“GPG hatası: Release: Aşağıdaki imzalar geçersizdi: BADSIG”

72

Bu komutu Terminalde çalıştırdım:

sudo apt-get update

Güncelleme, aşağıdaki hata raporuyla sona eriyor:

W: A error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://extras.ubuntu.com precise Release: The following signatures were invalid: BADSIG 16126D3A3E5C1192 Ubuntu Extras Archive Automatic Signing Key <[email protected]>

W: GPG error: http://ppa.launchpad.net precise Release: The following signatures were invalid: BADSIG 4C1CBC1B69B0E2F4 Launchpad PPA for Jonathan French
W: Failed to fetch http://extras.ubuntu.com/ubuntu/dists/precise/Release 

Bunun anlamı nedir ve neden oluyor?

    
sordu beeju 04.05.2012 19:47

9 cevap

80

Bunu deneyin:

sudo apt-get clean
sudo mv /var/lib/apt/lists /tmp
sudo mkdir -p /var/lib/apt/lists/partial
sudo apt-get clean
sudo apt-get update
    
verilen cevap SirCharlo 04.05.2012 20:18
50

Bu mesaj, apt-anahtar veritabanınızda bu depo için gpg anahtarının eksik olduğundan görüntüleniyor.

Anahtarı almak için bir terminal açın ve şu komutları girin

gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 16126D3A3E5C1192 

pgp anahtarları çoğunlukla birkaç anahtar deposunda dağıtılır. Ubuntu ile ilgili anahtarlar genellikle keyserver.ubuntu.com olarak bulunur. Fakat bu başarısız olursa alternatifler kullanabilirsiniz. Gibi -

gpg --keyserver hkp://subkeys.pgp.net --recv-keys 16126D3A3E5C1192

Alfasayısal parçayı, belirli anahtarla değiştirmeniz gerekir. Anahtarın güvendiğiniz bir olduğundan emin olun . Bu anahtara sahip herhangi bir depo, herhangi bir paketi uyarı vermeden kurabilir.

Yukarıdaki başarılı olursa aşağıdaki çıktıyı görürdünüz

gpg: Total number processed: 1
gpg:        imported: 1

Ardından şu komutu çalıştırın:

gpg --export --armor 16126D3A3E5C1192 | sudo apt-key add - 

- işaretinden sonra add işaretine dikkat edin.

Ardından sudo apt-get update , bundan sonra böyle bir mesajınız olmayacak.

    
verilen cevap Anwar 14.05.2012 16:30
9

Komut dosyanızı, kullandığınız PPA'lar için tüm GPG anahtarlarını otomatik olarak almak üzere deneyebilirsiniz: smartupdate .sh.

apt-get update dosyasını başlatacak, ardından tüm GPG hatalarını bulacaktır ve bulunan GPG imzaları için anahtarlar alacaktır. Durumunuzda, yeni başlayacak

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 4C1CBC1B69B0E2F4

Ancak birkaç imzalanmamış PPA eklediğinizde, GPG anahtarlarını manuel olarak eklemek sıkıcı olur. :)

    
verilen cevap Max Alibaev 02.07.2012 21:03
9

Bunu sadece şunu öğrendim

sudo rm -rf /var/lib/apt/lists
sudo mkdir /var/lib/apt/lists

benim için çalıştı.

    
verilen cevap intuited 28.08.2012 14:50
5

Aşağıdaki komutlar benim için sorunu çözdü:

sudo -i
apt-get clean
cd /var/lib/apt
mv lists lists.old
mkdir -p lists/partial
apt-get clean
apt-get update
    
verilen cevap Chirag 04.10.2012 00:10
3

Benzer bir hatam var. Ancak BADSIG yerine PostgreSQL repo için KEYEXPIRED aldım:

W: A error occurred during the signature verification.
 The repository is not updated and the previous index files will be used.
 GPG error: http://apt.postgresql.org precise-pgdg Release:
 The following signatures were invalid: KEYEXPIRED 1381654177

Çözüm, işte mükemmel bir şekilde tanımlanmıştır, ancak işte yaptığım şey budur. çözmek için:

$ sudo apt-key list | grep -B1 PostgreSQL
$ sudo apt-key del ACCC4CF8
$ wget --quiet -O - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo apt-key add -

Ve şimdi $ sudo apt-get update mükemmel çalışacak!

    
verilen cevap UlfR 18.06.2014 10:53
1

Bu ipucu ( actionparsnip 'den) benim için çalıştı:

  

Dene:

sudo fuser -vvv /var/lib/dpkg/lock
sudo rm /var/lib/apt/lists/lock
sudo cp -arf /var/lib/dpkg /var/lib/dpkg.backup
sudo cp /var/lib/dpkg/status-old /var/lib/dpkg/status
sudo cp /var/lib/dpkg/available-old /var/lib/dpkg/available
sudo rm -rf /var/lib/dpkg/updates/*
sudo rm -rf /var/lib/apt/lists
sudo rm /var/cache/apt/*.bin
sudo mkdir /var/lib/apt/lists
sudo mkdir /var/lib/apt/lists/partial
LANG=C;sudo apt-get clean
LANG=C;sudo apt-get autoclean
LANG=C;sudo apt-get --purge autoremove
LANG=C;sudo apt-get update -o APT::Cache-Limit=25165824
sudo dpkg --clear-avail
sudo dpkg --configure -a
LANG=C;sudo apt-get -f install
LANG=C;sudo apt-get --fix-missing install
LANG=C;sudo apt-get update -o APT::Cache-Limit=25165824 && sudo apt-get dist-upgrade

Bulunan:
İşte

    
verilen cevap ebasconp 21.06.2012 00:48
1

Bu, bir HTTP proxy'sinin önbelleğe alınması nedeniyle olabilir. Benim gibi rotanın bir yerinde bunlardan birine sahipseniz, Apt'den önbelleği geçici olarak atlatmasını istemenizi isteyebilirsiniz:

sudo apt-get update -o Acquire::http::No-Cache=True
    
verilen cevap Dhinesh Sunder Ganapathi 11.03.2018 07:41
-1

Bunu düzeltmek için launchpad-getkeys kullanabilirsiniz. Bir terminal açın ve şunu girin:

sudo apt-get install launchpad-getkeys
sudo launchpad-getkeys

sudo apt-get update
    
verilen cevap nastys 18.06.2014 11:07

Etiketlerdeki diğer soruları oku