NetworkManager'ı kablosuz kartımı nasıl görmezden çıkarabilirim?

20

NetworkManager'ın kablosuz kartımı listelemesini veya değiştirmesini istemiyorum. Arayüzünü NetworkManager'dan gizleyebilir miyim?

Bunu /etc/network/interfaces dosyasına eklemeyi denedim

iface wlan0 inet static
  address 192.168.1.101
  netmask 255.255.255.0
  gateway 192.168.1.1
  wireless-essid Synaptotagmin
  pre-up wpa_supplicant -B -i wlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf
  post-down killall -q wpa_supplicant

ve bu /etc/NetworkManager/nm-system-settings.conf ,

içinde
[main]
plugins=ifupdown,keyfile

[ifupdown]
managed=false

[keyfile]
unmanaged-devices=/org/freedesktop/Hal/devices/net_00_19_e0_57_86_af

ancak NetworkManager Uygulaması hala kablosuz ağlara bağlanmamı ve listelememi sağlıyor.

    
sordu ændrük 17.01.2011 04:37

7 cevap

23

Gnome Wiki 'ye göre, /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf içindeki sözdizimi (eski sürümlerde% co_de idi) %), Arch Linux Wiki 'yi okuduğumdan farklı. Olması gereken:

[main]
plugins=ifupdown,keyfile

[ifupdown]
managed=false

[keyfile]
unmanaged-devices=mac:00:19:e0:57:86:af

Bu yapılandırma, NetworkManager'ı kablosuz kartımın varlığından habersiz kılar, ancak yine de diğer yöntemleri kullanarak kontrol etmeme izin verir.

    
verilen cevap ændrük 18.01.2011 20:45
8

Yanlış çizginin olabileceğini düşünüyorum:

unmanaged-devices=/org/freedesktop/Hal/devices/net_00_19_e0_57_86_af

resmi belgede belirtilen biçimi bulamadım.

Geçerli biçimler unmanaged-devices=mac:<hwaddr> veya son Ağ Yöneticisi sürümlerinde unmanaged-devices=interface-name:<ifname> . Her ikisi de birlikte noktalı virgülle ayrılır, örneğin:

unmanaged-devices=mac:00:22:68:1c:59:b1;mac:00:1E:65:30:D1:C4;interface-name:eth2

Bu, NetworkManager.conf kılavuzunun bir özetidir:

  

yönetilmeyen-cihazlar

     

Anahtarile eklentisini kullanırken NetworkManager tarafından göz ardı edilmesi gereken cihazları ayarlayın. Cihazlar aşağıdaki biçimde belirtilmiştir:

     

mac: veya arayüz-adı: Burada hwaddr, göz ardı edilecek cihazın MAC adresidir, onaltılık haneler ve sütunlar notasyonu. ifname, göz ardı edilen cihazın arayüz adıdır.

     

Birden çok giriş noktalı virgülle ayrılır. Değerde boşluk bırakılmıyor.

     

Örnek:

     

yönetilmeyen-cihazlar = arabirim adı:

EM4      

yönetilmeyen-cihazlar = mac: 00: 22: 68: 1 c: 59: b 1; Mac: 00: 1 E: 65: 30: D1: -C4; arabirim adı: eth2

    
verilen cevap Diego 27.05.2014 11:23
5

Aşağıdaki /etc/NetworkManager/nm-system-settings.conf kullanın:

[main]
plugins=ifupdown,keyfile

[ifupdown]
managed=false

Bu yolla /etc/network/interfaces 'sindeki arayüzleriniz Network Manager tarafından yönetilmeyecek, yani onlarla hiçbir şey yapmaya çalışmaz.

    
verilen cevap ulidtko 17.01.2011 12:26
0

Ubuntu 14.04'te, /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf dizinindedir. Ancak izinlerle ilgilenmeniz gerekebilir.

    
verilen cevap user306519 17.07.2014 17:57
0

Alternatif KEYFILE yöntemi

Hangi linux dağıtımının çalıştırıldığına bakılmaksızın, Network Manager'a bir arabirimi denetlemeyi durdurmak için alternatif bir yöntem kullanılabilir. Bu, aşağıdaki satırları Network Manager yapılandırma dosyasına /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf eklenerek yapılır:

[main]
plugins=keyfile

[keyfile]
unmanaged-devices=mac:00:11:22:33:44:55;mac:66:77:88:99:00:aa

Ağ Yöneticisinin yoksayılmasını, noktalı virgülle ayrılmasını istediğiniz her arabirimin MAC adresini listeleyin. Burada listelenen MAC adreslerinin LOWER CASE olduğundan emin olun ( [main] ile plugins=... bir bölümü varsa,% co_de eklentisini bu listeye ekleyin)

Cihazınızın mac adresini almak için keyfile kullanın

LANG=c ifconfig wlan0|grep HWaddr

Bu, cihazın macunu,

gibi bir şey gösterecektir.
wlan0   Link encap:Ethernet HWaddr ac:51:4f:70:13:72

AğManager'ı yeniden başlatın

sudo /etc/init.d/network-manager restart
    
verilen cevap rubo77 13.01.2015 19:45
-1

Ubuntu Masaüstünde olduğunuzu farz ediyorum; Eğer durum buysa, nm-applet'i sağ tıklayın (Natty üzerinde tıklamanız yeterlidir) ve 'Enable wireless' seçeneğinin işaretini kaldırın. Tek uyarı, her oturum açışınızda yapmanız gerekecek.

    
verilen cevap zpletan 17.01.2011 13:59
-6

Sadece .sh içeren bir killall -q wpa_supplicant dosyası oluşturun ve giriş yaptığınızda cron'u kullanarak çalıştırın.

    
verilen cevap Luciano Facchinelli 17.01.2011 04:43

Etiketlerdeki diğer soruları oku