Apache ve PHP günlük dosyaları nerede?

205

Ubuntu 10.10 masaüstü sürümüne Apache, PHP ve MySQL yükledim ve iyi çalışıyor.
Apache ve PHP log dosyalarını aramak için hiçbir ipucum yok.

    
sordu Stann 24.11.2010 19:58

4 cevap

283

Varsayılan olarak, /var/log/apache2/error.log .

Bu, /etc/php5/apache2/php.ini olarak yapılandırılabilir.

    
verilen cevap misterben 24.11.2010 20:18
59

Bu ayarları php.ini olarak kontrol edin:

 1. error_reporting = E_ALL | E_STRICT (php.ini içinde geliştirme için önerildiği şekilde)
 2. error_log = /var/log/php_errors.log
 3. Sonra günlük dosyasını el ile oluşturun

  touch /var/log/php_errors.log
  chown www-data: /var/log/php_errors.log
  chmod +rw /var/log/php_errors.log
  

Artık PHP hatalarını bu şekilde görüntüleyebilirsiniz

tail /var/log/php_errors.log

Bu, bu sorun için benim için kabul edilebilir bir çözümdür.

    
verilen cevap Nikolay Chuprina 08.09.2012 01:13
23

Ayrıca, Apache'deki her VirtualHost için belirli bir hata günlük dosyası da tanımlayabilirsiniz. % Co_de% öğesinde tanımlı ve /etc/apache2/sites-available/ etkinken etkinleştirilen bir VirtualHost varsa ( /etc/apache2/sites-enabled ile etkinleştir), VirtualHost yapılandırmanızın içine aşağıdaki satırı ekleyerek hata kaydını değiştirebilirsiniz:

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/[your-vhost]-error.log

Çok sayıda hayaletiniz varsa ve hataları bildirdikleri yere bölünmek istiyorsanız yararlı olabilir.

Ayrıca, aşağıdaki komutu vererek hata günlüğünüzü canlı olarak izleyebilirsiniz (varsayılandan farklıysa kendi günlük dosyasına uyarlayabilirsiniz):

sudo tail -f /var/log/apache2/error.log

Bu, canlı hata ayıklama yaparken özellikle kullanışlıdır.

    
verilen cevap ywarnier 03.06.2012 23:52
2

Eğer Apache, Webmin / Virtualmin ile kurulduysa, her VirtualHost için ayrı bir klasör var.

Bu

~/logs

Her VirtualHost kullanıcısı için

klasör.

Bunlar iki dosyadır:

~/logs/access_log

ve

~/logs/error_log

Yani

/home/onedomain/logs/access_log

/home/onedomain/logs/error_log

/home/anotherdomain/logs/access_log

/home/anotherdomain/logs/error_log

...

vb.

Belirli bir alan adına ait günlük dosyalarını görmek için, o ana makine adının VirtualHost kullanıcı kullanıcısı olarak giriş yapın ve

çalıştırın

tail -f ~/logs/error_log

    
verilen cevap Ilyich 01.04.2018 14:18

Etiketlerdeki diğer soruları oku