Vim-havayolu’daki yazı tipleriyle ilgili sorun yaşıyorum

18

Vim-airline'ı kurmak istedim ama unicode fontlarla ilgili problem yaşıyorum.

Vundle ile yükledim:

.vimrc

set encoding=utf-8
Bundle 'bling/vim-airline'
let g:airline_powerline_fonts = 1
let g:airline_theme='powerlineish'

.fonts

$ ll .fonts
total 376
drwxr-xr-x 2 xxx xxx  4096 gru 19 13:26 AnonymousPro
drwxr-xr-x 2 xxx xxx  4096 gru 19 13:26 DejaVuSansMono
-rw-r--r-- 1 xxx xxx 334548 gru 19 13:42 DejaVu Sans Mono for Powerline.ttf
drwxr-xr-x 2 xxx xxx  4096 gru 19 13:26 DroidSansMono
drwxr-xr-x 2 xxx xxx  4096 gru 19 13:26 Inconsolata
drwxr-xr-x 2 xxx xxx  4096 gru 19 13:26 InconsolataDz
drwxr-xr-x 2 xxx xxx  4096 gru 19 13:26 LiberationMono
drwxr-xr-x 2 xxx xxx  4096 gru 19 13:26 Meslo
drwxr-xr-x 2 xxx xxx  4096 gru 19 13:42 PowerlineSymbols
-rw-r--r-- 1 xxx xxx  1599 gru 19 13:26 README.rst
drwxr-xr-x 2 xxx xxx  4096 gru 19 13:26 SourceCodePro
drwxr-xr-x 5 xxx xxx  4096 gru 19 13:26 Terminus
drwxr-xr-x 2 xxx xxx  4096 gru 19 13:26 UbuntuMono


fc-cache -vf ~/.fonts
/home/xxx/.fonts: caching, new cache contents: 1 fonts, 11 dirs
/home/xxx/.fonts/AnonymousPro: caching, new cache contents: 4 fonts, 0 dirs
/home/xxx/.fonts/DejaVuSansMono: caching, new cache contents: 4 fonts, 0 dirs
/home/xxx/.fonts/DroidSansMono: caching, new cache contents: 1 fonts, 0 dirs
/home/xxx/.fonts/Inconsolata: caching, new cache contents: 1 fonts, 0 dirs
/home/xxx/.fonts/InconsolataDz: caching, new cache contents: 1 fonts, 0 dirs
/home/xxx/.fonts/LiberationMono: caching, new cache contents: 4 fonts, 0 dirs
/home/xxx/.fonts/Meslo: caching, new cache contents: 6 fonts, 0 dirs
/home/xxx/.fonts/PowerlineSymbols: caching, new cache contents: 1 fonts, 0 dirs
/home/xxx/.fonts/SourceCodePro: caching, new cache contents: 7 fonts, 0 dirs
/home/xxx/.fonts/Terminus: caching, new cache contents: 0 fonts, 3 dirs
/home/xxx/.fonts/Terminus/BDF: caching, new cache contents: 18 fonts, 0 dirs
/home/xxx/.fonts/Terminus/PCF: caching, new cache contents: 18 fonts, 0 dirs
/home/xxx/.fonts/Terminus/PSF: caching, new cache contents: 0 fonts, 0 dirs
/home/xxx/.fonts/UbuntuMono: caching, new cache contents: 4 fonts, 0 dirs
/var/cache/fontconfig: not cleaning unwritable cache directory
/home/xxx/.cache/fontconfig: cleaning cache directory
/home/xxx/.fontconfig: not cleaning non-existent cache directory
fc-cache: succeeded

Yine de o sembollere sahibim

Simgeleri .vimrc 'ye eklemeyi bile denedim

let g:airline_left_sep = ''
let g:airline_left_alt_sep = ''
let g:airline_right_sep = ''
let g:airline_right_alt_sep = ''
let g:airline_symbols.branch = ''
let g:airline_symbols.readonly = ''
let g:airline_symbols.linenr = ''

Ancak şu şekilde eklenirler:

    
sordu Patryk 19.12.2013 13:59

1 cevap

23

Çözüm, Gnome terminalinde yüklediğim yazı tipini (Powerline düzeltmeli dosya) seçmekti:

Gnome terminali aktifken, "Düzenle" yi & gt; "Profil Tercihleri"

Şimdi tmux'daki yazı tipleri iyi çalışıyor.

Powerline için çalışan yazı tiplerine bağlantı burada:

İşte

    
verilen cevap Patryk 18.01.2014 13:40

Etiketlerdeki diğer soruları oku