Ubuntu'da OpenVPN istemci hizmetini nasıl başlatılır 15.04

19

OpenVPN'i başlatabilir ve config dosyasında işaret edebilirim ve her şey iyi çalışıyor, örneğin:

sudo openvpn /etc/openvpn/myvpn.conf

ancak hizmeti başlatmaya çalıştığımda

sudo /etc/init.d/openvpn start

Tek elde ettiğim syslog içindeki çıktı:

Jun 23 21:02:30 pc systemd[1]: Starting OpenVPN service...
Jun 23 21:02:30 pc systemd[1]: Started OpenVPN service.

Ama bana yalan söylüyor, openvpn servisi çalışmıyor:

[email protected]:/etc/openvpn$ ps -aux | grep openvpn
gk   15456  0.0  0.0  13688  2128 pts/0    S+   21:18   0:00 grep --color=auto openvpn

Başka bir openvpn işlemi çalışmıyor. Servisi nasıl başlatabilirim?

İçinde / lib/systemd/system/openvpn.service'nin içinde var olan bazı neşe ile dikkat edin:

[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
ExecStart=/bin/true
ExecReload=/bin/true
WorkingDirectory=/etc/openvpn

Eminim / bin / true ISNT openvpn istemci uygulamasından eminim. Bu, openvpn istemcisinin Ubuntu 15.04'teki komut satırından çalışmadığı için mi?

    
sordu user296916 23.06.2015 11:20

1 cevap

32
  

Bu yüzden openvpn istemcisi Ubuntu 15.04'teki komut satırından çalışmıyor mu?

Hayır. Bunun nedeni, o birim dosyasının üst kısmındaki yorumları okumamış olmanız ve doğrudan Sistem% 5 co_de% komut dosyasını çağırmanızdır. Sistem% 5 co_de% komut dosyalarını doğrudan, özellikle Ubuntu sürüm 15 gibi Sistem% 5 co_de% kullanılmayan bir sistemde çağırmayın.

Onları rc komutuyla dolaylı olarak çağırmak da OpenVPN durumunda yanlıştır.

OpenVPN, systemd altında templatized bir hizmettir. Hizmetler rc olarak adlandırılmıştır. Yani, rc örneğinizi

ile başlatmalısınız.
systemctl start [email protected]

Daha fazla okuma

verilen cevap JdeBP 23.06.2015 18:06

Etiketlerdeki diğer soruları oku