Bir USB fare bağlıyken dokunmatik alanımı otomatik olarak devre dışı bırakabilir miyim?

19

Dokunmatik alanın etkin olup olmadığını kontrol edebileceğimi biliyorum

gconftool-2 --get /desktop/gnome/peripherals/touchpad/touchpad_enabled 

ve onu devre dışı bırakabilir /

ile etkinleştirebiliriz
gconftool-2 --set --type boolean /desktop/gnome/peripherals/touchpad/touchpad_enabled true

lsusb ile bağlı tüm USB aygıtlarını görebiliyorum. Benim farem için:

Bus 003 Device 002: ID 046d:c00e Logitech, Inc. M-BJ58/M-BJ69 Optical Wheel Mouse

lsusb -v ile daha fazla bilgi:

Bus 005 Device 002: ID 046d:c00e Logitech, Inc. M-BJ58/M-BJ69 Optical Wheel Mouse
Device Descriptor:
 bLength        18
 bDescriptorType     1
 bcdUSB        2.00
 bDeviceClass      0 (Defined at Interface level)
 bDeviceSubClass     0 
 bDeviceProtocol     0 
 bMaxPacketSize0     8
 idVendor      0x046d Logitech, Inc.
 idProduct     0xc00e M-BJ58/M-BJ69 Optical Wheel Mouse
 bcdDevice      11.10
 iManufacturer      1 
 iProduct        2 
 iSerial         0 
 bNumConfigurations   1
 Configuration Descriptor:
  bLength         9
  bDescriptorType     2
  wTotalLength      34
  bNumInterfaces     1
  bConfigurationValue   1
  iConfiguration     0 
  bmAttributes     0xa0
   (Bus Powered)
   Remote Wakeup
  MaxPower        98mA
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    0
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      1
   bInterfaceClass     3 Human Interface Device
   bInterfaceSubClass   1 Boot Interface Subclass
   bInterfaceProtocol   2 Mouse
   iInterface       0 
    HID Device Descriptor:
     bLength         9
     bDescriptorType    33
     bcdHID        1.10
     bCountryCode      0 Not supported
     bNumDescriptors     1
     bDescriptorType    34 Report
     wDescriptorLength   52
     Report Descriptors: 
      ** UNAVAILABLE **
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x81 EP 1 IN
    bmAttributes      3
     Transfer Type      Interrupt
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0004 1x 4 bytes
    bInterval       10

Ve işte burada tail -n 10 -f /var/log/messages :

Aug 27 08:36:47 pc08 kernel: [ 1795.936583] usb 5-2: USB disconnect, address 3
Aug 27 08:36:55 pc08 kernel: [ 1804.208042] usb 5-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 4
Aug 27 08:36:56 pc08 kernel: [ 1804.384272] usb 5-2: configuration #1 chosen from 1 choice
Aug 27 08:36:56 pc08 kernel: [ 1804.400743] input: Logitech USB-PS/2 Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb5/5-2/5-2:1.0/input/input13
Aug 27 08:36:56 pc08 kernel: [ 1804.400923] generic-usb 0003:046D:C00E.0004: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB-PS/2 Optical Mouse] on usb-0000:00:1d.0-2/input0

Ve daha fazla bilgi:

$ udevadm info --query=all --name=/dev/input/mouse1
P: /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb5/5-2/5-2:1.0/input/input15/mouse1
N: input/mouse1
S: char/13:33
S: input/by-id/usb-Logitech_USB-PS_2_Optical_Mouse-mouse
S: input/by-path/pci-0000:00:1d.0-usb-0:2:1.0-mouse
E: UDEV_LOG=3
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb5/5-2/5-2:1.0/input/input15/mouse1
E: MAJOR=13
E: MINOR=33
E: DEVNAME=/dev/input/mouse1
E: SUBSYSTEM=input
E: ID_INPUT=1
E: ID_INPUT_MOUSE=1
E: ID_VENDOR=Logitech
E: ID_VENDOR_ENC=Logitech
E: ID_VENDOR_ID=046d
E: ID_MODEL=USB-PS_2_Optical_Mouse
E: ID_MODEL_ENC=USB-PS\x2f2\x20Optical\x20Mouse
E: ID_MODEL_ID=c00e
E: ID_REVISION=1110
E: ID_SERIAL=Logitech_USB-PS_2_Optical_Mouse
E: ID_TYPE=hid
E: ID_BUS=usb
E: ID_USB_INTERFACES=:030102:
E: ID_USB_INTERFACE_NUM=00
E: ID_USB_DRIVER=usbhid
E: ID_PATH=pci-0000:00:1d.0-usb-0:2:1.0
E: DEVLINKS=/dev/char/13:33 /dev/input/by-id/usb-Logitech_USB-PS_2_Optical_Mouse-mouse /dev/input/by-path/pci-0000:00:1d.0-usb-0:2:1.0-mouse

