N: '/etc/apt/apt.conf.d/' dizinindeki '50unattended-upgrades.ucf-dist' dosyası geçersiz bir dosya adı uzantısına sahip olduğundan yoksayılıyor

81

Dün dağıtımı yükselttim ve bugün bir şey yüklemek veya güncellemek için apt-get kullanıyorum, bir hata alıyorum:

N: Ignoring file '50unattended-upgrades.ucf-dist' in directory '/etc/apt/apt.conf.d/' as it has an invalid filename extension

Bildiğim kadarıyla, bazı yeni yapılandırmalar / ayarlar eskilerle karıştırıldığında bu hata oluşur. Bu yüzden, ls -l /etc/apt/apt.conf.d/ klasörüne taşıyarak hata ayıklamaya çalıştım

total 52
-rw-r--r-- 1 root root  82 May 19 07:59 00CDMountPoint
-rw-r--r-- 1 root root  40 May 19 07:59 00trustcdrom
-rw-r--r-- 1 root root 769 Sep 2 23:56 01autoremove
-r--r--r-- 1 root root 1936 Sep 25 11:56 01autoremove-kernels
-rw-r--r-- 1 root root 628 Jan 4 2015 01autoremove-postgresql
-rw-r--r-- 1 root root 202 Sep 13 02:17 20listchanges
-rw-r--r-- 1 root root 1040 Dec 9 2014 20packagekit
-rw-r--r-- 1 root root 1438 Sep 16 16:46 50appstream
-rw-r--r-- 1 root root 3945 Jun 29 2015 50unattended-upgrades
-rw-r--r-- 1 root root 4072 Sep 24 19:57 50unattended-upgrades.ucf-dist
-rw-r--r-- 1 root root 182 Mar 19 2015 70debconf
-rw-r--r-- 1 root root 142 Oct 6 2014 80debtags

50unattended-upgrades.ucf-dist dosyasının mevcut olduğu anlaşılıyor. Şimdi sorum şu ki rm 50unattended-upgrades.ucf-dist kullanıyorum, öyleyse ileride herhangi bir ölüm neden olur mu? Uzantı ucf-dist olduğundan, burada rm kullanmaktan biraz korkuyorum. İnternette ve herkese açık forumlarda araştırma yaptım ve insanlar gconf-cleaner kullanma hakkında yazıyorlar, ama denemediniz!

Güncelleme 1: Yorumda önerildiği gibi, cat 50unattended-upgrades.ucf-dist çıkışını veriyorum

// Unattended-Upgrade::Origins-Pattern controls which packages are
// upgraded.
//
// Lines below have the format format is "keyword=value,...". A
// package will be upgraded only if the values in its metadata match
// all the supplied keywords in a line. (In other words, omitted
// keywords are wild cards.) The keywords originate from the Release
// file, but several aliases are accepted. The accepted keywords are:
//  a,archive,suite (eg, "stable")
//  c,component   (eg, "main", "crontrib", "non-free")
//  l,label     (eg, "Debian", "Debian-Security")
//  o,origin    (eg, "Debian", "Unofficial Multimedia Packages")
//  n,codename   (eg, "jessie", "jessie-updates")
//   site     (eg, "http.debian.net")
// The available values on the system are printed by the command
// "apt-cache policy", and can be debugged by running
// "unattended-upgrades -d" and looking at the log file.
//
// Within lines unattended-upgrades allows 2 macros whose values are
// derived from /etc/debian_version:
//  ${distro_id}      Installed origin.
//  ${distro_codename}   Installed codename (eg, "jessie")
Unattended-Upgrade::Origins-Pattern {
    // Codename based matching:
    // This will follow the migration of a release through different
    // archives (e.g. from testing to stable and later oldstable).
//   "o=Debian,n=jessie";
//   "o=Debian,n=jessie-updates";
//   "o=Debian,n=jessie-proposed-updates";
//   "o=Debian,n=jessie,l=Debian-Security";

    // Archive or Suite based matching:
    // Note that this will silently match a different release after
    // migration to the specified archive (e.g. testing becomes the
    // new stable).
//   "o=Debian,a=stable";
//   "o=Debian,a=stable-updates";
//   "o=Debian,a=proposed-updates";
    "origin=Debian,codename=${distro_codename},label=Debian-Security";
};

