DNS sunucum nedir?

20

/etc/resolv.conf adresim şöyle görünüyor:

# Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
#   DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
nameserver 127.0.1.1

# OpenDNS Fallback (configured by Linux Mint in /etc/resolvconf/resolv.conf.d/tail).
nameserver 208.67.222.222
nameserver 208.67.220.220  

nslookup kullandığımda, 127.0.1.1 kullanıyorum:

[email protected] ~ $ nslookup www.google.com
Server:   127.0.1.1
Address:  127.0.1.1#53

Non-authoritative answer:
Name:  www.google.com
Address: 173.194.44.17
Name:  www.google.com
Address: 173.194.44.16
Name:  www.google.com
Address: 173.194.44.19
Name:  www.google.com
Address: 173.194.44.18
Name:  www.google.com
Address: 173.194.44.20

Ama ağ yöneticisine sağ tıklayıp "bağlantı bilgisi" ye tıkladığımda:

whois 217.0.43.129 , bunun, ISS'm olan Deutsche Telekom AG'ye ait olduğunu ortaya koyuyor.

Ağ yöneticisi neden bu bilgiyi gösteriyor? Şu anda hangi DNS sunucusunu kullanıyorum?

dnsmasq

Evet, dnsmasq'ı çalıştırıyorum:

[email protected] ~ $ ps aux | grep dnsmasq
nobody  1479 0.0 0.0  5468 1404 ?    S  14:16  0:00 /usr/sbin/dnsmasq --no-resolv --keep-in-foreground --no-hosts --bind-interfaces --pid-file=/var/run/sendsigs.omit.d/network-manager.dnsmasq.pid --listen-address=127.0.1.1 --conf-file=/var/run/nm-dns-dnsmasq.conf --cache-size=0 --proxy-dnssec --enable-dbus=org.freedesktop.NetworkManager.dnsmasq --conf-dir=/etc/NetworkManager/dnsmasq.d
    
sordu Martin Thoma 20.03.2013 18:12

4 cevap

17

NetworkManager'ın kontrolü altında yerel olarak çalışan bir hafif iletici DNS sunucusu dnsmasq kullanıyorsunuz. Dnsmasq, DNS sorgularını adresleri DHCP sunucusu tarafından sağlanan DNS sunucularına iletir. Bu DNS sunucu adreslerini Bağlantı Düzenleyicisi'ni kullanarak statik olarak ayarlamak da mümkündür.

Ağ yöneticisi paketinin bağlı olduğu dnsmasq tabanlı paket tarafından dnsmasq yürütülebilir. Ayrıca "dnsmasq" adı verilen ve ayrıca dnsmasq-base'e bağlı bir paket de vardır, ancak bu "dnsmasq" paketi sadece DNS'den başka özelliklerden yararlanmak için dnsmasq 'sini NetworkManager'dan bağımsız olarak çalıştırmak istiyorsanız kurulmalıdır. yönlendirme.

    
verilen cevap Roy 20.03.2013 18:18
16

happyskeptic'in yanıtını genişletirken, bir arayüz belirtmeniz gerekmez. Bu benim için yapar:

> nmcli dev show | grep DNS
IP4.DNS[1]:               172.22.216.251
IP6.DNS[1]:               2a01:4f0:400c:1::1

Ubuntu 14.04 ve daha eski kullanım için nmcli dev list | grep DNS

> nmcli dev list | grep DNS
IP4.DNS[1]:               172.22.216.251
IP6.DNS[1]:               2a01:4f0:400c:1::1
    
verilen cevap Peter V. Mørch 06.01.2015 10:59
7

Kubuntu 14.04'te KDE'de NetworkManager uygulamasının (veya Plazma olayı, ne olursa olsun) bağlantı detaylarının altında DNS sunucusu bilgilerini göstermediğini gördüm.

Bu durumda, bulmanın yolu komut satırında aşağıdakileri çalıştırmak ve 'IP4.DNS' satırlarını aramaktır:

nmcli dev list iface wlan0

(wlan0’ı, Net’e bağlanmak için kullandığınız arayüzle değiştirin)

    
verilen cevap happyskeptic 07.08.2014 09:51
1

217.0.43.129 kullanıyorsunuz. Hem birincil hem de ikincil DNS'niz bulunamazsa, yönlendiricinize gidip yönlendiricide yapılandırılan DNS sunucusunu kullanır. Bu DNS de başarısız olursa, olasılıkla openDNS sunucusuna bağlanmayı deneyecektir. /etc/resolv.conf dosyasında yapılandırıldığı gibi.

İşte

    
verilen cevap Pieter Vandamme 20.03.2013 18:18

Etiketlerdeki diğer soruları oku