Ubuntu'nun tamamen katılımsız kurulumunu nasıl oluştururum?

86

Ubuntu'yu tamamen başsız bir makineye kuracak bir CD veya USB çubuğa ihtiyacım var. CD'yi takın ve yeniden başlatın, klavye veya ekran bulunmamalıdır.

Birkaç engel var:

 1. CD'yi ilk kez açtığınızda dil seçim menüsü.
 2. CD menüsünün beklemesi.
 3. Yükleyici yükleme sırasında soru soruyor.
sordu Elazar Leibovich 16.04.2012 11:07

4 cevap

79

Tam çözüm:

Remaster bir CD, yani, grafik olmayan bir ubuntu kurulum ISO (sunucu veya alternatif kurulum CD'si) indir, monte et

$ sudo su -
# mkdir -p /mnt/iso
# mount -o loop ubuntu.iso /mnt/iso

İlgili dosyaları farklı bir dizine kopyalayın

# mkdir -p /opt/ubuntuiso
# cp -rT /mnt/iso /opt/ubuntuiso

Dil seçim menüsünün görünmesini engelle

# cd /opt/ubuntuiso
# echo en >isolinux/lang

ks.cfg adlı bir kickstart dosyası eklemek için GUI programını kullanın

# apt-get install system-config-kickstart
# system-config-kickstart # save file to ks.cfg

Yükleme için paket eklemek için %package kickstart dosyasına ks.cfg bölümü ekleyin, ks.cfg dosyasının sonuna ekleyiniz.

%packages
@ ubuntu-server
openssh-server
ftp
build-essential

Bu, ubuntu-server "bundle" u yükleyecek ve openssh-server , ftp ve build-essential paketlerini ekleyecektir.

Diğer soruları bastırmak için bir sunum dosyası ekleyin

# echo 'd-i partman/confirm_write_new_label boolean true
d-i partman/choose_partition \
select Finish partitioning and write changes to disk
d-i partman/confirm boolean true' > ks.preseed

Kickstart ve preseed dosyalarını kullanmak için önyükleme komut satırını ayarlayın

# vi isolinux/txt.cfg

Ara

label install
 menu label ^Install Ubuntu Server
 kernel /install/vmlinuz
 append file=/cdrom/preseed/ubuntu-server.seed vga=788 initrd=/install/initrd.gz quiet --

Ekleme satırına ks=cdrom:/ks.cfg ve preseed/file=/cdrom/ks.preseed değerini ekleyin. % Co_de% ve quiet kelimelerini kaldırabilirsiniz. Gibi görünmeli

 append file=/cdrom/preseed/ubuntu-server.seed \
   initrd=/install/initrd.gz \
   ks=cdrom:/ks.cfg preseed/file=/cdrom/ks.preseed --

Şimdi yeni bir iso oluşturun

# mkisofs -D -r -V "ATTENDLESS_UBUNTU" \
   -cache-inodes -J -l -b isolinux/isolinux.bin \
   -c isolinux/boot.cat -no-emul-boot -boot-load-size 4 \
   -boot-info-table -o /opt/autoinstall.iso /opt/ubuntuiso

İşte bu. Tek bir tuş vuruşu gerektirmeden, önyüklemeden sonra bir Ubuntu sistemi kuracak bir CD'ye sahip olacaksınız.

    
verilen cevap Elazar Leibovich 16.04.2012 11:08
4

İşte bu yordamı gerçekleştiren bir kabuk betiği, giriş için teşekkürler: İşte

Bağlantıyı takip ederek bulduğunuz betik, temel olarak @Elazar'nın tarif ettiği prosedürü uygular, böylece gerekli parçalar sadece yukarıdaki ekranlardır. Birileri bir süre saklamak için bağlantıyı ekledim ve bunu Ubuntu'nun diğer sürümleri için tekrarlamayı biraz daha kolaylaştırdım.

    
verilen cevap Michael 14.05.2013 21:40
2

Bu sorudaki talimatlar, EFI önyüklenebilir bir ISO oluşturma işlemini (resmi Ubuntu x86_64 ISO gibi) kapsar.:

Nasıl? Ubuntu'nun özelleştirilmiş bir sürümü olan EFI-önyüklenebilir bir ISO oluşturuyor musunuz?

Önemli farklar bunu, sunu dosyası olarak ayarlıyor:

d-i partman-auto/method string lvm
d-i partman-auto-lvm/guided_size string max
d-i partman-auto/choose_recipe select atomic
d-i partman-partitioning/confirm_write_new_label boolean true
d-i partman/confirm_write_new_label   boolean true
d-i partman/choose_partition      select finish
d-i partman/confirm_nooverwrite     boolean true
d-i partman/confirm           boolean true
d-i partman-auto/purge_lvm_from_device boolean true
d-i partman-lvm/device_remove_lvm    boolean true
d-i partman-lvm/confirm         boolean true
d-i partman-lvm/confirm_nooverwrite   boolean true
d-i partman-auto/init_automatically_partition    select   Guided - use entire disk and set up LVM
d-i partman/choose_partition        select   Finish partitioning and write changes to disk
d-i partman-auto-lvm/no_boot      boolean true
d-i partman-md/device_remove_md     boolean true
d-i partman-md/confirm         boolean true
d-i partman-md/confirm_nooverwrite   boolean true

