Bir Subversion 1.7 ikili bulabilirim?

84

Bir ppa veya kaynak bilen var mı? 1,7 debık bir alt yapıya sahip olabilirim?

Dün serbest bırakıldı, o yüzden eminim ki sonuçta bir şey ortaya çıkacak. Ancak bunun bir şey yayınlandığında yayınlanması için iyi bir yer olacağını düşünüyorum.

    
sordu Ryu 12.10.2011 16:37

6 cevap

62

Ubuntu 12.10'dan itibaren, alt sürüm 1.7, dağıtımın bir parçası olarak kullanılabilir. Subversion apt-get kullanılarak yüklenebilir.

sudo apt-get install subversion

Ubuntu'nun önceki sürümlerinde, subversion-1.7 adresinde bir ppa vardır. Depo aşağıdaki gibi eklenebilir:

sudo apt-add-repository ppa:dominik-stadler/subversion-1.7

Subversion güncellemesinin en son sürümünü almak ve deposu yükseltmek için.

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Ayrıca bir sürüm yükseltmesi yapmam gerekiyordu.

sudo apt-get dist-upgrade

Zaten takılı olduğunuzu varsayalım, varsa:

sudo apt-get install subversion
    
verilen cevap Richard Povinelli 17.11.2011 02:24
44

Ayrıca, subversion ekibinin doğrudan desteklediği bir ppa da var: "Subversion" ekibi .

Ppa'yı aşağıdaki komutla ekleyebilmelisiniz:

sudo apt-add-repository ppa:svn/ppa

apt-add-repository komutu python-software-properties paketi tarafından sağlanır, bu yüzden önce yüklemeyi unutmayın.

Not: RabbitVCS'nin alt sürüm 1.7 ile ilgili bir sorunu var gibi görünüyor: Rabbitvcs, sürümlenmiş alt şablonlar olarak işaretlemiyor / svn içindeki dosyalar 1.7. Bu bagajda sabitlenmiş, ancak henüz bir yapıya itilmemiş.

    
verilen cevap Waylon Flinn 30.07.2012 21:17
14

Wandisco betiği aslında SVN 1.7'yi yüklemek için .deb dosyasını içeren yeni bir depo yükleyin.

Hemen hemen aynı aşağıdaki komutları çalıştırarak gerçekleştirilebilir:

sudo add-apt-repository 'deb http://opensource.wandisco.com/ubuntu lucid svn17'
sudo wget -q http://opensource.wandisco.com/wandisco-debian.gpg -O- | sudo apt-key add -  
sudo apt-get update  
sudo apt-get install subversion
    
verilen cevap Fernando 23.10.2011 19:16
1

Trac kullanırken WANdisco deposu kullanarak Subversion'ınızı yükselttikten sonra bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Semptomu Trac sitesinde bir mesajdır:

  

Uyarı: Depo ile senkronize edilemiyor "(varsayılan)" (Desteklenmiyor   sürüm kontrol sistemi "svn": svn adlı bir modül yok). Trac'e bak   daha fazla bilgi için oturum açın.

Bu paket svn'yi python2.6'ya bağlar ve Ubuntu 12.04'ün python'u2.7'dir. İşte benim tarafımdaki problemi çözen bir betik:

mkdir /usr/lib/python2.7/dist-packages/libsvn
for f in /usr/lib/pyshared/python2.6/libsvn/*; do ln -s $f /usr/lib/python2.7/dist-packages/libsvn/; done
for f in /usr/share/pyshared/libsvn/*; do ln -s $f /usr/lib/python2.7/dist-packages/libsvn/; done

mkdir /usr/lib/python2.7/dist-packages/svn
for f in /usr/share/pyshared/svn/*; do ln -s $f /usr/lib/python2.7/dist-packages/svn/; done

mkdir /usr/lib/pyshared/python2.7/libsvn
for f in /usr/lib/pyshared/python2.6/libsvn/*; do ln -s $f /usr/lib/pyshared/python2.7/libsvn/; done
    
verilen cevap Wojciech Dec 19.06.2012 13:59
1

Ben Fernando açıklandığı gibi apt kaynakları ile wandisco binary kullandım, ama şimdi bir sonraki Ubuntu sürümü 1.7 için güncellenen resmi ikili dosyaları vardır. 12.04 LTS ile yapıştırırken bunları kullanmak istedim.

Aşağıdaki kaynakları /etc/apt/sources.list.d/svn17.list dosyasına ekledik:

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal main universe
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal main universe

Ve sonra İşte ile ilgili önerilere göre bir /etc/apt/apt.conf.d/90svn17:

APT::Default-Release "precise";

Sonra

kullanılarak yüklendi
sudo apt-get install -V subversion -t quantal

Bu yeni dosya adlarının uygun kuralları izlediğinden emin değil, ancak çalışır. İlk önce iğrenme yapılandırması denendi, ancak şanssız. "-T quantal" ile iğneleme gerekli değildi.

    
verilen cevap solsson 22.09.2012 12:29
0

Henüz herhangi bir public .deb'in mevcut olduğuna inanmayın. WANdisco'dan 1.7 yüklemek için bu komut dosyasını deneyebilirsiniz

svn1.7_ubuntu_wandisco.sh

#!/bin/bash +x
# WANdisco Subversion Installer V0.1
# [email protected]

echo WANdisco Subversion Installer v0.1 for Ubuntu 9.10, 10.04, 10.10
echo Please report problems and bugs to [email protected]
echo 
echo Gathering some information about your system...

