'apt-get upgrade' den paketleri hariç tut [duplicate]

75

Belirli bir paket dışında tüm paketleri yükseltmek mümkün mü? % Co_de% gibi bir şey var mı?

    
sordu Olivier Lalonde 30.01.2012 04:46

2 cevap

128

Bir paketi tutmak için :

Kısaca: sudo apt-mark hold <package>

veya

echo <package> hold | sudo dpkg --set-selections

Bir paketi almak için :

Kısaca: sudo apt-mark unhold <package>

veya

echo <package> install | sudo dpkg --set-selections
    
verilen cevap Zoke 30.01.2012 05:11
3

Ubuntu’nun Pinning Howto ’daki" Holding Paketlerine Giriş "e göz atın

    
verilen cevap Sergey 30.01.2012 05:00

Etiketlerdeki diğer soruları oku