Ubuntu deneyiminize en çok yardımcı olan ya da yardımcı olan diğer takma adlar hangileridir?

21

İlk olarak bir Ubuntu kullanıcısı olduktan sonra, giderek artan sayıda takma adlar geliştirdim ve var olmayanı hayal edemediğim bazı şeyler var. Bu, beni ve ubuntu kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak şekilde kullanmayı düşünmediğim, muhtemelen hala bir sürü takma ad olduğunu düşünmemi sağlıyor.

Hangi takma adları kullanıyorsunuz? general - çok sayıda kullanıcıya başvuruyorlar
yararlı - onları sık sık kullanıyorsunuz veya onları kullanırken çok fazla zaman harcıyorsunuz

    
sordu Andy Groff 11.02.2011 17:25

10 cevap

11

İşte beğendiğim bazılar:

#Opens current directory in a file explorer
alias explore='nautilus .'

#Opens current directory in a file explorer with super user privileges
alias suexplore='sudo nautilus .'

#Opens current directory in Ubuntu's Disk Usage Analyzer GUI with super user privileges in the background
alias analyze='gksudo baobab . &'

#Opens a GUI text editor in the background. Can obviously be replaced with your favorite editor
alias text='gedit &'
#Same as above with super user privileges
alias sutext='gksudo gedit &'

#Opens a file with whatever program would open by double clicking on it in a GUI file explorer
#Usage: try someDocument.doc
alias try='gnome-open'

#lists contents of current directory with file permisions
alias ll='ls -l -sort'

#list all directories in current directories
alias ldir='ls -l | grep ^d'

#self explanatory
alias ..='cd ..'
alias ...='cd ../../'

#show aliases
alias a='echo "------------Your aliases------------";alias'
#Apply changes to aliases
alias sa='source ~/.bash_aliases;echo "Bash aliases sourced."'
#Edit Aliases
alias via='gksudo gedit ~/.bash_aliases &'
    
verilen cevap Andy Groff 23.07.2013 20:26
6

En sık kullandığım takma ad:

alias go=gnome-open
    
verilen cevap zpletan 13.01.2011 01:13
6

Bunlar benim tercih ettiğim takma adlardır:

alias ll='ls -lAbhc'
alias l='ls -lBohc'

#History search (use: hs sometext)
alias hs='history | grep '

#Sudo vim
alias svim='sudo vim'

#Add extra protection against mistakes
alias rm='rm -I'

#Unrar alias
alias unrar='rar e'
    
verilen cevap lepe 13.01.2011 01:56
4

favorilerimden birkaçı (ve en çok kullanılanlar!):

alias tgz='tar -zxvf'

ve

alias tbz='tar -jxvf'
    
verilen cevap user10641 11.02.2011 16:42
1

Şu anda 122 takma adlar kullanıyorum, bu yüzden hepsini listelemeyeceğim Bunlar, ancak bazı yararlı olanların kısa bir listesi:

 # Key press savers
 # Naturally, key press saving aliases like these are really user-dependent.
 # These are just a few examples.
alias s='sudo ' # the space allows for command name expansion.
alias g='git'
alias q='exit'

alias ls='ls --color=auto' # color
alias l='ls -F'      # classify
alias la='l -A'      # classify, hidden

alias ll='l -lh' # human readable
alias lla='ll -A' # hidden

alias x='clear;'
alias xl='clear; l'
alias xla='clear; la'

# not really an alias, but it can be useful
cl () { cd [email protected] && ls -F; }

alias rs='rsync -avz --progress --fuzzy -e "ssh"'
alias rsd='rsync -avz --progress --delete-after --fuzzy -e "ssh"'

Eskiden neye aktarıldığına bağlı olarak bir dizine dönüştürülmüş veya bir dosyayı düzenleyen küçük bir kabuk işlevine sahibim. Bir dizine geçmeye gittiğinizde bunun yerine bir dosyayı düzenlemeye karar verdiğinizde bu çok yararlı olabilir. Bunu ve biraz daha fazlasını yapan biraz kaynaklı kabuk fonksiyonu yazdım: İşte . Şu anda her türlü dosyayı işlemek için yeniden yazmaya çalışıyorum: İşte .

    
verilen cevap Evan Teitelman 13.02.2013 16:44
1

İşte takma adlar listem var. Çok azı başkalarının listelerine zaten dahil edilmiş.

