Yerel ayar nasıl yapılır?

18

Temiz bir Ubuntu Sunucusu yüklendikten sonra, 'perl' çalıştırırken aşağıdaki hatayı alıyorum.

perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
    LANGUAGE = (unset),
    LC_ALL = (unset),
    LANG = "en_CA.utf8"
    are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").

Yerimi, sistem geneli ve kullanıcıya özgü ayarlarımı nereye yapmalıyım? Bunu yapmak için bir komut satırı yardımcı programı varsa, yapılandırma dosyalarını el ile düzenlemekten ziyade onu kullanmayı tercih ederim.

    
sordu Olivier Lalonde 11.12.2010 21:32

1 cevap

35

Bu hatadan kurtulmak için terminalde aşağıdakileri yazın,

sudo apt-get install language-pack-en-base

sudo dpkg-reconfigure locales

    
verilen cevap karthick87 11.12.2010 21:35

Etiketlerdeki diğer soruları oku