MINVERSION='1'
SVNVER='1.7.0'
ARCH='uname -m'
SVNSTATUS='dpkg -l|grep " libsvn1 " | awk '{print }''

#functions
check_is_root ()
{
  if [[ $EUID -ne 0 ]]; then
    echo "This script must be run as root" 1>&2
    exit 1
  fi 
}
svn_remove_old ()
{
  echo Removing old packages...
  apt-get -y remove libsvn1 subversion libapache2-svn libsvn-dev libsvn-doc libsvn-perl subversion-tools 
}
add_repo_config ()
{
    echo Adding repository configuration to /etc/apt/sources.list.d/
  if [ -f /etc/apt/sources.list.d/WANdisco.list ]; then
    rm /etc/apt/sources.list.d/WANdisco.list
  fi
  echo "Installing Apt repo...."
  echo "# WANdisco Open Source Repo" > /etc/apt/sources.list.d/WANdisco.list
  echo "deb http://opensource.wandisco.com/ubuntu lucid svn17" >> /etc/apt/sources.list.d/WANdisco.list
    echo "Importing GPG key"
    wget http://opensource.wandisco.com/wandisco-debian.gpg -O /tmp/wandisco-debian.gpg &>/dev/null
    apt-key add /tmp/wandisco-debian.gpg
    rm -rf /tmp/wandisco-debian.gpg
    apt-get update
}
install_svn ()
{
    echo Checking to see if you already have Subversion installed via dpkg...
    if [ "$SVNSTATUS" == "ii" ]; then
    echo
      echo Subversion is already installed on the system.
      echo Do you wish to replace the version of subversion currently installed with the WANdisco version? 
    echo This action will remove the previous version from your system.
    echo -n "[y/N]: "
    read svn_install_confirm
    if [ "$svn_install_confirm" == "y" -o "$svn_install_confirm" == "Y" ]; then
      svn_remove_old
      add_repo_config
      echo    
      echo Installing Subversion $SVNVER-$MINVERSION
      echo
      apt-get -y --force-yes install subversion libsvn-perl subversion-tools
      echo -n "Would you like to install apache and the apache SVN modules? [y/N] "
      read dav_svn_confirm
      if [ "$dav_svn_confirm" == "y" -o "$dav_svn_confirm" == "Y" ]; then
        echo Installing apache and subversion modules
        apt-get -y --force-yes install apache2 libapache2-svn
        echo -n "Installation complete. Restart apache? [y/N] "
        read apache_restart_confirm
        if [ $apache_restart_confirm == "y" -o $apache_restart_confirm == "Y" ]; then
          /etc/init.d/apache2 restart 
        fi
      fi

      else
      echo "Install Cancelled"
      exit 1
      fi

  else
    # Install SVN
    echo "Subversion is not currently installed"
    echo -n "Starting installation, are you sure you wish to continue? [y/N] "
    read svn_install_confirm
        if [ "$svn_install_confirm" == "y" -o "$svn_install_confirm" == "Y" ]; then
      add_repo_config
            echo
            echo Installing Subversion $SVNVER-$MINVERSION
            echo
            apt-get -y --force-yes install subversion libsvn-perl subversion-tools
            echo -n "Would you like to install apache and the apache SVN modules? [y/N] "
            read dav_svn_confirm
            if [ "$dav_svn_confirm" == "y" -o "$dav_svn_confirm" == "Y" ]; then
                echo Installing apache and subversion modules
                apt-get -y --force-yes install apache2 libapache2-svn libsvn-dev
                echo -n "Installation complete. Restart apache? [y/N] "
                read apache_restart_confirm
                if [ $apache_restart_confirm == "y" -o $apache_restart_confirm == "Y" ]; then
                    /etc/init.d/apache2 restart
                fi
            fi

        else
            echo "Install Cancelled"
            exit 1
        fi

    fi

}

install_32 ()
{
    echo Installing for $ARCH
  install_svn
}
install_64 ()
{
    echo Installing for $ARCH
  install_svn
}

#Main
check_is_root

echo Checking your system architecture.
if [ "$ARCH" == "i686" -o "$ARCH" == "i386" ]; then
  install_32
elif [ "$ARCH" == "x86_64" ];
then
  install_64
else 
  echo Unsupported platform: $ARCH
  exit 1
fi
    
verilen cevap Thermionix 20.10.2011 06:32

Etiketlerdeki diğer soruları oku