Vi veya gedit ile büyük metin dosyası nasıl görüntülenir

19

wordlist.txt 'si crunch-3.6 ' si co_de% 'si ile oluşturdunuz. Dosyayı Vi veya gedit ile açmaya çalıştığımda, dosya boyutu nedeniyle sorunla karşılaşıyorum. Bu dosyayı nasıl görüntüleyebilirim?

    
sordu vais sai 09.11.2017 09:53

2 cevap

39

Görüntüleme metni için düzenleyici metni kullanmayın.

Daha iyi araçlar var:

Dosyaları less ile görüntüle (Space, End, Home, PageUp, PageDown ile ilerleyin; "/ something" ile arama yapın; q ile bırakın).

less el kitabından:

  

Başlamadan önce daha az giriş dosyasının tamamını okumak zorunda değildir, bu yüzden büyük giriş dosyaları ile vi (1) gibi metin editörlerinden daha hızlı başlar.

Kullanım:

less wordlist.txt

less -n kullanımını göz önünde bulundurun:

  

-n veya --line-numaraları:

     

Satır numaralarını bastırır. Varsayılan (satır numaralarını kullanmak), bazı durumlarda, özellikle çok büyük bir giriş dosyasında daha yavaş çalışmasına neden olabilir. Satır numaralarının -n seçeneği ile bastırılması, bu sorunun önüne geçecektir.

(-n seçeneği @pipe önerdiğiniz için teşekkürler)

Yalnızca ilgilendiğiniz satırları almak için grep kullanın:

# Show all Lines beginning with A:
grep "^A:"  wordlist.txt

# Show all Lines ending with x and use less for better viewing
grep "x$"  wordlist.txt | less

İlk veya sonuncu n satırlarını almak için head veya tail kullanın

head wordlist.txt
tail -n 200 wordlist.txt

Metin düzenlemek için bu konuya bakın. sorusu .

    
verilen cevap RoVo 09.11.2017 09:57
7

Sıklıkla ihtiyacınız olanı bulmak için sadece "grep" yeterlidir.

Belirli bir satırın etrafında daha fazla "içeriğe" ihtiyacınız varsa, ilgili satırların satır numaralarını bulmak için "grep -n" yi kullanın, ardından "yığın" yazdırmak için sed kullanın etrafındaki dosyanın şu satırı:

$ grep -n 'word' file 
123:A line with with word in it 

$ sed -n '120,125p' file 
A line 
Another line
The line before
A line with with word in it 
The line after
Something else
    
verilen cevap Phill W. 09.11.2017 13:00

Etiketlerdeki diğer soruları oku