virt-manager libvirt'e bağlanamaz

22

Ubuntu 12.04.2 32 bit çalıştırıyorum.

gksudo virt-manager 'i başlatırsam hata gösterilmez.

 • libvirt-bin yüklenmiştir.
 • Daemon'u nasıl kontrol edeceğimi bilmiyorum.
 • libvirtd üyesiyim.

ps ax | grep libvirt çıktısı:

9225 ? Sl 0:04 /usr/sbin/libvirtd -d
9302 ? S 0:00 /usr/sbin/dnsmasq -u libvirt-dnsmasq --strict-order --bind-interfaces --pid-file=/var/run/libvirt/network/default.pid --conf-file= --except-interface lo --listen-address 192.168.122.1 --dhcp-range 192.168.122.2,192.168.122.254 --dhcp-leasefile=/var/lib/libvirt/dnsmasq/default.leases --dhcp-lease-max=253 --dhcp-no-override'

ls -l /var/run/libvirt/libvirt-sock çıktısı:

  

srwxrwx --- 1 kök libvirtd 0 Ayar 13 15:04 / var / run / libvirt / libvirt-sock

getent group libvirtd çıktısı:

 libvirtd:x:130:OTHERUSER,MYUSER

Ayrıntılı hata mesajı

Unable to connect to libvirt.  
Failed to connect socket to '/var/run/libvirt/libvirt-sock': Permission denied

Verify that:
 - The 'libvirt-bin' package is installed
 - The 'libvirtd' daemon has been started
 - You are member of the 'libvirtd' group

Libvirt URI is: qemu:///system

Traceback (most recent call last):
 File "/usr/share/virt-manager/virtManager/connection.py", line 1185, in _open_thread
  self.vmm = self._try_open()
 File "/usr/share/virt-manager/virtManager/connection.py", line 1167, in _try_open
  flags)
 File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/libvirt.py", line 102, in openAuth
  if ret is None:raise libvirtError('virConnectOpenAuth() failed')
libvirtError: Failed to connect socket to '/var/run/libvirt/libvirt-sock': Permission denied
    
sordu That Brazilian Guy 13.09.2013 20:29

11 cevap

39

virt-manager dosyasının yüklendiği sistemi yeniden başlatmak sorunu çözdü.

    
verilen cevap That Brazilian Guy 13.09.2013 23:37
21

KVM'yi yükledikten sonra bu komutu çalıştırın, ardından bu hata tekrar oluşmaz.

sudo virt-manager
    
verilen cevap Abhi Abhishek 09.02.2016 19:06
5

Ubuntu 14.02 makinemde hem Qemu hem de Virtualbox'ı yönetiyorum ve Virtualbox'ı kurduktan sonra libvirt-bin otomatik başlatılamadı. Yani libvirt-bin’ün çalışıp çalışmadığını kontrol et:

ps faux | grep libvirt-bin

ps çıkışında görmüyorsanız - manuel olarak başlayın, ardından virt-manager'ı çalıştırın:

sudo service libvirt-bin start

    
verilen cevap Valentin Kantor 16.08.2015 16:45
3

Bana göre, grup üyeliği değişiklikleri, oturum kapatma (veya yeniden başlatma) olmadan uygulanamadığı için hataya neden oldu. KVM ve libvirt-bin'i yeni kurdum. Yükleyici otomatik olarak libvirtd grubuma kullanıcımı ekledi, libvirt-bin hizmetini yeniden başlattım, ancak yine de hatayı alıyordum.

Yeni grup üyeliğimi uygulayarak çıkış yapmak ve tekrar açmak sorunu çözdü.

Libvirt-bin programını yeni kurmuş olduğunuzu ve halihazırdaki kullanıcının hata mesajının önerdiği gibi libvirtd grubunun üyesi olduğunu doğruladığınızı varsayarak, yeni grup üyeliğinin başvurması için çıkış yapıp tekrar açmanız gerekecek.

Dosya izinlerini 777 olarak değiştirmeyin Neyin yanlış olduğunu anlamak için her şeyi root veya sudo olarak çalıştırmayın.

Umarım bu birilerine yardımcı olur.

    
verilen cevap Andrew Grasso 11.11.2016 19:07
3

Ubuntu 16.04.3 LTS'de

systemctl start virtlogd.socket

tek cevaptı. Soketin kendine ait bir deemonu var. Bu sıra dışı.

    
verilen cevap mr.zog 12.11.2017 16:41
0

Sorun, Launchpad ve bunun nedeni üzerinde tartışılmaktadır. Sorun, xen-utils paketi (Ubuntu 14.04'te xen-utils-4.4 ) yükleyerek çözülebilir. Daha önce bu konuyu virt-manager 'si sudo komut satırından geçirdim.

    
verilen cevap Jay Philips 13.12.2015 16:48
0

Benim için durum, service libvirt-bin status kullanılırken, herşeyin gayet iyi çalıştığını gösterdi, ancak şu şekilde bağlanamadım:

  ● libvirt-bin.service - Virtualization daemon
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/libvirt-bin.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Active: active (running) since Do 2016-09-22 13:22:16 CEST; 6min ago
[...]

/var/run/libvirt/ dosyasında bu iki dosya olmalıdır:

srwxrwxrwx 1 root libvirtd  0 Sep 22 13:22 libvirt-sock=
srwxrwxrwx 1 root libvirtd  0 Sep 22 13:22 libvirt-sock-ro=

Soketler göstermiyorsa, işlemi tamamen yeniden başlatmak için service libvirt-bin stop; service libvirt-bin start kullanın. % Co_de% değerini kullanmak yeterli değildir ve soketi yeniden oluşturmaz.

service libvirt-bin restart hizmet güvenli bir şekilde durdurabilir ve misafirleri yeniden etkinleştiremez .

    
verilen cevap Flatron 22.09.2016 13:29
0

Tüm paketleri yükledikten sonra oturumu kapatabilir ve tekrar giriş yapabilirsiniz. Sizi kullanıcı gruplarına ekleyen herhangi bir şey, yeni gruplara eklenip tekrar giriş yapmanız gerekir. Bu küçük bir rahatsızlık, yeniden başlatmadan daha az.

    
verilen cevap tuxdalinuxpenguin 09.01.2018 03:16
0

Ubuntu 17.10'dan itibaren kendimi de libvirt grubuna ekledim. Kendimi libvirtd'e zaten eklemiştim ve kendimi bu gruptan çıkarmamıştım. Her ikisinin de gerekli olup olmadığını bilmiyorum.

Bunu yaptığımdan beri / var / run / libvirt'in içeriğinin libvirtd yerine libvirt'e ait olduğunu fark ettim.

    
verilen cevap K. Gimbel 05.03.2018 22:46
-1

Aynı sorunu yaşadım ve ayrıntılı hata raporunda libvirt-sock dosyasına izin verilmemesi hakkında konuşuyor. % Co_de% ile 777 arasındaki dosyanın izinlerini değiştirmek benim için işe yaradı.

    
verilen cevap Gebeyew 27.09.2016 16:07
-1

sanal yöneticiyi kaldırmak, oturum açmak, tekrar oturum açmak, sanal yöneticiyi yüklemek ve normal olarak sudo kullanmadan veya komut satırını kullanmadan çalıştırmak için Ubuntu Yazılımını kullanın.

    
verilen cevap knowyou 20.12.2017 03:16

Etiketlerdeki diğer soruları oku