Dosyalara tekrar 'nasıl' dokunulur?

19

Yaklaşık 5000 dosyanın zaman damgasını değiştirmem gerekiyor.

touch file1.txt yazılıyor, touch file2.txt beni sonsuza kadar sürecek.

touch -R * satırında bir şey yapmanın bir yolu var mı?

    
sordu Unamata Sanatarai 01.02.2015 10:32

1 cevap

41

Tüm dosyalarınızı bulmak için find komutunu kullanabilirsiniz. touch

kullanarak bulunan her dosyada -exec yürütme
find  -type f  -exec touch {} +

Sonuçlarınızı yalnızca metin dosyası için filtrelemek isterseniz,

seçeneğini kullanabilirsiniz.
find  -type f  -name "*.txt" -exec touch {} +
    
verilen cevap g_p 01.02.2015 10:46

Etiketlerdeki diğer soruları oku