Matlab ubuntu 16.04 üzerinde çalışmıyor mu?

18

MATLAB Kilitlenme Dökümü:

  ------------------------------------------------------------------------
    Segmentation violation detected at Thu Mar 3 01:40:49 2016
------------------------------------------------------------------------

Configuration:
 Crash Decoding   : Disabled
 Crash Mode     : continue (default)
 Current Graphics Driver: Unknown hardware 
 Current Visual   : 0x20 (class 4, depth 24)
 Default Encoding  : UTF-8
 GNU C Library    : 2.21 stable
 Host Name      : ShapeShifter
 MATLAB Architecture : glnxa64
 MATLAB Root     : /usr/local/MATLAB/R2015b
 MATLAB Version   : 8.6.0.267246 (R2015b)
 OpenGL       : hardware
 Operating System  : Linux 4.5.0-040500rc6-generic #201602281230 SMP Sun Feb 28 17:33:02 UTC 2016 x86_64
 Processor ID    : x86 Family 6 Model 78 Stepping 3, GenuineIntel
 Virtual Machine   : Java 1.7.0_60-b19 with Oracle Corporation Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM mixed mode
 Window System    : The X.Org Foundation (11703000), display :0

Fault Count: 1


Abnormal termination:
Segmentation violation

Register State (from fault):
 RAX = 0000000000000000 RBX = 00007f785858f0b8
 RCX = 0000000000000000 RDX = 0000000000000006
 RSP = 00007f78ee99fcb0 RBP = 00007f78ee99fdd0
 RSI = 00007f7860cfd7a0 RDI = 00007f78585658a8

  R8 = 0000000000000030  R9 = 0000000000000000
 R10 = 00007f7858562000 R11 = 00007f78585942d8
 R12 = 00007f78588e5ef0 R13 = 0000000000000006
 R14 = 00007f7858566280 R15 = 00007f788836aa80