Bir USB fare bağlıyken dokunmatik ekranımı otomatik olarak devre dışı bırakmak ve USB fare kaybolduğunda tekrar etkinleştirmek için bunu nasıl kullanabilirim?

    
sordu Martin Thoma 25.08.2011 11:42

5 cevap

10

Bu projenin devam ettiği anlaşılıyor.

Natty için bir dokunmatik yüzey gösterge uygulaması var. Bir fare takılıyken veya dışarıdayken touchpad'i devre dışı bırakmak / etkinleştirmek için ayarlanabilir. Eski Ubuntu sürümleri için de çalışabilir mi bilmiyorum.

İşte

sudo add-apt-repository ppa:atareao/atareao
sudo apt-get update
sudo apt-get install touchpad-indicator
    
verilen cevap Christian 25.08.2011 11:59
6

Dokunmatik yüzeyi devre dışı bırakmak / etkinleştirmek için udev kurallarını ayarlayabilirsiniz. ArchLinux wiki , Synaptic touchpad'i udev 'den değiştirmek için şu kurallara sahiptir:

ACTION=="add", SUBSYSTEM=="input", KERNEL=="mouse[1-9]", ENV{DISPLAY}=":0.0", 
ENV{XAUTHORITY}="/home/USERNAME/.Xauthority", ENV{ID_CLASS}="mouse", RUN+="/usr/bin/synclient TouchpadOff=1"

ACTION=="remove", SUBSYSTEM=="input", KERNEL=="mouse[1-9]", ENV{DISPLAY}=":0.0", 
ENV{XAUTHORITY}="/home/USERNAME/.Xauthority", ENV{ID_CLASS}="mouse", RUN+="/usr/bin/synclient TouchpadOff=0"
    
verilen cevap Piskvor 25.08.2011 12:07
3

Tüm dizüstü bilgisayarların Synaptiks kullanıp kullanmadığından emin değilim, ancak kullanmayı deneyebilirsiniz. Yüklemediyseniz, bir terminalde yazabilirsiniz: $sudo apt-get install kde-config-touchpad , sonra $synaptiks ve nihayet «Touchpad yönetimi» menüsünde şunu kontrol edin:

 • Otomatik olarak oturum açmaya başlar
 • Bir fare takılıysa touchpad'i otomatik olarak kapatın

Umarım bu bilgiler sizin için değerlidir!

    
verilen cevap Brallan Aguilar 19.11.2011 21:54
2

Bir komut dosyası oluşturabilir ve touchpad'i devre dışı bırakmak / etkinleştirmek istediğinizde uygulayabilirsiniz.

/usr/local/bin/touchpad_toggle.sh

#!/bin/bash

declare -i ID
ID='xinput list | grep -Eio 'touchpad\s*id\=[0-9]{1,2}' | grep -Eo '[0-9]{1,2}''
declare -i STATE
STATE='xinput list-props $ID|grep 'Device Enabled'|awk '{print }''

if [ $STATE -eq 1 ]
then
  xinput disable $ID
  # echo "Touchpad disabled."
  # notify-send 'Touchpad' 'Disabled' -i /usr/share/icons/Adwaita/48x48/devices/input-touchpad.png
else
  xinput enable $ID
  # echo "Touchpad enabled."
  # notify-send 'Touchpad' 'Enabled' -i /usr/share/icons/Adwaita/48x48/devices/input-touchpad.png
fi
    
verilen cevap realhu 17.10.2015 07:45
0

Bu, realhu tarafından benzer olanın daha uzun bir cevabıdır.

