Sudo ile uygulamayı çalıştırırken X Sunucusu'na bağlanılamıyor

22

sudo komutunu kullanarak bazı yazılımları çalıştırdığımda

gibi bir hata gösteriyor
cannot connect to X server

Örneğin, aşağıdaki komutu çalıştırırsam:

$ sudo gedit /etc/profile

Aşağıdaki komutu alıyorum

(gedit:6758): WARNING **: Command line 'dbus-launch --autolaunch=84b871d735f31ffe014dc9ba00000009 --binary-syntax --close-stderr' 
exited with non-zero exit status 1: 
Autolaunch error: X11 initialization failed. 
Cannot open display:
Run 'gedit --help' to see a full list of available command line options.

Ya da super-boot-manager çalıştırıyorsam şu hatayı alıyorum

buc: cannot connect to X server

Lütfen yardım edin.

    
sordu Apurba 14.08.2012 09:32

2 cevap

34

Kök kullanıcının X sunucusuna erişmesine izin vermeniz gerekiyor:

xhost local:root

Ve komutu DISPLAY sağa işaret edin:

sudo DISPLAY=$DISPLAY gedit /etc/profile
    
verilen cevap Thor 14.08.2012 09:41
11

Sonunda sorun çözüldü. Satırı ekledim:

  

Varsayılan değerler env_keep="DISPLAY XAUTHORITY"

visudo 'nin sonunda.

Bunu yapmak için koşmalısın

  

sudo visudo

dosyayı açacak ve ardından yukarıdaki satırı ekleyecektir.

Herkese teşekkürler, nazik yardım için @Thor

    
verilen cevap Apurba 28.08.2014 11:22

Etiketlerdeki diğer soruları oku