 RIP = 00007f790b1de8ca EFL = 0000000000010206

  CS = 0033  FS = 0000  GS = 0000

Stack Trace (from fault):
[ 0] 0x00007f790b1de8ca            /lib64/ld-linux-x86-64.so.2+00051402
[ 1] 0x00007f790b1e74e1            /lib64/ld-linux-x86-64.so.2+00087265
[ 2] 0x00007f790b1e2474            /lib64/ld-linux-x86-64.so.2+00066676
[ 3] 0x00007f790b1e69d3            /lib64/ld-linux-x86-64.so.2+00084435
[ 4] 0x00007f79095c6f09          /lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2+00003849
[ 5] 0x00007f790b1e2474            /lib64/ld-linux-x86-64.so.2+00066676
[ 6] 0x00007f79095c756d          /lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2+00005485
[ 7] 0x00007f79095c6fa1          /lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2+00004001 dlopen+00000049
[ 8] 0x00007f79059ed00a   /usr/local/MATLAB/R2015b/bin/glnxa64/libut.so+00311306
[ 9] 0x00007f79008497e5 /usr/local/MATLAB/R2015b/bin/glnxa64/libmwm_dispatcher.so+00456677
[ 10] 0x00007f790083c1af /usr/local/MATLAB/R2015b/bin/glnxa64/libmwm_dispatcher.so+00401839 _ZN13Mlm_MATLAB_fn8try_loadEv+00000031
[ 11] 0x00007f7900833ae5 /usr/local/MATLAB/R2015b/bin/glnxa64/libmwm_dispatcher.so+00367333 _ZN13Mlm_MATLAB_fn4loadEv+00000037
[ 12] 0x00007f7900830b09 /usr/local/MATLAB/R2015b/bin/glnxa64/libmwm_dispatcher.so+00355081 _ZN13Mfh_MATLAB_fn11dispatch_fhEiPP11mxArray_tagiS2_+00000057
[ 13] 0x00007f78faf068af /usr/local/MATLAB/R2015b/bin/glnxa64/libmwm_lxe.so+08612015
[ 14] 0x00007f78fb02a7ff /usr/local/MATLAB/R2015b/bin/glnxa64/libmwm_lxe.so+09807871
[ 15] 0x00007f78fb02047f /usr/local/MATLAB/R2015b/bin/glnxa64/libmwm_lxe.so+09766015
[ 16] 0x00007f78fafed981 /usr/local/MATLAB/R2015b/bin/glnxa64/libmwm_lxe.so+09558401
[ 17] 0x00007f78fac4fd6c /usr/local/MATLAB/R2015b/bin/glnxa64/libmwm_lxe.so+05766508
[ 18] 0x00007f78fac3a4c1 /usr/local/MATLAB/R2015b/bin/glnxa64/libmwm_lxe.so+05678273
[ 19] 0x00007f78fac49075 /usr/local/MATLAB/R2015b/bin/glnxa64/libmwm_lxe.so+05738613
[ 20] 0x00007f78fae1a033 /usr/local/MATLAB/R2015b/bin/glnxa64/libmwm_lxe.so+07643187
[ 21] 0x00007f78fade1c40 /usr/local/MATLAB/R2015b/bin/glnxa64/libmwm_lxe.so+07412800
[ 22] 0x00007f78fade4078 /usr/local/MATLAB/R2015b/bin/glnxa64/libmwm_lxe.so+07422072
[ 23] 0x00007f78fade4140 /usr/local/MATLAB/R2015b/bin/glnxa64/libmwm_lxe.so+07422272
[ 24] 0x00007f78fae5b6bc /usr/local/MATLAB/R2015b/bin/glnxa64/libmwm_lxe.so+07911100
[ 25] 0x00007f78fae5babc /usr/local/MATLAB/R2015b/bin/glnxa64/libmwm_lxe.so+07912124
[ 26] 0x00007f78ffdbbd0d /usr/local/MATLAB/R2015b/bin/glnxa64/libmwm_interpreter.so+02600205 _Z51inEvalCmdWithLocalReturnInDesiredWSAndPublishEventsRKSbIDsSt11char_traitsIDsESaIDsEEPibbP15inWorkSpace_tag+00000077
[ 27] 0x00007f79019b6a12  /usr/local/MATLAB/R2015b/bin/glnxa64/libmwiqm.so+00915986 _ZNK3iqm18InternalEvalPlugin24inEvalCmdWithLocalReturnERKSbIDsSt11char_traitsIDsESaIDsEEP15inWorkSpace_tag+00000098
[ 28] 0x00007f79019b6bd8  /usr/local/MATLAB/R2015b/bin/glnxa64/libmwiqm.so+00916440 _ZN3iqm18InternalEvalPlugin7executeEP15inWorkSpace_tagRN5boost10shared_ptrIN14cmddistributor17IIPCompletedEventEEE+00000120
[ 29] 0x00007f78dafb83b2 /usr/local/MATLAB/R2015b/bin/glnxa64/libnativejmi.so+00861106 _ZN9nativejmi21JmiInternalEvalPlugin7executeEP15inWorkSpace_tagRN5boost10shared_ptrIN14cmddistributor17IIPCompletedEventEEE+00000274
[ 30] 0x00007f78dafdd565 /usr/local/MATLAB/R2015b/bin/glnxa64/libnativejmi.so+01013093 _ZN3mcr3mvm27McrSwappingIqmPluginAdapterIN9nativejmi21JmiInternalEvalPluginEE7executeEP15inWorkSpace_tagRN5boost10shared_ptrIN14cmddistributor17IIPCompletedEventEEE+00000437
[ 31] 0x00007f79019b01c6  /usr/local/MATLAB/R2015b/bin/glnxa64/libmwiqm.so+00889286
[ 32] 0x00007f790199d645  /usr/local/MATLAB/R2015b/bin/glnxa64/libmwiqm.so+00812613
[ 33] 0x00007f78fc51abf9 /usr/local/MATLAB/R2015b/bin/glnxa64/libmwbridge.so+00146425
[ 34] 0x00007f78fc51b1f4 /usr/local/MATLAB/R2015b/bin/glnxa64/libmwbridge.so+00147956
[ 35] 0x00007f78fc5206cd /usr/local/MATLAB/R2015b/bin/glnxa64/libmwbridge.so+00169677
[ 36] 0x00007f78fc5207bc /usr/local/MATLAB/R2015b/bin/glnxa64/libmwbridge.so+00169916
[ 37] 0x00007f78fc520ead /usr/local/MATLAB/R2015b/bin/glnxa64/libmwbridge.so+00171693 _Z8mnParserv+00000749
[ 38] 0x00007f7900b71b4f  /usr/local/MATLAB/R2015b/bin/glnxa64/libmwmcr.so+00686927 _ZN11mcrInstance30mnParser_on_interpreter_threadEv+00000031
[ 39] 0x00007f7900b5e443  /usr/local/MATLAB/R2015b/bin/glnxa64/libmwmcr.so+00607299
[ 40] 0x00007f7900b5ea39  /usr/local/MATLAB/R2015b/bin/glnxa64/libmwmcr.so+00608825 _ZN5boost6detail11task_objectIvNS_3_bi6bind_tIvPFvRKNS_8functionIFvvEEEENS2_5list1INS2_5valueIS6_EEEEEEE6do_runEv+00000025
[ 41] 0x00007f7900b5ff47  /usr/local/MATLAB/R2015b/bin/glnxa64/libmwmcr.so+00614215 _ZN5boost6detail9task_baseIvE3runEv+00000071
[ 42] 0x00007f7900b5ffa7  /usr/local/MATLAB/R2015b/bin/glnxa64/libmwmcr.so+00614311
[ 43] 0x00007f7900b5b2fa  /usr/local/MATLAB/R2015b/bin/glnxa64/libmwmcr.so+00594682
[ 44] 0x00007f78f451a6b6  /usr/local/MATLAB/R2015b/bin/glnxa64/libmwuix.so+00313014
[ 45] 0x00007f78f4500862  /usr/local/MATLAB/R2015b/bin/glnxa64/libmwuix.so+00206946
[ 46] 0x00007f79014f10df /usr/local/MATLAB/R2015b/bin/glnxa64/libmwservices.so+03002591
[ 47] 0x00007f79014f124c /usr/local/MATLAB/R2015b/bin/glnxa64/libmwservices.so+03002956
[ 48] 0x00007f79014f2d9f /usr/local/MATLAB/R2015b/bin/glnxa64/libmwservices.so+03009951
[ 49] 0x00007f79014f384c /usr/local/MATLAB/R2015b/bin/glnxa64/libmwservices.so+03012684 _Z25svWS_ProcessPendingEventsiib+00000092
[ 50] 0x00007f7900b5b9b8  /usr/local/MATLAB/R2015b/bin/glnxa64/libmwmcr.so+00596408
[ 51] 0x00007f7900b5bcd4  /usr/local/MATLAB/R2015b/bin/glnxa64/libmwmcr.so+00597204
[ 52] 0x00007f7900b47fed  /usr/local/MATLAB/R2015b/bin/glnxa64/libmwmcr.so+00516077
[ 53] 0x00007f7909d9c66a       /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0+00030314
[ 54] 0x00007f7909ad201d          /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6+01077277 clone+00000109
[ 55] 0x0000000000000000                  <unknown-module>+00000000


