netcat-geleneksel ve netcat-openbsd arasındaki farklar nelerdir?

21

Ne (varsa) netcat-traditional ve netcat-openbsd ? arasındaki farklar nelerdir?

Herhangi bir göreli bilgi bulmakta zorlanıyorum. Tanıdık olan herkes biraz bilgi verebilir mi?

    
sordu spezticle 18.09.2013 01:10

2 cevap

21

Paketlerin açıklamalarına apt-cache show kullanarak bakabilirsiniz. Hepsini söylüyorlar:

$ apt-cache show netcat-traditional 
...
 This is the "classic" netcat, written by *Hobbit*. It lacks many
 features found in netcat-openbsd.
...
$ apt-cache show netcat-openbsd 
...
 This package contains the OpenBSD rewrite of netcat, including support
 for IPv6, proxies, and Unix sockets.
...

Yani önemli farklılıklar belirtildiği gibidir. OpenBSD yeniden yazımı, geleneksel uygulamanın eksik olduğu IPv6, proxy ve Unix yuvalarını destekler. Pratikte bunlardan herhangi birine ihtiyacınız yoksa, bir fark görmeyeceksiniz.

    
verilen cevap Malte Skoruppa 26.02.2014 00:57
6

netcat-geleneksel , netcat-openbsd

içinde olmayan uzak kabuktan programı yürütmek için -e seçeneğini içerir.     
verilen cevap Aswin Rajasekharan 24.06.2017 09:55

Etiketlerdeki diğer soruları oku