// List of packages to not update (regexp are supported)
Unattended-Upgrade::Package-Blacklist {
// "vim";
// "libc6";
// "libc6-dev";
// "libc6-i686";
};

// This option allows you to control if on a unclean dpkg exit
// unattended-upgrades will automatically run 
//  dpkg --force-confold --configure -a
// The default is true, to ensure updates keep getting installed
//Unattended-Upgrade::AutoFixInterruptedDpkg "false";

// Split the upgrade into the smallest possible chunks so that
// they can be interrupted with SIGUSR1. This makes the upgrade
// a bit slower but it has the benefit that shutdown while a upgrade
// is running is possible (with a small delay)
//Unattended-Upgrade::MinimalSteps "true";

// Install all unattended-upgrades when the machine is shuting down
// instead of doing it in the background while the machine is running
// This will (obviously) make shutdown slower
//Unattended-Upgrade::InstallOnShutdown "true";

// Send email to this address for problems or packages upgrades
// If empty or unset then no email is sent, make sure that you
// have a working mail setup on your system. A package that provides
// 'mailx' must be installed. E.g. "[email protected]"
//Unattended-Upgrade::Mail "root";

// Set this value to "true" to get emails only on errors. Default
// is to always send a mail if Unattended-Upgrade::Mail is set
//Unattended-Upgrade::MailOnlyOnError "true";

// Do automatic removal of new unused dependencies after the upgrade
// (equivalent to apt-get autoremove)
//Unattended-Upgrade::Remove-Unused-Dependencies "false";

// Automatically reboot *WITHOUT CONFIRMATION* if
// the file /var/run/reboot-required is found after the upgrade 
//Unattended-Upgrade::Automatic-Reboot "false";

// Automatically reboot even if there are users currently logged in.
//Unattended-Upgrade::Automatic-Reboot-WithUsers "true";

// If automatic reboot is enabled and needed, reboot at the specific
// time instead of immediately
// Default: "now"
//Unattended-Upgrade::Automatic-Reboot-Time "02:00";

// Use apt bandwidth limit feature, this example limits the download
// speed to 70kb/sec
//Acquire::http::Dl-Limit "70";
    
sordu Gerorge Timber 25.09.2016 12:22

2 cevap

74

Bu .ucf-dist dosyalarının kaynağını ve amacını açıklama konusuna bakın. Bu, bildirimi yok sayabileceğiniz anlamına gelir ( N: öneki bu anlama gelir) veya söz konusu dosyayı kaldırır.

Dosyayı kaldırmadan önce, ihtiyacınız olabilecek paketler içermediğinden emin olun. Sisteminizde şu anda aktif olanla karşılaştırın:

diff /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades.ucf-old /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades

Artık bir şeye ihtiyacınız olmadığından eminseniz, bu dosyayı yok sayabilir veya kaldırabilirsiniz. Dosyayı çalıştırmak için:

sudo rm /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades.ucf-dist
    
verilen cevap Rashedul 03.11.2016 09:51
18

Ayrıca, 14.04'ten 16.04'e yükseltildiğinde, yükseltme yüklemesi sırasında, orijinal (benim tarafımdan değiştirildi) 50'den fazla sürüme geçirilmiş yükseltmeler dosyası veya içerdiği orijinali seçmem istendi. paket güncellemesi, tabii ki eskiyi tutmayı seçtim.

Dosyaya verildikten sonra 50unattended-upgrades.ucf-dist dosyası sistemimde mevcuttu. Dosyanın eski sürümünde önemli bir değişiklik olup olmadığını kontrol etmek için hızlı bir bakış attı. Orada herhangi bir fark olmadığı belliydi, ben de onu sildim.

Alt satırda, şu anki 50'den fazla sürüme sahip yükseltmeler sürümünüzden memnunsanız, bundan kurtulabilirsiniz.

    
verilen cevap Javier Caselli 25.09.2016 22:58

Etiketlerdeki diğer soruları oku