# Very frequently used. Use: psg java
alias psg='ps aux | grep -i '

alias ..='cd ..'
alias ...='cd ../../'

# Updates repo cache and installs all kinds of updates
alias update='sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo apt-get dist-upgrade'

# Frees up the cached memory
alias freemem='sync && echo 3 | sudo tee /proc/sys/vm/drop_caches'

# Useful for history searching. Use: hs java
alias hs='history | grep -i '
    
verilen cevap Gaurav Kumar 22.07.2013 19:35
1

Bunun için alias.sh adlı bir web sitesi var. Diğer kullanıcılar tarafından tanımlanan çok sayıda takma ad vardır ve kendi takma adlarınızı web sitesine ekleyebilir ve diğerleri bunları derecelendirebilir. Beğendiğiniz diğer adlardan bazılarını listenize ekleyebilir ve kullanabilirsiniz. Takma adlar listesini, ~/.bashrc :

öğesine ekleyerek güncellemek için bir takma ad bile oluşturdum:

alias s-update-aliassh='curl -s https://alias.sh/user/{Your User}/alias > ~/.bash_aliases; exec bash'
    
verilen cevap Sina Kordestanchi 30.09.2015 23:36
1

İşte bu github projesinden setim: İşte

###############################################################################
##
## Essentials
alias rm="rm -i" # Confrim remove

###############################################################################
##
## ls variations
alias la="ls -AF"          # List all files
alias ld="ls -d */"         # List only directories
alias l.="ls -A | egrep '^\.'"   # List only dotfiles (hidden files)
alias l1='ls -1AF'         # List files (one line at a time)
alias ll="ls -lhAF"         # List all file details
alias lg="ls -AF | grep"      # Grep through filenames (also see, hg)
alias lp="ls -d 'pwd'/*"      # List full paths
alias lpg="ls -d 'pwd'/* | grep"  # Grep through filenames but list full path
alias lt="ls -Alt"         # Sort by time
alias ltr="ls -Altr"        # Sort by time (reverse)
alias lss="ls -AFlS"        # Sort by size
alias lsr="ls -AFlSr"        # Sort by size (reverse)

###############################################################################
##
#typos
alias vi="vim"
alias vmi="vim"
alias sl="ls"
alias pdw="pwd"

###############################################################################
##
#tar
alias tarc="tar czvf"
alias tarx="tar xzvf"
alias tart="tar tzvf"

###############################################################################
##
#history
alias hg='history | grep'

###############################################################################
##
#chmod
alias ax="chmod a+x"

###############################################################################
##
# Jump down
alias 1d="cd .."
alias 2d="cd ..;cd .."
alias 3d="cd ..;cd ..;cd .."
alias 4d="cd ..;cd ..;cd ..;cd .."
alias 5d="cd ..;cd ..;cd ..;cd ..;cd .."

###############################################################################
##
# Jump down (reverse)
alias 1up='cd /$(echo $PWD | cut -f 2 -d /)'
alias 2up='cd /$(echo $PWD | cut -f 2,3 -d /)'
alias 3up='cd /$(echo $PWD | cut -f 2,3,4 -d /)'
alias 4up='cd /$(echo $PWD | cut -f 2,3,4,5 -d /)'
alias 5up='cd /$(echo $PWD | cut -f 2,3,4,5,6 -d /)'
    
verilen cevap rouble 14.11.2016 19:38
0

Daha hızlı bir şekilde takma adlar oluşturmak için takma ad kullanmaktan hoşlanıyorum. Bu, Fish kabuğunda 'function' ve 'funcsave' özelliklerini kullanabilmenize benzer. Herhangi bir dosyayı bir metin düzenleyicisinde açmanıza gerek yoktur.

Kısmen bu nedenle Balık kabuğunu kullanmamıza rağmen, Bash'te benzer bir şey yapabilirsiniz:

$ echo -e "function alia { \n echo -e \"\n function $1 { \n $2 \n }\" >> ~/.bashrc \n }" >> ~/.bashrc

# restart shell to use
# usage: $ alia "name" "cmd"
# e.g.: $ alia "gac" "git add -A; git commit -m \"$1\" "
#    $ bash
#    $ gac "my commit message"
#     
#     refers to a variable
#     note that $ and " characters are escaped in the alias content
    
verilen cevap max pleaner 14.11.2016 20:50
0

PPA'larımı yedeklemek için kullandığım bu.

#List all of my ppas in a text file dumpable form that can be fed into a script 
#   for re-loading them. Perfect for backup prior to an upgrade.
#Note the ppasrestore function below. 
alias lsppas="grep -RoPish '(?<=ppa.launchpad.net/)[^/]+/[^/ ]+' /etc/apt | sort -u | sed 's/^/ppa:/'"

function ppasrestore {

  for I in 'cat '
  do 
    sudo add-apt-repository $I
  done
}
    
verilen cevap user447607 21.12.2016 19:51

Etiketlerdeki diğer soruları oku