“apt-get clean” ve “apt-get clean” nasıl farklıdır?

86

Ne olursa, bu komut arasındaki fark nedir:

sudo apt-get clean

Ve bu komut:

sudo apt-get clean all

Lubuntu 12.04 sistemimde, bu komutları simüle etmek, davranışlarının tam olarak aynı olmasını sağlar:

[email protected]:~$ apt-get -s clean
NOTE: This is only a simulation!
   apt-get needs root privileges for real execution.
   Keep also in mind that locking is deactivated,
   so don't depend on the relevance to the real current situation!
Del /var/cache/apt/archives/* /var/cache/apt/archives/partial/*
Del /var/cache/apt/pkgcache.bin /var/cache/apt/srcpkgcache.bin
[email protected]:~$ apt-get -s clean all
NOTE: This is only a simulation!
   apt-get needs root privileges for real execution.
   Keep also in mind that locking is deactivated,
   so don't depend on the relevance to the real current situation!
Del /var/cache/apt/archives/* /var/cache/apt/archives/partial/*
Del /var/cache/apt/pkgcache.bin /var/cache/apt/srcpkgcache.bin
[email protected]:~$

apt-get 'sının clean ve clean all ile davranışında herhangi bir fark var mı? Eğer öyleyse, hangi koşullar altında, hangi koşullar altında bir fark vardır ve ikisi arasında nasıl seçim yapmalıyım? Fark yoksa, o zaman clean all neden var?

Aynıysa, clean all değeri normalde bir paket adını argüman olarak alabiliyorsa yine de% co_de olur. Ancak durum böyle değil - clean 'ye clean ' sının davranışını değiştirmediği için paket adı geçmeye çalışılıyor, tüm önbellek hala siliniyor:

[email protected]:~$ apt-get -s clean nano
NOTE: This is only a simulation!
   apt-get needs root privileges for real execution.
   Keep also in mind that locking is deactivated,
   so don't depend on the relevance to the real current situation!
Del /var/cache/apt/archives/* /var/cache/apt/archives/partial/*
Del /var/cache/apt/pkgcache.bin /var/cache/apt/srcpkgcache.bin

Bu, belki de clean yapmıyorsa gerçekten mevcutsa (ve clean all değerinin yukarıdaki gibi olduğu gibi all değerinin göz ardı edilmesi) örnek).

nano sadece bir şehir efsanesi mi?

    
sordu Eliah Kagan 30.05.2012 19:52

1 cevap

175

sudo apt-get clean all
all sonra eklediğiniz her şey gibi

clean az önce göz ardı edilir.

Örneğin ile aynıdır

sudo apt-get clean my room
    
verilen cevap Florian Diesch 30.05.2012 19:57

Etiketlerdeki diğer soruları oku