nodeJS'mi en son sürüme nasıl güncelleyebilirim?

494

Ubuntu'da nodeJS'yi aşağıdaki kodla yükledim

sudo apt-get install nodejs

Ubuntu için yeni bir kullanıcı olduğum için de bu kodu da çalıştırdım

sudo apt-get install npm

Şimdi yazarken

 nodejs --version

Gösterir

v0.6.19

En son nodeJS sürümünün 0.10.26

olduğunu kontrol ettim ve gördüm

nodeJS sürümümü 0.10.26 sürümüne nasıl güncelleyebilirim?

Denedim

 sudo apt-get install <packagename>
 sudo apt-get install --only-upgrade <packagename>

ama şans yok.

    
sordu Kanishka Panamaldeniya 26.02.2014 21:51

11 cevap

881

Düğümün yükseltilmesi için n modülünü npm'den kullanın

sudo npm cache clean -f
sudo npm install -g n
sudo n stable

En son sürüme (ve şu andaki durağan olmayan sürüme) geçiş yapmak için

seçeneğini kullanabilirsiniz.
sudo n latest

Geri alma:

sudo apt-get install --reinstall nodejs-legacy   # fix /usr/bin/node
sudo n rm 6.0.0   # replace number with version of Node that was installed
sudo npm uninstall -g n

David Walsh blogunda bulundu İşte

    
verilen cevap eballeste 09.06.2014 01:14
277

Kurulum talimatlarının tamamı Nodesource tarafından buradan yüklendi. Referansınız için aşağıda kopyalanmıştır. Talimatlar en son sürüme güncellemek için aynıdır.

Node.js v10.x :

NOT: Ubuntu Precise veya Debian Wheezy kullanıyorsanız, hakkında okumak isteyebilirsiniz. Node.js & gt; = eski dağıtımlarda 6.x çalışıyor

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
apt-get install -y nodejs

Node.js v9.x :

NOT: Ubuntu Precise veya Debian Wheezy kullanıyorsanız, hakkında okumak isteyebilirsiniz. Node.js & gt; = eski dağıtımlarda 6.x çalışıyor

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_9.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_9.x | bash -
apt-get install -y nodejs

Node.js v8.x :

NOT: Ubuntu Precise veya Debian Wheezy kullanıyorsanız, hakkında okumak isteyebilirsiniz. Node.js & gt; = eski dağıtımlarda 6.x çalışıyor

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | bash -
apt-get install -y nodejs

Node.js v7.x :

NOT: Debian Wheezy ve Ubuntu Hassas paketleri, bu sürüm için kullanılabilir NOT . Lütfen eski yayınlarda Node.js & gt; = 4.x sürümünü çalıştırın

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_7.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_7.x | bash -
apt-get install -y nodejs

Node.js v6.x :

NOT: Ubuntu Precise veya Debian Wheezy kullanıyorsanız, hakkında okumak isteyebilirsiniz. Node.js & gt; = eski dağıtımlarda 4.x çalışıyor .

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | bash -
apt-get install -y nodejs

Node.js v5.x :

NOT: Ubuntu Precise veya Debian Wheezy kullanıyorsanız, hakkında okumak isteyebilirsiniz. Node.js & gt; = eski dağıtımlarda 4.x çalışıyor .

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_5.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_5.x | bash -
apt-get install -y nodejs

Node.js v4.x :

NOT: Ubuntu Precise veya Debian Wheezy kullanıyorsanız, hakkında okumak isteyebilirsiniz. Node.js & gt; = eski dağıtımlarda 4.x çalışıyor .

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | bash -
apt-get install -y nodejs

Node.js v0.12 :

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_0.12 | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_0.12 | bash -
apt-get install -y nodejs

Node.js v0.10 :

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_0.10 | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_0.10 | bash -
apt-get install -y nodejs

io.js v3.x :

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_iojs_3.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y iojs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_iojs_3.x | bash -
apt-get install -y iojs

io.js v2.x :

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_iojs_2.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y iojs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_iojs_2.x | bash -
apt-get install -y iojs

io.js v1.x :

Not: io.js'nin bu dalı aktif olarak sürdürülmez ve üretim kullanımı için önerilmez.

