/2-1.3/idProduct
003a

Tamam, bilgi faremle /sys/bus/usb/drivers/usb/2-1.3/ yolunu bul! XDDD.

Cihazı kaldırmanın zamanı geldi!

su -c "echo 1 > /sys/bus/usb/drivers/usb/2-1.3/remove"

USB cihazını tekrar takın ve tekrar çalışır!

    
verilen cevap user242078 31.01.2014 12:15
0

Cihaz adınızı biliyorsanız, bu python betiği çalışır:

#!/usr/bin/python
"""
USB Reset

Call as "usbreset.py <device_file_path>"

With device_file_path like "/dev/bus/usb/bus_number/device_number"
"""
import fcntl, sys, os

USBDEVFS_RESET = ord('U') << (4*2) | 20

def main():
  fd = os.open(sys.argv[1], os.O_WRONLY)
  if fd < 0: sys.exit(1)
  fcntl.ioctl(fd, USBDEVFS_RESET, 0)
  os.close(fd)
  sys.exit(0)
# end main

if __name__ == '__main__':
  main()
    
verilen cevap Clay 04.08.2017 16:35
-2

Belki de bu kılavuz size yardımcı olabilir:

Ubuntu Lucid Lynx'e USB aygıtları bağlamanıza izin vermeyen bir hatayla uğraşırsanız, sorun disket modülünden kaynaklanır. İle devre dışı bırakın:

sudo modprobe -r floppy

Yeniden başlatmanın ardından modül muhtemelen yeniden yüklenecektir.

    
verilen cevap User 01.08.2010 22:16

Etiketlerdeki diğer soruları oku