DNSMasq'ın hangi DNS sunucularını kullandığını nasıl anlarım?

25

DNSMasq'ın bir IP adresiyle ilgili bir adı çözümlemek için hangi DNS sunucularını kullandığını nasıl anlarım? Anlayamıyorum. Buradaki mevcut soruların tümü, kullanıcılara DNSMasq kullandıklarını söyledikleri kadar ileri gitmektedir.

    
sordu Jeff 05.12.2014 06:50

5 cevap

13

DNS sunucularını NetworkManagerCLI ( nmcli ) aracıyla bulabilirsiniz:

nmcli dev show | grep DNS
IP4.DNS[1]:               172.22.216.251
IP6.DNS[1]:               2a01:4f0:400c:1::1

Ubuntu 14.04 ve üstü

Komut, Ubuntu'nun daha eski (<15.04) sürümlerinde biraz farklı:

> nmcli dev list | grep DNS
IP4.DNS[1]:               172.22.216.251
IP6.DNS[1]:               2a01:4f0:400c:1::1
    
verilen cevap Peter V. Mørch 06.01.2015 11:02
15

dnsmasq kullanmadan ağ yöneticisi ve birkaç akış yönüne göre DNS kullanıyorsanız daha genel bir yanıt için:

sh# kill -USR1 <PID OF DNSMASQ>
sh# tail /var/log/syslog

SIGUSR1 alındıktan sonra dnsmasq, her bir upstream sunucusuna gönderilen DNS isteği sayısı dahil çeşitli istatistikleri kaydeder. Buna bağlı olarak, sisteminizde en sık kullanılan DNS sunucusunu kolayca belirleyebilirsiniz.

    
verilen cevap Sylvain Leroux 25.11.2016 00:37
1

Genellikle, systemd kullanan sistem için dnsmasq kullanan DNS sunucuları

yoluyla bulunabilir.
  

journalctl -u dnsmasq

    
verilen cevap Li Peiyan 20.05.2018 02:55
0

Ubuntu 15.04'te komut şöyledir:

$ nmcli dev show | grep DNS
IP4.DNS[1]:               8.8.8.8
    
verilen cevap Puppe 10.03.2016 08:51
0

Pakette:

network-manager 0.9.8.8-0ubuntu7.2 amd64 

Komut şu:

[email protected]:~# nmcli dev list | grep DNS
IP4.DNS[1]:               172.16.10.173
IP4.DNS[2]:               172.16.10.133

Ubuntu 14.04 LTS'nin güncel paket versiyonu budur. 15. * için doğru komut değişmiş olabilir.

    
verilen cevap Joi Ellis 23.05.2016 17:57

Etiketlerdeki diğer soruları oku