“service --status-all” sonuçları nasıl okunur

77

Şu anda çalışan hizmetleri tanımlamam gerekiyor, ancak service --status-all çalışmasının sonuçlarını anlayamıyorum, yani ? , - ve + demek?

$ service --status-all
 [ + ] acpid
 [ + ] anacron
 [ + ] apparmor
 [ ? ] apport
 [ ? ] atieventsd
 [ + ] avahi-daemon
 [ ? ] binfmt-support
 [ + ] bluetooth
 [ - ] brltty
 [ + ] console-font
 [ + ] console-setup
 [ + ] cron
 [ + ] cups
 [ + ] cups-browsed
 [ - ] dbus
 [ ? ] dns-clean
 [ + ] friendly-recovery
 [ - ] grub-common
 [ ? ] irqbalance
 [ - ] kerneloops
 [ ? ] killprocs
 [ + ] kmod
 [ ? ] lightdm
 [ - ] lm-sensors
 [ ? ] mysql
 [ ? ] networking
 [ ? ] ondemand
 [ ? ] pppd-dns
 [ - ] procps
 [ - ] pulseaudio
 [ ? ] rc.local
 [ + ] resolvconf
 [ + ] rfkill-restore
 [ + ] rfkill-store
 [ - ] rsync
 [ + ] rsyslog
 [ + ] saned
 [ ? ] sendsigs
 [ + ] setvtrgb
 [ ? ] speech-dispatcher
 [ - ] sudo
 [ + ] timidity
 [ + ] udev
 [ ? ] umountfs
 [ ? ] umountnfs.sh
 [ ? ] umountroot
 [ - ] unattended-upgrades
 [ - ] urandom
 [ + ] virtualbox
 [ - ] x11-common

Ve bu komutu sudo ile çalıştırırsanız herhangi bir fark yaratır mısın? Denedim ve davamda fark yaratmadı, ama diğer kurulumlarda farklılık gösterebilir mi?

    
sordu Muhammad Gelbana 17.01.2014 22:52

4 cevap

84

service --status-all çıktısı, System V tarafından kontrol edilen hizmetlerin durumunu listeler.

+ , hizmetin çalışmakta olduğunu gösterir, - , durdurulmuş bir hizmeti belirtir. Bunu service SERVICENAME status ve + hizmeti için - çalıştırarak görebilirsiniz.

Bazı hizmetler Upstart tarafından yönetiliyor. Tüm Upstart hizmetlerinin durumunu sudo initctl list ile kontrol edebilirsiniz. % Co_de% tarafından yönetilen herhangi bir hizmet de Upstart tarafından sağlanan listede gösterilecek, ancak service --status-all ile işaretlenecektir.

Referans: ?

    
verilen cevap Sean 17.02.2014 17:37
25

Manpage'de belgelenmez, ancak kaynağa hızlı bir bakış ilk tahminin doğruluğunu onaylar:

 • + : hizmet çalışıyor
 • - : hizmet çalışmıyor
 • ? : hizmet durumu belirlenemiyor (bir nedenden dolayı).

Gerçek kod :

 if ! is_ignored_file "${SERVICE}" \
 && [ -x "${SERVICEDIR}/${SERVICE}" ]; then
     if ! grep -qs "\(^\|\W\)status)" "$SERVICE"; then
      #printf " %s %-60s %s\n" "[?]" "$SERVICE:" "unknown" 1>&2
      echo " [ ? ] $SERVICE" 1>&2
      continue
     else
      out=$(env -i LANG="$LANG" PATH="$PATH" TERM="$TERM" "$SERVICEDIR/$SERVICE" status 2>&1)
      if [ "$?" = "0" -a -n "$out" ]; then
       #printf " %s %-60s %s\n" "[+]" "$SERVICE:" "running"
       echo " [ + ] $SERVICE"
       continue
      else
       #printf " %s %-60s %s\n" "[-]" "$SERVICE:" "NOT running"
       echo " [ - ] $SERVICE"
       continue
      fi
     fi
  #env -i LANG="$LANG" PATH="$PATH" TERM="$TERM" "$SERVICEDIR/$SERVICE" status
 fi

Koşullar:

 • init betiği status komutunu desteklemiyorsa, durum ? .
 • init betiği ( status argümanı ile) çıkış durumu sıfır ise ve çıktı boş değil, durum + .
 • aksi halde durum - .
verilen cevap muru 09.07.2015 18:00
1

+ öğesinin etkin / çalışır durumda olduğunu, - inaktif / durdurulduğunu ve ? komutun etkin olup olmadığını kesin olarak belirleyemediğini, Hizmet betiğinde status komutu var. % Co_de% komutu, her kullanılabilir hizmet için aslında service --status-all çalışır.

    
verilen cevap Arronical 09.07.2015 17:53
0

sudo ile / olmadan çalışmanın fark yarattığını görüyorum.

/var/run/ 'daki bazı hizmetler salt kullanıcılara salt okuma erişimi var. Bu hizmetler, [-] olmadan% co_de durumunu ve sudo ile [+] değerini gösterir.

    
verilen cevap user663581 10.03.2017 00:20

Etiketlerdeki diğer soruları oku