Dosyaları hat bazında nasıl birleştirebilirim?

20

kedi dosyası1

foo
ice
two

kedi dosyası2

bar
cream
hundred

İstenen çıktı:

foobar
icecream
twohundred

dosya1 ve dosya2, işleri kolaylaştırırsa, senaryoda her zaman aynı miktarda satır olacaktır.

    
sordu TuxForLife 30.04.2015 03:52

5 cevap

31

Bu iş için doğru araç muhtemelen paste

paste -d '' file1 file2

Ayrıntılar için man paste bölümüne bakın.

    
verilen cevap steeldriver 30.04.2015 03:56
8

yolundaki soruları gösterir:

awk '{getline x<"file2"; print %pre%x}' file1
 • getline x<"file2" , satırın tamamını file2 üzerinden okur ve x değişkenine geçer.
 • print xx , %code% 'yi ve file2 kaydedilmiş satırı olan %code% ' yi kullanarak dosya1 satırını tüm satırdan yazdırır.
verilen cevap αғsнιη 30.04.2015 22:39
4

paste gitmenin yoludur . Diğer bazı yöntemleri kontrol etmek isterseniz, python çözümdür:

#!/usr/bin/env python2
import itertools
with open('/path/to/file1') as f1, open('/path/to/file2') as f2:
  lines = itertools.izip_longest(f1, f2)
  for a, b in lines:
    if a and b:
      print a.rstrip() + b.rstrip()
    else:
      if a:
        print a.rstrip()
      else:
        print b.rstrip()

Birkaç satırınız varsa:

#!/usr/bin/env python2
with open('/path/to/file1') as f1, open('/path/to/file2') as f2:
  print '\n'.join((a.rstrip() + b.rstrip() for a, b in zip(f1, f2)))

Eşit olmayan sayıda satır için, bunun önce sonlanan dosyanın son satırında biteceğini unutmayın.

    
verilen cevap heemayl 30.04.2015 12:27
3

Ayrıca, bash pure ile (bunun boş satırları tamamen yok sayacağına dikkat edin):

#!/bin/bash

IFS=$'\n' GLOBIGNORE='*'
f1=($(< file1))
f2=($(< file2))
i=0
while [ "${f1[${i}]}" ] && [ "${f2[${i}]}" ]
do
  echo "${f1[${i}]}${f2[${i}]}" >> out
  ((i++))
done
while [ "${f1[${i}]}" ]
do
  echo "${f1[${i}]}" >> out
  ((i++))
done
while [ "${f2[${i}]}" ]
do
  echo "${f2[${i}]}" >> out
  ((i++))
done
    
verilen cevap kos 30.04.2015 04:59
2

Perl yolu, anlaşılması kolay:

#!/usr/bin/perl
$filename1=$ARGV[0];
$filename2=$ARGV[1];

open(my $fh1, "<", $filename1) or die "cannot open < $filename1: $!";
open(my $fh2, "<", $filename2) or die "cannot open < $filename2: $!";

my @array1;
my @array2;

while (my $line = <$fh1>) {
 chomp $line;
 push @array1, $line;
}
while (my $line = <$fh2>) {
 chomp $line;
 push @array2, $line;
}

for my $i (0 .. $#array1) {
 print @array1[$i][email protected][$i]."\n";
}

Şununla başla:

./merge file1 file2

Çıktı:

foobar
icecream
twohundred
    
verilen cevap A.B. 08.05.2015 09:33

Etiketlerdeki diğer soruları oku