Intel Corporation için kablosuz yok 7260 sürüm 63

21

Ubuntu 13.10 ile çalışan bir Dell XPS 12 cihazım var ve kablosuz olduğunu görmüyor. burada önerileri denedim ancak hiçbir fark yaratmadılar

[email protected]:/lib/firmware$ ls -l /lib/firmware/iwlwifi-7260-7.ucode 
-rw-r--r-- 1 root root 682892 Aug 4 12:50 /lib/firmware/iwlwifi-7260-7.ucode
[email protected]:/lib/firmware$ sudo lshw -c network
 *-network UNCLAIMED   
    description: Network controller
    product: Wireless 7260
    vendor: Intel Corporation
    physical id: 0
    bus info: [email protected]:06:00.0
    version: 63
    width: 64 bits
    clock: 33MHz
    capabilities: pm msi pciexpress cap_list
    configuration: latency=0
    resources: memory:f7c00000-f7c01fff

[email protected]:~/backports-3.10-2$ grep IWL7260_UCODE_API_MAX drivers/net/wireless/iwlwifi/iwl-7000.c 
#define IWL7260_UCODE_API_MAX  7
  .ucode_api_max = IWL7260_UCODE_API_MAX,     \
[email protected]:~/backports-3.10-2$ dmesg | grep iwl
[email protected]:~/backports-3.10-2$ iwconfig
lo    no wireless extensions.

[email protected]:~$ find / -name *7260-6*
[email protected]:~$ find / -name *7260-7*
/lib/firmware/iwlwifi-7260-7.ucode 

[email protected]:~$ dmesg | grep -i -A 20 intel
[ 1318.013278] Intel(R) Wireless WiFi driver for Linux, in-tree:d
[ 1318.013281] Copyright(c) 2003-2013 Intel Corporation
[ 1318.015154] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 1318.015157] cfg80211:  (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
[ 1318.015159] cfg80211:  (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 1318.015161] cfg80211:  (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 1318.015162] cfg80211:  (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 1318.015164] cfg80211:  (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
[ 1318.015165] cfg80211:  (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)

Bulduğum şey, yazılımın eski bir sürümünü yüklemiş gibi görünüyor, ancak nasıl veya neden bilmiyorum

[email protected]:/lib/firmware$ modinfo iwlwifi | grep 7260
firmware:    iwlwifi-7260-6.ucode
[email protected]:/lib/firmware$ ls *7260-6*
ls: cannot access *7260-6*: No such file or directory

Bu kurulumu nasıl alacağınıza dair önerileriniz çok açıktır.

    
sordu Peter Lawrey 12.08.2013 15:26

2 cevap

28

Bunu masaüstünüze indirmenizi öneriyorum: İşte 'ı sağ tıklayın ve' Buradan Çıkar'ı seçin. Şimdi bir terminal açın ve yapın:

cd Desktop/backports-3.11-rc3-1/
make defconfig-iwlwifi
make
sudo make install

Şimdi gerekli firmware'i buradan indirin: İşte Şimdi bir terminal açın ve şunu yapın:

sudo cp ~/Desktop/iwlwifi-7260-7.ucode /lib/firmware/ <--or wherever you downloaded it
sudo modprobe -r iwldvm <--If it is not loaded, OK, please proceed
sudo modprobe -r iwlwifi <--If it is not loaded, OK, please proceed
sudo modprobe iwlwifi

Kablosuz cihazınız şimdi çalışıyor olmalıdır.

Yukarıdaki bağlantıdan ucode dosyasını alamayanlar için şu bağlantıyı kullanın: İşte

    
verilen cevap chili555 12.08.2013 17:01
3

Dell Vostro 5470 dizüstü bilgisayarıma Ubuntu 14.04 Trusty'yi yükledikten sonra, aynı problemi yaşadım. En yeni sürücüyü yüklemek benim için çalıştı, backportlara gerek yok.

Burada bulunabilir: İşte

Sürücü dosyalarında, yönergeleri olan bir Benioku vardır, ancak nasıl yapılacağı aşağıda açıklanmıştır:

Sürücüyü Masaüstünüzde indirin: İşte

Masaüstünüzdeki içeriği çıkarın.

sudo cp ~/Desktop/iwlwifi-7260-ucode-22.15.8.0/iwlwifi-7260-8.ucode /lib/firmware/

Yeniden.

    
verilen cevap smoortema 28.04.2014 11:00

Etiketlerdeki diğer soruları oku