başsız sunucuda xclip

21

Bash komutlarının çıktısını kopyalamak için xclip kullanıyorum:

pwd | tr -d "\n" | xclip -selection c

Böylece çıktıyı başka bir terminal oturumuna yapıştırabilirim.

X olmadan başlatılan başsız sunucumda (ubuntu 13.04) kullanmaya çalışıyordum. Hatayla çalışmaz:

Error: Can't open display: (null)

Bunun etrafında bir yolu var mı. Program olarak görmenin xclip olarak adlandırılmasının mümkün olmayabileceğinin farkındayım.

    
sordu Anake 08.06.2013 15:43

2 cevap

21

Pano, X sunucusu tarafından sağlanır. Sunucunun başsız olup olmadığı önemli değil, önemli olan yerel grafiksel oturumun uzak makinede çalışan programlarda kullanılabilir olmasıdır. X'in ağ-şeffaf tasarımı sayesinde, bu mümkündür.

Linux'u çalıştıran bir makineden uzak sunucuya SSH ile bağlandığınızı varsayalım. X11 iletiminin hem istemci yapılandırmasında hem de sunucu yapılandırmasında etkinleştirildiğinden emin olun. İstemci yapılandırmasında, varsayılan olarak ForwardX11 yes satırında ~/.ssh/config satırına sahip olmanız veya -X seçeneğini bu oturum için yalnızca ssh komutuna iletmeniz gerekir. Sunucu yapılandırmasında, X11Forwarding yes satırında /etc/ssh/sshd_config satırına sahip olmanız gerekir (bu, varsayılan olarak Ubuntu'da bulunur).

X11 iletiminin etkin olup olmadığını kontrol etmek için DISPLAY ortam değişkeninin değerine bakın: echo $DISPLAY . % Co_de% gibi bir değer görmelisiniz (uzak makinede çalışan uygulamalara aynı makinede çalışan bir ekrana bağlanmaları söylenir, ancak bu ekran bağlantısı SSH tarafından istemci tarafındaki ekrana iletilir). % Co_de% değerinin ayarlanmamış olması durumunda, bunu manuel olarak ayarlamanın bir yararı olmayacağını unutmayın: iletimin yerinde olması durumunda ortam değişkeni her zaman doğru şekilde ayarlanır. SSH bağlantı sorunlarını tanılamanız gerekirse, neler olup bittiğine dair ayrıntılı bir izleme elde etmek için localhost:10 'yi DISPLAY ' ye geçirin.

Başka yollarla bağlanıyorsanız X11 iletimini gerçekleştirebilir veya edemeyebilirsiniz. İstemciniz Windows çalıştırıyorsa, PuTTY X11 iletimini destekler ; Windows makinede Xming gibi bir X sunucusu çalıştırmanız gerekir.

    
verilen cevap Gilles 08.06.2013 17:10
5

Bash'in kendi panosu yok. Bu bir X özelliği. xclipt sadece bir komut satırı arayüzüdür ve gördüğünüz gibi, display gerektirir. Etrafında bir yol sadece geçici bir dosya kullanmaktır:

$ echo 123 > /tmp/f
$ tr -d '2' < /tmp/f
13
    
verilen cevap Nykakin 08.06.2013 16:10

Etiketlerdeki diğer soruları oku