If this problem is reproducible, please submit a Service Request via:
  http://www.mathworks.com/support/contact_us/

A technical support engineer might contact you with further information.

Thank you for your help.
    
sordu Eli 19.04.2016 06:19

4 cevap

31

Oh ... Kendime cevap buldum:

MATLAB'ı, şu yönergeleri uygulayarak işletim sistemi tarafından sağlanan kitaplığın daha yeni sürümünü yüklemeye zorlayabilirsiniz:

 • MATLAB'in kurulu olduğu yeri tanımlayın.
 • Bu yükleme klasöründeki sys/os/glnxa64 dizinine gidin.
 • libstdc++.so.6 kütüphanesini libstdc++.so.6.old olarak yeniden adlandırın.
verilen cevap Eli 19.04.2016 06:25
18

Bu problemi yaşadım. ama matlab desteğini yükledikten sonra sorun çözüldü.

sudo apt-get install matlab-support

Sorumu burada yanıtladı.

    
verilen cevap SirSaleh 12.07.2016 13:27
1

Ben GeForce 610 grafik kartı ile bir Lenovo ThinkStation S20 üzerinde Ubuntu 16.04LTS kullanıyorum ve Matlab R2016a yüklü. Yukarıdaki kütüphaneyi yeniden adlandırdım ama bu düzeltme benim için çalışmadı. Bunun yerine, ekran sürücülerini Nvidia'dan açık kaynak Nouveau'ya çevirdim. Matlab şimdi çalışıyor.

    
verilen cevap GradBK 29.04.2016 05:24
0

Benzer sorunlar yaşıyorum. Sanırım sorun, tescilli Nvidia sürücüsünü yükselttikten sonra başladı. Ben 361.45.18 sürücü sürümü ile bir Nvidia GTX 750 Ti kullanıyorum ve kullanıyorum MATLAB sürümü 2016a . (bkz. İşte )

Tüm nvidia paketlerini tamamen kurmayı ve yeniden yüklemeyi denedim, ancak bu sorunumu çözmedi. Sonra ben bu konuya tökezledim, önerilen Yihui He ( libstdc++.so.6 ismini değiştirerek) denedim. Yaptıktan sonra bu MATLAB hala UI yüklendikten sonra birkaç saniye sonra çökmesine neden olur. Artık hatanın yığın izi çok daha açıktı:

Stack Trace (from fault):
[ 0] 0x00007f78d2dea18d        /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libGL.so.1+00344461

OpenGL yazılımını kullanmak için cli anahtarının olduğunu biliyordum ve bunu denedim ve MATLAB 2016a şu şekilde başladığında artık kilitlenmeyecekti:

$ matlab -softwareopengl

Son çözümü bulursam bu gönderiyi güncellemeye çalışacağım, ancak bu geçici olarak bir başkasına yardımcı olabilir.

    
verilen cevap bremme 15.09.2016 09:41

Etiketlerdeki diğer soruları oku