# Using Ubuntu
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_iojs_1.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y iojs

# Using Debian, as root
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_iojs_1.x | bash -
apt-get install -y iojs
    
verilen cevap dayuloli 12.11.2014 15:54
29
  

Bu PPA güncel değil ve artık sürdürülüyor; Bunun yerine diğer cevapları düşünmelisiniz.

En son sürümü PPA'dan yükleyebilirsiniz:

sudo add-apt-repository ppa:chris-lea/node.js 
sudo apt-get update 
sudo apt-get install nodejs
    
verilen cevap Walid Saad 26.02.2014 22:47
17

Düğümlerimi işlemek için NVM kullanıyorum. Kurulumu ve kullanımı çok basit.

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.0/install.sh | bash
export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && . "$NVM_DIR/nvm.sh" # This loads nvm

Global olarak NVM'yi yüklemek için, yukarıdaki komut yerine aşağıdaki kıvrılma komutunu kullanın (ve muhtemelen ikinci komutu kullanmayın, ancak üçüncü olanı kullanın).

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.0/install.sh | NVM_DIR=/usr/local/nvm bash

Ardından, en son / belirli bir Düğüm sürümünü almak için nvm install stable kullanın (veya stable yerine bir sürüm numarası girin). Bu Düğüm sürümünü kullanmak için nvm use stable (veya belirli bir sürüm numarası) kullanın. Düğümün hangi sürümlerini yüklediğini görmek için nvm ls 'ı ve Düğüm'ün belirli bir sürümünü kaldırmak için nvm uninstall stable (veya belirli bir sürüm numarası) kullanın.

Kaynaklar: Yükleme , kullanım

    
verilen cevap amnah 31.03.2014 16:00
4

Ubuntu 14.04'ümde aynı liste komutlarını denedim, ancak yine de bir hata atıyordu.

Yürütülen komutlar:

sudo add-apt-repository ppa:chris-lea/node.js 
sudo apt-get update 
sudo apt-get install nodejs

ve aldığım hata:

Invalid version 0.12.2
Line 299: curl not found in /bin/n

Anladığım şuydu;

Komutu çalıştırdım:

apt-get install curl

( sudo değilse önek olarak su kullanın)

ve ardından yanıtta önerilen adımlar tekrarlanır ve çalışır;)

    
verilen cevap Priyank Thakkar 12.04.2015 06:43
4

Ayrıca, nvm'yi kullanmanızı ve terminalde çakışmaları önlemek için zaten kurulu sürümü kaldırmayı da öneriyorum

sudo apt purge nodejs npm

sonra nvm'yi yükleyin ve kullanın

Video Açıklaması

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.8/install.sh | bash

nvm'yi indirmek ve yüklemek için

nvm install node

, en son düğüm sürümünü indirmeli ve yüklemelidir.

Düğümü daha sonra güncellemek için şunu yapın

nvm install node
nvm alias default node
    
verilen cevap Mina Michael 25.02.2018 08:17
2

Bu, en son düğümü v0.12. * nodesource'dan yükleniyor.

sudo apt-get install -y curl
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_0.12 | sudo bash -
sudo apt-get install -y nodejs

Düğüm v4.x için

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs
    
verilen cevap Kunal Kapadia 13.05.2015 14:17
1

Önce tüm nodejs yüklemelerini kaldırmanızı öneriyorum Ardından istediğiniz nodejs sürümü ve kurulum ana dizini ile düzenledikten sonra aşağıdaki komut dosyasını çalıştırın:

tüm mevcut nodejs sürümlerini görün

İşte

komut dosyasının altında, bu nodejs sürümlerinden herhangi birinin linux veya OSX'e yüklenmesine izin verilecektir

#!/bin/bash

#   usage :
#
#   edit two vars in below : NODE_VER and CODE_PARENT_DIR
#
# ... execute this script as yourself unless you choose a root owned value for var CODE_PARENT_DIR
#   whichever id you execute this as determines the id you will issue npm commands as : npm install -g foo-bar
#
#   NOTE - nodejs comes bundled with npm ... so no need to do separate npm install
#      this scripts runs fine on linux or OSX

# ... copy all the lines starting here .. top of copy ....  and ending ... end of copy ...
#   and paste into your ~/.bashrc file so proper env vars get set 

# ............... top of copy ........................ install_node.sh

# export NODE_VER=v7.2.0 # see available versions at https://nodejs.org/dist/
# export NODE_VER=v8.5.0 # edit this line next time you need to update nodejs 
export NODE_VER=v9.3.0 # edit this line next time you need to update nodejs

