Apache virtualhosts artık 13.10 güncellemesinden sonra çalışmıyor

25

Bugün kubuntu'yu 13.10'a güncelledim ve daha önce mükemmel çalışan sanal sunucularm artık çalışmıyor.

s2ensite ve a2dissite komutlarının "site xxxxxx mevcut değil" iddiaları, dosyalar sitelerde aviable olsa bile ve siteler tarafından etkinleştirilmiş olsa da, bunları sitelerden etkin olarak kaldırmayı denedim ve sonra yeniden etkinleştirmeyi denedim ancak hala apache var olmadıklarını iddia ediyor.

İşte sanal sunuculardan biri. Temelde hepsi böyle.

<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin [email protected]
  ServerName expsite.local

  DocumentRoot /var/www/expsite/htdocs
  <Directory />
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride None
  </Directory>
  <Directory /var/www/expsite/htdocs/>
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride FileInfo
    Order allow,deny
    allow from all
  </Directory>

#  ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
#  <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
#    AllowOverride None
#    Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
#    Order allow,deny
#    Allow from all
#  </Directory>

    CustomLog /var/www/expsite/logs/access.log combined
    ErrorLog /var/www/expsite/logs/error.log
    LogLevel warn

#  Alias /doc/ "/usr/share/doc/"
#  <Directory "/usr/share/doc/">
#    Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
#    AllowOverride None
#    Order deny,allow
#    Deny from all
#    Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128
#  </Directory>

</VirtualHost>

000 varsayılan çalışıyor ve onu etkinleştirip devre dışı bırakabilirim.

    
sordu redanimalwar 19.10.2013 22:53

1 cevap

42

Ubuntu 13.10 ve varyantlar Apache 2.4'e taşındı ve Apache 2.4, sanal ana bilgisayar yapılandırma dosyalarının varsayılan olarak .conf ile bitmesini istiyor. Şuraya bakın:

İşte

Sadece vhost yapılandırma dosyamı .conf 'de sona erdirmek için yeniden adlandırdım ve her şey işe yaradı!

    
verilen cevap user204928 20.10.2013 02:24

Etiketlerdeki diğer soruları oku