Hangi PostgreSQL sürümünün varsayılan olarak kullanılacağını nasıl ayarlayabilirim?

20

Sistemimde (Ubuntu Lucid) yüklü 2 farklı PostgreSQL sürümü var:

  • /var/lib/postgresql/8.4
  • /var/lib/postgresql/9.0

Varsayılan olarak, createdb veya psql gibi bir PostgreSQL komutunu çalıştırdığımda, 9.0 sürümü kullanılır.

Sistemimi 8.4 sürümünü varsayılan olarak kullanacak şekilde nasıl yapılandırabilirim?

    
sordu coffee-grinder 02.04.2011 21:57

1 cevap

12

Çeşitli PostgreSQL komut satırı araçları varsayılan olarak varsayılan portta (5432) dinleyen sunucuyla konuşacaktır.

İlgili sunucu için port dosyasında /etc/postgresql/$VERSION/main/postgresql.conf değişkeni aranarak her sunucunun hangi bağlantı noktasını dinlediğini belirleyebilirsiniz.

Varsayılan olarak diğer sunucuyla konuşmak için komut satırı araçlarını almak için iki seçeneğiniz vardır:

Öncelikle, daha önce bahsedilen yapılandırma dosyalarını düzenleyerek ve sonra her iki sunucuyu yeniden başlatarak (her iki sunucuyu da başlatmadan önce durdurmak isteyeceksiniz) iki sunucunun dinlediği bağlantı noktalarını değiştirebilirsiniz.

Alternatif olarak, PGPORT ortam değişkeni istenen varsayılan sunucunun port numarasına ayarlayabilirsiniz. Bu PostgreSQL istemci kütüphanesini kullanarak tüm uygulamaları etkilemelidir.

Her bir veritabanı kümesinin içeriğini listelemek için psql -l -p PORT_NUMBER kullanın. Verileri taşımak için PostgreSQL belgelerinde " 24.4. Bültenler Arasında Geçiş Yapma " bölümüne bakın.

PostgreSQL'in eski sürümlerini silmek, dizüstü bilgisayarlarda ve dizüstü bilgisayarlarda aşınma ve yıpranmadan tasarruf sağlar. SSD'ler, disk yazımlarını azaltarak.

    
verilen cevap James Henstridge 03.04.2011 07:00

Etiketlerdeki diğer soruları oku