Bu pid kullanarak herhangi bir işlemden çıktıyı okuma

20

Halihazırda çalışan bir işleme bir terminalin, benzer bir şekilde iş için fg komutunu kullanarak benzer şekilde eklenmesi mümkün mü?

    
sordu Tommy 25.09.2012 13:45

3 cevap

31

Bu işlemin standart dosya tanımlayıcılarını, ör. % Co_de:%

tail -f /proc/<pid>/fd/1
    
verilen cevap user23368 25.09.2012 17:52
7

Burada birkaç seçenek var. Biri komutun çıktısını bir dosyaya yönlendirmek ve daha sonra gerçek zamanlı olarak o dosyaya eklenen yeni satırları görüntülemek için 'kuyruk' u kullanmaktır.

Başka bir seçenek, programınızı bir tür metin tabanlı Terminal uygulaması olan 'screen' içinde başlatmaktır. Ekran oturumları eklenebilir ve çıkarılabilir, ancak aynı kullanıcı tarafından yalnızca kullanılması gerekir. Bu nedenle, kullanıcılar arasında paylaşmak isterseniz

İsterseniz, Süreci izleyebilir ve% Co_de% ile Yaptıklarını Görebilirsiniz

strace

  

-p PID: İşlem kimliği pidiyle işleme ekleyin ve izlemeye başlayın.

     

-s SIZE: Yazdırılacak maksimum dize boyutunu belirtin (varsayılan değer 32'dir.

     

-o dosya adı: İz çıktısını, ekrana (stderr) değil, dosya dosya adına yazar.

    
verilen cevap user61928 25.09.2012 13:59
3

Başka bir terminalde çalışan bir işlem eklemek için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz:

  • retty (Man sayfa: retty )
  • reptyr
  • screen

Örnek:

screen -S PID
retty $(pgrep PID)
reptyr PID
    
verilen cevap devav2 25.09.2012 14:19

Etiketlerdeki diğer soruları oku