Ubuntu 16.04 kapanmıyor: poweroff.target devre dışı

23

Ubuntu 16.04 kapanmıyor. Ekranın sağ üstündeki simgeye gittiğimde ve kapatmayı tıkladığımda kapanmıyor. % Co_de% koştum ve sahip olduğum şey buydu:

[email protected]:~$ shutdown -h now
Failed to set wall message, ignoring: Interactive authentication required.
Failed to power off system via logind: Interactive authentication required.
Failed to start poweroff target: Interactive authentication required.
See system logs and 'systemctl status poweroff.target' for details. 
Failed to open /dev/initctl: Permission denied 
Failed to talk to init daemon. 
[email protected]:~$ sudo shutdown -h now 
[sudo] password for tanner: 
Failed to start poweroff target: Transaction is destructive. 
5ee system logs and 'systemctl status poweroff.target' for details.
[email protected]:~$ sudo halt now
Too many arguments. 
[email protected]:~$ systemctl status poweroff.target
  poweroff.target - Power-off
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/poweroff.target; disabled; vendor preset:
   Active: inactive (dead) 
   Docs: man:systemd.special(7)

Bunun neden olduğunu veya bunun nasıl düzeltileceğini bilmiyorum. Herhangi bir yardım takdir edilecektir.

    
sordu Enneptt 28.04.2016 23:01

2 cevap

3

Sorun, "poweroff.target" işlevinin systemd hizmetini etkinleştirmek için bu komutu girerek çözülmelidir:

systemctl enable poweroff.target
    
verilen cevap CubeDev 24.12.2016 19:23
3

Bu biraz acımasız, ama deneyebilirsiniz:

  

sudo poweroff -f

Cevap kredisi buraya ait: İşte

    
verilen cevap Ben Aveling 11.01.2018 03:57

Etiketlerdeki diğer soruları oku