Bir bölümün UUID tarafından monte edilip edilmediği nasıl kontrol edilir?

16

Bir sürücü bölümünün UUID'sine sahip olsaydım, komut satırını kullanarak takılı olup olmadığını öğrenmek için nasıl giderim?

    
sordu Arronical 14.11.2016 15:27

8 cevap

18

lsblk yardımcı olabilir. Sadece UUID ve bağlama noktasını yazdırabilir, bu nedenle UUID verildiğinde, sadece bağlantı noktasının boş olup olmadığını görün:

uuid=foo
lsblk -o UUID,MOUNTPOINT | awk -v u="$uuid" ' == u {print }'

Yani:

uuid=foo
mountpoint=$(lsblk -o UUID,MOUNTPOINT | awk -v u="$uuid" ' == u {print }')
if [[ -n $mountpoint ]]
then
  echo mounted
else
  echo not mounted
fi

lbslk belirli cihazlarda işlem yapabileceğinden, şunları yapabilirsiniz:

mountpoint=$(lsblk -o MOUNTPOINT "/dev/disk/by-uuid/$uuid" | awk 'NR==2')

İlk yöntemle, UUID'nin bağlı olan bir diskten olmaması durumunda bir hata olmayacaktır. İkinci yöntemle, lsblk , /dev/disk/by-uuid/$uuid bulunamazsa hata verir.

    
verilen cevap muru 14.11.2016 15:43
17
lsblk -o UUID,SIZE,MOUNTPOINT

UUID'niz ve bağlama noktanızla yalnızca bir satır istiyorsanız ($ UUID UUID'nizi temsil eder):

lsblk -o UUID,MOUNTPOINT|grep "$UUID"

Bağlanmamışsa montaj noktası boş olacaktır. Daha fazla seçenek için lsblk -h deneyin.

Sonucu yazdırmak için awk değerini kullanın. NF (Alan sayısı) birden fazla ise, bir bağlama noktası olduğu anlamına gelir:

lsblk -o UUID,MOUNTPOINT|grep "$UUID"|awk '{if (NF>1) print " is mounted"; else print " is unmounted";}'
    
verilen cevap Katu 14.11.2016 15:44
9

Ayrıntıların mount

şeklinde olmasını istiyorsanız
for uuid in /dev/disk/by-uuid/*; do if [[ "$uuid" =~ .*your-UUID-here.* ]]; then echo $(mount | grep "$(readlink -e "$uuid")") ; fi; done

your-UUID-here değerini UUID'nizle değiştirin

daha okunaklı:

 for uuid in /dev/disk/by-uuid/*; do 
  if [[ "$uuid" =~ .*your-UUID-here.* ]]
   then echo $(mount | grep "$(readlink -e "$uuid")")
  fi
 done

çıkış örneği:

/dev/mmcblk1p2 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered)

Sadece dizenin boş olmadığını ve "monte edilmiş" yankılanmadığını kontrol edebilirsiniz:

for uuid in /dev/disk/by-uuid/*; do if [[ "$uuid" =~ .*your-UUID-here.* ]]; then if [[ $(mount | grep "$(readlink -e "$uuid")") ]]; then echo "mounted"; fi; fi; done

Ancak diğerleri bunu yapmak için daha iyi yollar verdi:)

    
verilen cevap Zanna 14.11.2016 16:14
6

Ubuntu, dosya sistemleri hakkında birçok bilgiyi toplayan UDisks2 daemon'u kullanır ve ihtiyacımız olan bilgiyi bulmak için hızlı ve kirli bir yol bulmak amacıyla udisksctl kullanabilir ve çıktısını filtreleyebiliriz:

udisksctl dump | python -c 'import sys;lines = [l.strip() for l in sys.stdin if " UUID" in l or " MountPoints:" in l];print "\n".join(lines)'

Yukarıda gördüğünüz, temel olarak UUID dosya sistemlerini ve bunların bağlantı noktalarını yazdıracaktır. Görsel inceleme ile artık hangi UUID'nin monte edildiğini ve hangisinin olmadığını öğrenebilirsiniz.

