Ekran görüntüsü almak için terminal komutu nedir?

107

PrtSc (Baskı Ekranı) düğmesine denk olan terminalde hangi komutları kullanabilirim?

Ubuntu GNOME'u çalıştırıyorum.

    
sordu devav2 29.09.2012 15:30

6 cevap

48

Bu seçeneği burada ve diğer seçenekleri bulduk ayrıca listelenir.

Ctrl + Alt + T tuşlarına basarak terminal 'i açın ve

yazın
gnome-screenshot

İşlemi geciktirmek için gnome-ekran görüntüsü -d xx 'i kullanın.

Ekran görüntüsü eylemini 10s geciktirmek için

gnome-screenshot -d 10

veya

sleep 10;gnome-screenshot
    
verilen cevap devav2 29.09.2012 17:44
95

ImageMagick paketinde bulunan import aracını kullanabilirsiniz (eğer sisteminizde mevcut değilse, bunu yüklemeniz gerekir).

  

Aşağıdaki komutu kabukta çalıştırın:

import screenshot.png
     

tuşuna basın ve sol fare düğmesine basarak ve sürükleyerek bir bölge seçmek veya seçmek istediğiniz pencereyi seçin.

     

içe aktarma , ekranı yakalamak için birçok şekilde kullanılabilecek çok güçlü bir komuttur. Örneğin, tüm ekranı yakalamak ve bazı gecikme ve yeniden boyutlandırma sonrasında, aşağıdaki komutu kullanın:

import -window root -resize 400x300 -delay 200 screenshot.png
     

İçe aktarma komutuyla kullanılabilen tüm seçenekleri görmek için ImageMagick’in web sitesine gidin.

Terminalden ekran görüntüsü almak için başka bir yöntem skrot

ile

Yüklemek için scrot türü:

sudo apt-get install scrot

Linux'ta ekrandan scrot türüne sahip bir ekran görüntüsü almak için:

scrot MyScreenshot.png

scrot ile daha fazla seçenek burada:

scrot -b -d 5 '%Y:%m:%d:%H:%M:%S.png' -e 'mv $f ~/Desktop/'

Bu örnekte,

 • -b, pencere kenarlıklarını dahil eder
 • -d, beş saniyelik bir gecikme belirtir
 • '% Y:% m:% d:% H:% M:% S.png', ekran görüntüsünü geçerli tarih ve saate göre bir adla ve belirtilen formatta .png ile kaydedecektir.
 • -e 'mv $f ~/Desktop/' , ekran görüntüsünü Masaüstüne kaydetmek için skrot çağrısında bulunur
verilen cevap 12 revs, 9 users 53%user61928 20.08.2017 09:18
11

Terminalden ekran görüntüsü almak için deklanşör programını kullanabilirsiniz. Kepenk yüklemek için terminaldeki aşağıdaki komutları uygulayın,

sudo add-apt-repository ppa:shutter/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install shutter

Etkin pencerenin ekran görüntüsünü almak için

shutter -a -o shot.png -e

Tüm ekranın ekran görüntüsünü almak için

shutter -f -o shot.png -e

Alınan ekran görüntüleri ev dizininde saklanır.

Daha fazla seçenek için shutter --help komutunu çalıştırın,

Usage:
  shutter [options]

Options:
  Example 1
      shutter -a -p=myprofile --min_at_startup

  Example 2
      shutter -s=100,100,300,300 -e

  Example 3
      shutter --window=.*firefox.*

  Example 4
      shutter --web=http://shutter-project.org/ -e

 Capture Mode Options:
  -s, --select=[X,Y,WIDTH,HEIGHT]
      Capture an area of the screen. Providing X,Y,WIDTH,HEIGHT is
      optional.

  -f, --full
      Capture the entire screen.

  -w, --window=[NAME_PATTERN]
      Select a window to capture. Providing a NAME_PATTERN (Perl-style
      regex) ist optional.

  -a, --active
      Capture the current active window.

  --section
      Capture a section. You will be able to select any child window
      by moving the mouse over it.

  -m, --menu
      Capture a menu.

  -t, --tooltip
      Capture a tooltip.

