Kalıcı PATH değişkeni

18

Bu /media/De Soft/mongodb/bin PATH değişkenini nasıl kalıcı hale getireceğim?

Herkes kabuğunuza bağlı olarak export PATH=$PATH:media/De\ Soft/mongodb/bin to your ~/.profile, or .bashrc, or .zshenv diyor. ~ / .Profile veya .bashrc veya .zshenv nedir bilmiyorum. Ve aslında ne yapıyorlar?

Ve .profile / .bashrc / .zshenv adresime export PATH=$PATH:my/path nasıl eklerim? Varsayılan terminal ile 64 bit Ununtu 14.04 LTS kullanıyorum. Linux için çok yeni biriyim.

    
sordu Towhid 21.07.2014 21:37

3 cevap

42

Yapılandırma dosyalarıdır. Tek yol:

  • Ctrl + Alt + T kullanarak bir terminal penceresi açın
  • Komutu gedit ~/.profile çalıştırın
  • Satırı ekle

    export PATH=$PATH:/media/De\ Soft/mongodb/bin

    en alta ve kaydet

  • Çıkış yapın ve tekrar giriş yapın

verilen cevap Gunnar Hjalmarsson 21.07.2014 22:21
4

Bir terminal penceresinde aşağıdakileri yazın

export PATH=/media/De\ Soft/mongodb/bin:$PATH 

Terminali kapatın ve bilgisayarı yeniden başlatın. Yol, terminalde bunu yazdığınızda / media / De \ Soft / mongodb / bin dizinini içermelidir:

echo $PATH
    
verilen cevap Nivedita Velagaleti 10.08.2016 18:35
0

PATH değerini kalıcı olarak değiştirmek için /etc/environment dosyasında değişiklik yapmanız gerekir. Düzenlemeden önce bir yedekleme yapın:

sudo cp /etc/environment /etc/environment.bak
sudo nano /etc/environment

örnek çıktı:

PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games"

Yollar : ile sınırlandırıldı, bu yüzden x/y/z yeni bir yol eklemek için bu /etc/environment 'nin nasıl görüneceği:

PATH="x/y/z:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games"
    
verilen cevap Xaqron 19.05.2018 20:51

Etiketlerdeki diğer soruları oku