$ udisksctl dump | python -c 'import sys;lines = [l.strip() for l in sys.stdin                      
> if " UUID" in l or " MountPoints:" in l];print "\n".join(lines)'
MountPoints:    /
UUID:        000b5321-01
MountPoints:
UUID:        bbf23a81-808e-11e4-a445-201a06d7b0e9
MountPoints:
UUID:        bbf23a87-808e-11e4-a445-201a06d7b0e9
MountPoints:
UUID:        bbf23a89-808e-11e4-a445-201a06d7b0e9
MountPoints:
UUID:        bbf23a8f-808e-11e4-a445-201a06d7b0e9
MountPoints:
UUID:        02fe8de2-a408-11e4-8eeb-f0761c8c6df7
MountPoints:    /mnt/HDD
UUID:        53827413-0b7e-4ae6-ae09-1daea529d6a1
    
verilen cevap Sergiy Kolodyazhnyy 14.11.2016 16:44
6

Benim çözümüm

 • yalnızca bir kabuk ve procfs kullanır, bu nedenle garip komut çıkışı biçimlendirme sorunları yoktur,
 • cihaz UUID'lerini (yeniden) taramaz, ancak çekirdek önbelleğini kullanır,
 • bu nedenle süper kullanıcı ayrıcalıkları gerektirmez,
 • kurallı yol adlarına güvenmiyor, ancak (cihaz) dosya kimliğini kullanıyor.
my_uuid=...
while IFS=' ' read -r dev mnt remainder; do
 case "$dev" in
 /dev/*)
  if [ "$dev" -ef "/dev/disk/by-uuid/$my_uuid" ]; then
   echo "$my_uuid ($dev) mounted at $mnt"
   break
  fi;;
 esac
done < /proc/mounts
    
verilen cevap David Foerster 14.11.2016 18:07
5

Bu soru için aldığım mükemmel yanıtların üzerine inandığımda, cihaz isimleriyle çalışmanın çok daha kolay olduğunu anladım. UUID'den cihaz adını almak için:

disk_uuid=foo
disk_devname=$(blkid -U "$disk_uuid")

Bunun anlamı, df 'lık çıkışa grep ile monte edilirse hızlıca anlayabilirim:

df | grep -q "$disk_devname" && echo "Disk mounted" || echo "Disk not mounted"

Veya kodu, sürücünün nerede monte edildiğini anlatan ek bonus olan Muru'nun cevabı 'nı kullanarak ekleyin:

mountpoint=$(lsblk -no MOUNTPOINT "$disk_devname")
if [[ -n "$mountpoint" ]]; then
  echo "Disk is mounted at $mountpoint"
else
  echo "Disk not mounted"
fi
    
verilen cevap Arronical 14.11.2016 16:37
4

Bağlı dosya sistemlerini ve bunların mount noktalarını görmek için df komutunu kullanabilirsiniz. İşte benim makinemden bir örnek ... başka bir sisteme yüklediğim sdb3 bölümü eklenmemiş, bu yüzden listelenmemiş (bölümler yeniden etiketlenmiş, bu yüzden UUID'lerin yerine isimler gösterilmiştir):

df
Filesystem          1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
udev              8100756    0  8100756  0% /dev
tmpfs             1625296   9952  1615344  1% /run
/dev/sdb4           41022688 7074348 31834804 19% /
tmpfs             8126464  19456  8107008  1% /dev/shm
tmpfs               5120    4   5116  1% /run/lock
tmpfs             8126464    0  8126464  0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0            76800  76800     0 100% /snap/ubuntu-core/423
/dev/sdb1           4186108  12160  4173948  1% /boot/efi
zsc-lxd/containers/uc-1604-1 58620160  516736 58103424  1% /var/lib/lxd/containers/uc-1604-1.zfs
zsc-lxd/containers/uc-1610-1 58637184  533760 58103424  1% /var/lib/lxd/containers/uc-1610-1.zfs
tmpfs             1625292   124  1625168  1% /run/user/1000
/dev/sdb5           61796348 10766892 47867344 19% /media/cl/virtual
/dev/sda4          206293688 13419740 182371804  7% /media/cl/system
/dev/sda3          206293688 32116600 163674944 17% /media/cl/rescue
/dev/sda2          206293688 1867604 193923940  1% /media/cl/media
/dev/sda1          206293688 2539712 193251832  2% /media/cl/data 
    
verilen cevap cl-netbox 14.11.2016 15:43
0

the_UUID dizininde " /dev/disk/by-uuid/ " adlı bir bağlantı varsa, bölüm bağlanır. Ubuntu 14.04.5 (YMMV):

$ ll /dev/disk/by-uuid
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Nov 14 04:30 0123-4567 -> ../../sde
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov 11 00:25 06ee65d5-26f7-41f3-91ab-3497021a6213 -> ../../dm-0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov 11 00:25 12817b99-9d2b-4357-a4ca-c11eab672a20 -> ../../sdb6
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov 11 00:25 362254e8-2b99-442d-8ad9-4a348bc08032 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov 11 00:25 83a64b80-5a37-4659-b797-221b88ef41f8 -> ../../sdb5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Nov 11 00:25 ff359af0-d996-4949-b27e-f24ce453c48c -> ../../sdc1
    
verilen cevap waltinator 14.11.2016 15:34

Etiketlerdeki diğer soruları oku