# ... pick parent dir of nodejs install ... comment out or remove ONE of below
# export CODE_PARENT_DIR=/opt/code # root owned dir ... requires you to sudo prior to npm install going forward
export CODE_PARENT_DIR=${HOME}  # RECOMMENDED execute as yourself including npm install

# ......... following env vars are OK no edits needed ... only ever need to edit above vars

curr_OS=$( uname )

echo curr_OS $curr_OS

if [[ "${curr_OS}" == "Darwin" ]]; then

  OS_ARCH=darwin-x64

elif [[ "${curr_OS}" == "Linux" ]]; then

  OS_ARCH=linux-x64
else
  echo "ERROR - failed to recognize OS $curr_OS"
  exit 5
fi

if [[ -z ${CODE_PARENT_DIR} ]]; then

  echo "ERROR - failed to see env var CODE_PARENT_DIR"
  exit 5
fi

export NODE_CODEDIR=${CODE_PARENT_DIR}/nodejs
export COMSUFFIX=tar.gz
export NODE_NAME=node-${NODE_VER}
export NODE_PARENT=${NODE_CODEDIR}/${NODE_NAME}-${OS_ARCH} 

export PATH=${NODE_PARENT}/bin:${PATH}
export NODE_PATH=${NODE_PARENT}/lib/node_modules

# ............... end of copy ........................ install_node.sh

# copy and paste above from ... top of copy ... to here into your file ~/.bashrc  

echo
echo "NODE_CODEDIR $NODE_CODEDIR<--"
echo

echo "mkdir -p ${NODE_CODEDIR}"
echo
   mkdir -p ${NODE_CODEDIR}
echo

echo "cd ${NODE_CODEDIR}"
   cd ${NODE_CODEDIR}
echo

# this is compiled code NOT source

[ -f ${NODE_NAME}-${OS_ARCH}.${COMSUFFIX} ] && rm ${NODE_NAME}-${OS_ARCH}.${COMSUFFIX} # if file exists remove

echo "wget -q --show-progress https://nodejs.org/download/release/${NODE_VER}/${NODE_NAME}-${OS_ARCH}.${COMSUFFIX}"
   wget -q --show-progress https://nodejs.org/download/release/${NODE_VER}/${NODE_NAME}-${OS_ARCH}.${COMSUFFIX}
echo

echo "tar -C ${NODE_CODEDIR} -xf ${NODE_NAME}-${OS_ARCH}.${COMSUFFIX}"
   tar -C ${NODE_CODEDIR} -xf ${NODE_NAME}-${OS_ARCH}.${COMSUFFIX}
echo

[ -f ${NODE_NAME}-${OS_ARCH}.${COMSUFFIX} ] && rm ${NODE_NAME}-${OS_ARCH}.${COMSUFFIX} # if file exists remove

# ........... done ........... #

which node

node --version

# .... bottom of file  install_node.sh
    
verilen cevap Scott Stensland 25.09.2017 22:15
1

n kullanılması işe yaramazsa, aşağıdaki komutları çalıştıran en son nodejs sürümünü (yani sürüm 8) yükleyebilirsiniz:

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -

sudo apt-get install -y nodejs

Diğer talimatlar burası .

    
verilen cevap smartmouse 04.05.2018 15:32
0

Bir proxy'nin arkasındaysanız, 'sudo n stable' komutunu çalıştırdığınızda bu hatayı alabilirsiniz:

Error: invalid version

Env değişkenlerini şu şekilde ayarlamanız gerekir:

export HTTP_PROXY=http://your-proxy-url:port
export HTTPS_PROXY=http://your-proxy-url:port

Ve sonra bu değişkenleri root kullanıcısına ileten komutu çalıştırın:

sudo -E n stable
    
verilen cevap luandrea 08.06.2018 15:49
0

yöntemi tercih edilir NVM kullanılması. İlk yükleme nvm:

curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.8/install.sh | bash

Sonra nodejs'yi yükleyin:

nvm install node

Şimdi, düğümün sürümlerini kolayca değiştirebilirsiniz.

    
verilen cevap Damjan Pavlica 18.07.2018 11:43

Etiketlerdeki diğer soruları oku