  --web=[URL]
      Capture a webpage. Providing an URL ist optional.

  -r, --redo
      Redo last screenshot.

 Settings Options:
  -p, --profile=NAME
      Load a specific profile on startup.

  -o, --output=FILENAME
      Specify a filename to save the screenshot to (overwrites any
      profile-related setting).

      Supported image formats: You can save to any popular image
      format (e.g. jpeg, png, gif, bmp). Additionally it is possible
      to save to pdf, ps or svg.

      Please note: There are several wildcards available, like

       %Y = year
       %m = month
       %d = day
       %T = time
       $w = width
       $h = height
       $name = multi-purpose (e.g. window title)
       $nb_name = like $name but without blanks in resulting strings
       $profile = name of current profile
       $R = random char (e.g. $RRRR = ag4r)
       %NN = counter

      The string is interpretted by strftime. See "man strftime" for
      more examples.

      As an example: shutter -f -e -o './%y-%m-%d_$w_$h.png' would
      create a file named '11-10-28_1280_800.png' in the current
      directory.

 Application Options:
  -h, --help
      Prints a brief help message and exits.

  -v, --version
      Prints version information.

  -d, --debug
      Prints a lot of debugging information to STDOUT.

  --clear_cache
      Clears cache, e.g. installed plugins, at startup.

  --min_at_startup
      Starts Shutter minimized to tray.

  --disable_systray
      Disables systray icon.

  -e, --exit_after_capture
      Exit after the first capture has been made. This is useful when
      using Shutter in scripts.
    
verilen cevap Avinash Raj 30.12.2013 16:22
8

ImageMagick import kullanmayı denedim, ancak KDE Masaüstü Efektleri kullanırken benim için çalışmadı. ImageMagick import , ön planda alfa ve arka planı düzgün bir şekilde birleştirmek yerine siyah olarak şeffaf pencere kenarlıkları çıkardı.

Ayrıca, X11 xwd ve NetPBM xwdtopnm kullanmayı denedim, ancak bu da benim için çalışmadı NetPBM % co_de Bir Xinerama kurulumuna sahip olduğum için xwdtopnm 'lık çok ekranlı çıktıyla düzgün bir şekilde ilgilenemedi.

Ancak X11 xwd değerini ImageMagick xwd ile birleştirmek benim için iyi çalıştı:

xwd -silent -root | convert xwd:- screenshot.png

Ya da benim gibi bir Dual-FullHD Xinerama kurulumunuz varsa ve sadece ilk ekranı istiyorsanız:

xwd -silent -root | convert xwd:- -crop 1920x1080+0+0 test.png

Yalnızca ikinci ekran için:

xwd -silent -root | convert xwd:- -crop 1920x1080+1920+0 +repage test.png
    
verilen cevap Christian Hujer 11.07.2015 20:35
7

Eğer bir giriş terminalinden bir ekran görüntüsü almak istiyorsanız ( Ctrl + Alt + F1 ile açabilirsiniz) fbgrab programını kullanın.

sudo apt-get install fbcat yazarak yükleyebilirsiniz.

Ardından giriş terminalinizin ekran görüntüsünü alın, giriş terminalinize yazın:

$ sudo fbgrab my_screenshot

my_screenshot geçerli dizinin altına kaydedilir.

    
verilen cevap user2376000 09.12.2014 22:58
3

ubuntu 13.10 kullanıyorum ve yazdığım bir yazım var. Bu soruların yanıtlandığını görüyorum ancak çözümümde ek yükleme gerektirmiyor.

#!/bin/bash
curDate=$(date)
imgExtension=".png"
imgName=$curDate$imgExtension
imgDirectory="/path/to/desires/save/directory/"
imgSavePath=$imgDirectory$imgName
gnome-screenshot --file="$imgSavePath"

Bu kod, diyalog penceresini açmadan ekran görüntüsünü kaydeder. Herhangi bir yinelenen dosya adı sorununu önlemek için bir dosya adı için geçerli saati kullanır.

    
verilen cevap Gary Hutchinson 23.03.2014 21:28

Etiketlerdeki diğer soruları oku