python için opencv 2.9 nasıl kurulur?

22

bu gönderi  ve cevaplarda birisi, 2,9 sürümüne yükseltme yaptığınızı önerdi. Nasıl olduğunu merak ediyordum? Şu an sahip olduğum sürümü kurdum

sudo apt-get install python-opencv

Ayrıca, şu anda hangi sürümü çalıştırdığımı nasıl kontrol edebilirim? Ubuntu 13.10'deyim

DÜZENLEME:

Girardengo cevap verdikten sonra 2.4.5 sürümünde olduğumu biliyorum. Bunun için teşekkürler!

    
sordu evan54 13.04.2014 23:53

3 cevap

9

OpenCV'nin geliştirme sürümünü yüklemeden önce, yakalama boyutunu ayarlamak için bu kodu kullanmanızı öneririm (gönderdiğiniz bağlantıdan python kullandığınızı varsayar):

import cv2

cap = cv2.VideoCapture(device_no)
cap.set(cv2.cv.CV_CAP_PROP_FRAME_WIDTH, width)
cap.set(cv2.cv.CV_CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, height)

Opencv'nin (bugün 3.0.0-dev) geliştirme sürümünü yüklemek için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

cd $HOME
mkdir opencv_src
cd opencv_src/
git clone https://github.com/Itseez/opencv.git
cd opencv/
mkdir release
cd release/
cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local ..
make
sudo make install
    
verilen cevap Sylvain Pineau 14.04.2014 10:10
6

Terminali açın, ardından python yorumlayıcıyı başlatın:

python

sonra, içe aktarma opencv:

import cv2

Son olarak, baskı sürümü:

cv2.__version__

opencv'nin son geliştirme sürümünü yüklemek isterseniz, http://docs.opencv.org/trunk/doc/tutorials/introduction/ adresinden opencv resmi belgelerinin talimatlarını uygulayabilirsiniz. linux% 5finstall / linux% 5finstall.html "> burada

    
verilen cevap girardengo 14.04.2014 00:26
0

Komut dosyası aşağıda belirtilmiştir, kopyalayın ve çalıştırın

sudo bash install_opencv.sh

İşte komut dosyası ...

# KEEP UBUNTU OR DEBIAN UP TO DATE

 sudo apt-get -y update
 sudo apt-get -y upgrade
 sudo apt-get -y dist-upgrade
 sudo apt-get -y autoremove

 #INSTALL THE DEPENDENCIES


 # Build tools:

 sudo apt-get install -y build-essential cmake


 # GUI:

 sudo apt-get install -y qt5-default libvtk6-dev


 # Media I/O:

 sudo apt-get install -y zlib1g-dev libjpeg-dev libwebp-dev libpng-
 dev libtiff5-dev libjasper-dev libopenexr-dev libgdal-dev


 # Video I/O:

 sudo apt-get install -y libdc1394-22-dev libavcodec-dev libavformat-
 dev libswscale-dev libtheora-dev libvorbis-dev libxvidcore-dev 
 libx264-dev yasm libopencore-amrnb-dev libopencore-amrwb-dev libv4l-
 dev libxine2-dev


 # Parallelism and linear algebra libraries:

 sudo apt-get install -y libtbb-dev libeigen3-dev


 # Python:

 sudo apt-get install -y python-dev python-tk python-numpy python3-
 dev python3-tk python3-numpy


 # Java:

 sudo apt-get install -y ant default-jdk


 # Documentation:

 sudo apt-get install -y doxygen # INSTALL THE LIBRARY (YOU CAN CHANGE '3.0.0' FOR THE LAST STABLE 
 VERSION)


 sudo apt-get install -y unzip wget
 wget https://github.com/Itseez/opencv/archive/3.1.0.zip
 unzip 3.1.0.zip
 rm 3.1.0.zip
 mv opencv-3.1.0 OpenCV1
 cd OpenCV1
 mkdir build
 cd build
 cmake -DWITH_QT=ON -DWITH_OPENGL=ON -DFORCE_VTK=ON -DWITH_TBB=ON -
 DWITH_GDAL=ON -DWITH_XINE=ON -DBUILD_EXAMPLES=ON ..
 make -j4
 sudo make install
 sudo ldconfig

 # EXECUTE SOME OPENCV EXAMPLES AND COMPILE A DEMONSTRATION
 # To complete this step, please visit 
 'http://milq.github.io/install-opencv-ubuntu-debian'.
    
verilen cevap Abhishek Raj 26.02.2016 10:27

Etiketlerdeki diğer soruları oku