Selenium Python paketinin ihtiyaç duyduğu geckodriver nerede?

23

Ubuntu 16.04.1 LTS kullanıyorum. % Co_de% yürütülmesi python -V değerini döndürür. Selenium paketini şu yolla yükleyebilmek için bir sanal makine hazırlıyorum:

pip install -upgrade selenium

Ancak deneme yaparken aşağıdaki python komut dosyasını çalıştırın:

from selenium import webdriver
browser = webdriver.Firefox()
browser.get('http://seleniumhq.org/')

bu hatayı veriyor:

 Traceback (most recent call last):
   File "/home/myuser/bin/selenium-experiment.py", line 2, in <module>
     browser = webdriver.Firefox()
   File "/home/myuser/python_virtualenv/local/lib/python2.7/site-packages/selenium/webdriver/firefox/webdriver.py", line 135, in __init__
     self.service.start()
   File "/home/myuser/python_virtualenv/local/lib/python2.7/site-packages/selenium/webdriver/common/service.py", line 71, in start
     os.path.basename(self.path), self.start_error_message)
 selenium.common.exceptions.WebDriverException: Message: 'geckodriver' executable needs to be in PATH. 

 Exception AttributeError: "'Service' object has no attribute 'process'" in <bound method Service.__del__ of <selenium.webdriver.firefox.service.Service object at 0x7f782c1caa50>> ignored

Python 2.7.12 bir çalıştırılabilir olduğundan, geckodriver yoluyla selenyum paketinin yüklenmesi veya en azından bir sonraki adımda ne yapmam gerektiğini belirten bir mesajla hata çıkarılması gerektiği sonucuna vardım. Görünüşe göre, ben de daha fazla kazdım: Belki de Ubuntu'nun pip yürütülebilir dosyasını sağlayan bir paket olması gerektiğini düşündüm, bu yüzden geckodriver 'yi kullanarak arama yapıp sonuç bulunamadı.

Bu apt-file search geckodriver yürütülebilir dosyasını nereden alabilirim?

    
sordu bgoodr 20.11.2016 04:23

1 cevap

36

İşletim sisteminiz için en son sürümü bulun.

Ayıklayın ve geckodriver'ı /usr/local/bin 'ya kopyalayın - böylece v0.11.1 en son sürümdeyseniz ve 64bit linux'taysanız bunu gerçekleştirirsiniz:

wget https://github.com/mozilla/geckodriver/releases/download/v0.11.1/geckodriver-v0.11.1-linux64.tar.gz
tar -xvzf geckodriver-v0.11.1-linux64.tar.gz
rm geckodriver-v0.11.1-linux64.tar.gz
chmod +x geckodriver
cp geckodriver /usr/local/bin/

Şimdi deneme sürümünüz çalışmalıdır.

    
verilen cevap Pratik Nagelia 21.12.2016 20:54

Etiketlerdeki diğer soruları oku