Bir klasörün içeriğini terminali kullanarak farklı bir dizinde başka bir klasöre nasıl kopyalarım?

524

Bir klasörün içeriğini, terminali kullanarak farklı bir dizindeki başka bir klasöre kopyalamaya çalışıyorum.

Birisi bana bunu başarmak için gereken komut satırı sözdizimini gösteren bir örnek verebilir mi?

    
sordu pandisvezia 11.12.2011 02:19

5 cevap

793

/source klasörünün içeriğini, /dest komutuna sahip başka bir klasöre kopyalayabilirsiniz

cp -a /source/. /dest/

-a seçeneği, tüm dosya niteliklerini koruyan ve aynı zamanda sembolik bağlantıları koruyan geliştirilmiş bir özyinelemedir.

Kaynak yolun sonunda . , gizli dosyalar da dahil tüm dosya ve klasörleri kopyalamaya izin veren belirli bir cp sözdizimidir.

    
verilen cevap enzotib 11.12.2011 13:01
96

Bir alternatif rsync

rsync -r source/ destination

rsync'in avantajları:

 1. İlk senkronizasyondan sonra, yalnızca değiştirilen dosyaları kopyalayacaktır.

 2. Bir ağ üzerinden, özellikle de dosyalarınızı $ HOME'daki dosyalar için uygun bir şekilde kullanabilirsiniz.

verilen cevap Panther 11.12.2011 04:59
56

% 1, klasör1 dosya1 adı verilen 1 dosya ve klasör1 adlı bir klasörün olduğunu bildirelim em> alt1 ve alt2 her birinin kendi içindeki diğer dosya ve klasörlerle birlikte.

~ içeriğinin tamamını kullanacağınız ~/folder1 'ye kopyalamak için

cp -r ~/folder1/. ~/new_folder1

~/new_folder1 daha sonra new_folder1 dosyasının tüm dosya ve klasörlerini içerecektir.

folder1 , bir terminal kullanarak kopyalama komutu, cp bunu yinelemeli hale getirir (bu nedenle, geçerli dizin + geçerli dizin içinde daha fazla dizin) -r , origin klasördür, ~/folder1 , dosyalar için hedef klasördür / menünün içindeki klasörler.

    
verilen cevap Bruno Pereira 11.12.2011 02:23
13

Kopyalama klasörü hakkında daha fazla bilgi için İşte 'yi kontrol edin. Umarım bu yardımcı olur.

cp Command

cp , dosya ve dizinleri kopyalamak için Linux komutudur. Sözdizimi şöyledir:

cp source destination
cp dir1 dir2
cp -option source destination
cp -option1 -option2 source destination

Bu örnekte /home/vivek/letters klasörünü ve tüm dosyalarını /usb/backup dizinine kopyalayın:

cp -avr /home/vivek/letters /usb/backup

durumlarda,

-a : Klasör, dosya modu, sahiplik, zaman damgaları, mümkünse ek özellikler gibi belirtilen özellikleri koru: bağlam, bağlantılar, xattr, hepsi.

-v : Nelerin yapıldığını açıklayın.

-r : Dizinleri yinelemeli olarak kopyalayın. Örnek

/ tmp / conf / tmp / backup adlı bir klasörü kopyalayın:

$ cp -avr /tmp/conf/ /tmp/backup
    
verilen cevap Dilip Rajkumar 25.11.2014 06:53
2

İki klasör varsa: (yazma izni ile)

drwxr-xr-x 4 vimal vimal 4096 Sep 9 12:17 .
drwxr-xr-x 3 root root  4096 Aug 18 14:35 ..
drwxrwxrwx 6 vimal vimal 4096 Sep 9 12:15 DATA
drwxrwxrwx 7 vimal vimal 4096 Sep 9 12:15 PORTAL

Başka bir klasörün tüm içeriğini kopyalamak istediğiniz PORTAL adlı klasördeyseniz, DATA'yı aynı düzeyde söyleyin. sonra yapacaksın

[email protected]:/var/www/html/PORTAL$ cp -a ../DATA/. .

2 nokta dikkat etmelisiniz. Son nokta şu anki klasörde kopyala yazıyor

ve

takip eden / DATA /. DATA klasörü içindeki tüm İÇERİKlerin DATA klasörünün kendisini kopyalamayacağını belirtir.

Bu sonlamayı kaldırırsanız "." / DATA /

adresinden

sonra tüm DATA klasörü PORTAL içinde kopyalanacaktır (nereye gittiğinizden).

    
verilen cevap vimal krishna 09.09.2015 12:39

Etiketlerdeki diğer soruları oku