Ekran bildirimi ile Touchpad'i açma / kapama komut dosyası

Bu yayının kısmi kredisi ( Touchpad'i etkinleştirme / devre dışı bırakma )

Geçiş-touchpad komut dosyası oluştur

Yeni bir dizin /home/USER/bin oluşturun ve gedit /home/USER/bin/toggle-touchpad kullanın. NOT: Kullanıcı kimliğinizle KULLANICI 'yı değiştirin. Bu satırları kopyalayıp editörünüze yapıştırın:

#!/bin/bash

# NAME: toggle-touchpad
# PATH: /home/$USER/bin
# DESC: Update pulseaudio output device when HDMI TV plugged / unplugged
# CALL: called from Keyboard Shortcut 'Super'+'T'
# DATE: Created Dec 23, 2016.
# NOTE: Written for AU question: http://askubuntu.com/questions/863746/keyboard-shortcut-to-disable-the-laptop-touchpad/863750?noredirect=1#comment1333958_863750


# Use device number matching touchpad, in this case 14
if [[ $(xinput list 14 | grep -Ec "disabled") -eq 1 ]]; then
  xinput enable 14
  DISPLAY=:0 notify-send --urgency=critical --icon=/usr/share/icons/gnome/256x256/status/user-available.png "Touchpad enabled"
else
  xinput disable 14
  DISPLAY=:0 notify-send --urgency=critical --icon=/usr/share/icons/gnome/256x256/status/user-busy.png "Touchpad disabled"
fi

exit 0

Geçiş-touchpad komut dosyasını yürütülebilir olarak işaretleyin

Dosyayı kaydedin ve düzenleyiciden çıkın. Şimdi dosyayı

kullanarak yürütülebilir olarak işaretleyin
chmod +x /home/USER/bin/toggle-touchpad

Tepe-touchpad komut dosyasını klavye kısayoluna atama

Açın System SettingsKeyboardShortcutsCustom Shortcuts+

Bu ekran görünür:

Bu gibi Özel Kısayol alanlarını doldurun:

 • Ad = Toggle Touchpad
 • Komut = /home/USER/bin/toggle-touchpad

Kaydetmek için Uygula düğmesini tıklayın.

Yeni giriş Devre Dışı durumuyla görüntülenir. Devre Dışı seçeneğine sağ tıklayın ve Süper + Z (ya da diğer kullanılmayan kısayol birleşimi) seçeneğini kullanın. Süper + T kullanmak istedim, ancak bu Nautilus Trashcan için zaten atanmış.

Geçiş-touchpad komut dosyasını farklı cihaz numarasına değiştirin

Varsayılan cihaz numarası 14'te ayarlanır. Cihaz numaranızın ne olduğunu öğrenmek için:

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
[email protected]:~/bin$ xinput
⎡ Virtual core pointer           id=2  [master pointer (3)]
⎜  ↳ Virtual core XTEST pointer        id=4  [slave pointer (2)]
⎜  ↳ Logitech Performance MX          id=10  [slave pointer (2)]
⎜  ↳ Logitech K800               id=11  [slave pointer (2)]
⎜  ↳ AlpsPS/2 ALPS GlidePoint         id=14  [slave pointer (2)]
⎣ Virtual core keyboard           id=3  [master keyboard (2)]
  ↳ Virtual core XTEST keyboard        id=5  [slave keyboard (3)]
  ↳ Power Button               id=6  [slave keyboard (3)]
  ↳ Video Bus                 id=7  [slave keyboard (3)]
  ↳ Power Button               id=8  [slave keyboard (3)]
  ↳ Sleep Button               id=9  [slave keyboard (3)]
  ↳ Laptop_Integrated_Webcam_HD        id=12  [slave keyboard (3)]
  ↳ Dell WMI hotkeys             id=15  [slave keyboard (3)]
  ↳ AT Translated Set 2 keyboard       id=13  [slave keyboard (3)]
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
[email protected]:~/bin$ 

İstediğiniz herhangi bir cihazı seçebilirsiniz, örneğin Touchpad = 14, Webcam = 12, vb.

Hangi cihaz numarasını kullanırsanız kullanın, /home/USER/bin/toggle-touchpad komut dosyanızı açın ve 14 değerini bu cihaz numarasıyla değiştirin.

Farklı simgeleri kullanmak için geçiş-touchpad komut dosyasını değiştirin

"Dokunmatik Yüzey etkin" / "Dokunmatik yüzey devre dışı" uyarı balonu görüntülendiğinde, metnin solunda bir simge görüntülenir. Stok simgeleri /usr/share/icons/gnome/256x256/status/ 'sinden kullanılır ancak bunları değiştirebilirsiniz.

Dokunmatik alanı etkinleştirmek için bu görüntülenir:

Dokunmatik alanı devre dışı bırakmak için bu görüntülenir:

    
verilen cevap WinEunuuchs2Unix 14.02.2017 01:50

Etiketlerdeki diğer soruları oku