Bunu kickstart dosyası olarak kullan:

lang en_US
langsupport en_US
keyboard us
mouse
timezone America/Los_Angeles
rootpw --disabled
user USERNAME --fullname "USERNAME" --password "PASSWORD"
reboot
text
install
cdrom
auth --useshadow --enablemd5 
network --bootproto=dhcp --device=eth0
firewall --disabled 
skipx
%packages
@ ubuntu-server
openssh-server

ISO için grub EFI önyükleme yapılandırmasını düzenleyin:

sudo nano ~/ubuntu/boot/grub/grub.cfg

Aşağıdakilere ayarla:

if loadfont /boot/grub/font.pf2 ; then
  set gfxmode=auto
  insmod efi_gop
  insmod efi_uga
  insmod gfxterm
  terminal_output gfxterm
fi

set menu_color_normal=white/light-blue
set menu_color_highlight=light-blue/light-gray
set timeout=10
set default=0

menuentry "Automatically Install Ubuntu Server with Custom Config" {
  set gfxpayload=keep
  linux  /install/vmlinuz file=/cdrom/preseed/ubuntu-server.seed quiet ks=cdrom:/ks.cfg preseed/file=/cdrom/ks.preseed --
  initrd /install/initrd.gz
}
menuentry "OEM install (for manufacturers)" {
  set gfxpayload=keep
  linux  /install/vmlinuz file=/cdrom/preseed/ubuntu-server.seed quiet oem-config/enable=true --
  initrd /install/initrd.gz
}
menuentry "Multiple server install with MAAS" {
  set gfxpayload=keep
  linux  /install/vmlinuz modules=maas-enlist-udeb vga=788 initrd=/install/initrd.gz quiet --
  initrd /install/initrd.gz
}
menuentry "Check disc for defects" {
  set gfxpayload=keep
  linux  /install/vmlinuz MENU=/bin/cdrom-checker-menu quiet --
  initrd /install/initrd.gz
}
menuentry "Rescue a broken system" {
  set gfxpayload=keep
  linux  /install/vmlinuz rescue/enable=true --
  initrd /install/initrd.gz
}

İzolinux / txt.cfg'yi şöyle ayarlayın:

default install
label install
 menu label ^Install Ubuntu Server with Custom Config
 kernel /install/vmlinuz
 append file=/cdrom/preseed/ubuntu-server.seed initrd=/install/initrd.gz ks=cdrom:/ks.cfg preseed/file=/cdrom/ks.preseed --
label cloud
 menu label ^Multiple server install with MAAS
 kernel /install/vmlinuz
 append  modules=maas-enlist-udeb vga=788 initrd=/install/initrd.gz quiet --
label check
 menu label ^Check disc for defects
 kernel /install/vmlinuz
 append  MENU=/bin/cdrom-checker-menu vga=788 initrd=/install/initrd.gz quiet --
label memtest
 menu label Test ^memory
 kernel /install/mt86plus
label hd
 menu label ^Boot from first hard disk
 localboot 0x80

Çift önyükleme kataloğu oluşturun ISO:

sudo mkisofs -U -A "Custom1404" -V "Custom1404" -volset "Custom1404" -J -joliet-long -r -v -T -o ../Custom1404.iso -b isolinux/isolinux.bin -c isolinux/boot.cat -no-emul-boot -boot-load-size 4 -boot-info-table -eltorito-alt-boot -e boot/grub/efi.img -no-emul-boot .

EFI tarafından önyüklenebilir bir ISO oluşturulduğunu doğrulayın:

dumpet -i Custom1404.iso 

Çıktılar:

Validation Entry:
  Header Indicator: 0x01 (Validation Entry)
  PlatformId: 0x00 (80x86)
  ID: ""
  Checksum: 0x55aa
  Key bytes: 0x55aa
Boot Catalog Default Entry:
  Entry is bootable
  Boot Media emulation type: no emulation
  Media load segment: 0x0 (0000:7c00)
  System type: 0 (0x00)
  Load Sectors: 4 (0x0004)
  Load LBA: 3100 (0x00000c1c)
Section Header Entry:
  Header Indicator: 0x91 (Final Section Header Entry)
  PlatformId: 0xef (EFI)
  Section Entries: 1
  ID: ""
Boot Catalog Section Entry:
  Entry is bootable
  Boot Media emulation type: no emulation
  Media load address: 0 (0x0000)
  System type: 0 (0x00)
  Load Sectors: 4672 (0x1240)
  Load LBA: 1932 (0x0000078c)
    
verilen cevap anothermh 31.07.2014 00:20
0

Aşağıdaki linkte AskUbuntu'da bir cevaba değinmek oldukça basit bir yöntemdir,

Nasıl yapabilirim? önyüklenebilir, katılımsız USB geri yükleme diski?

 • İstediğiniz sistemi oluşturun taşınabilir ağ bağlantısıyla, örneğin

 • Sistemin bir [sıkıştırılmış] dd-resim dosyası oluştur (bunun remastering'den daha kolay olduğunu düşünüyorum).

 • Bir shellscript yapın ve kalıcı bir sistemde 'autostart' ile sesli arama yapın bu açıklamayı . En az değişiklikle yapabilirsiniz (belki sadece sıkıştırılmış görüntü dosyasının adını eşleştirin) veya özel durumunuza uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.

verilen cevap sudodus 10.07.2017 11:02

Etiketlerdeki diğer soruları oku