ubuntu sunucusuna nasıl yereli ekleyebilirim?

157

Şu anda bu yerlere sahibim:

locale -a

C
en_AG
en_AG.utf8
en_AU.utf8
en_BW.utf8
en_CA.utf8
en_DK.utf8
en_GB.utf8
en_HK.utf8
en_IE.utf8
en_IN
en_IN.utf8
en_NG
en_NG.utf8
en_NZ.utf8
en_PH.utf8
en_SG.utf8
en_US.utf8
en_ZA.utf8
en_ZW.utf8
POSIX

Sunucuma ru_RU yerel ayarını nasıl yükleyebilirim?

    
sordu Silver Light 06.11.2011 11:24

9 cevap

222
 1. hangi yerellerin desteklendiğini kontrol edin:

  locale -a
  
 2. istediğiniz lokalleri ekleyin (örneğin, ru ):

  sudo locale-gen ru_RU
  sudo locale-gen ru_RU.UTF-8
  
 3. bu güncelleme komutunu çalıştır

  sudo update-locale 
  
verilen cevap PocketSam 06.11.2011 18:08
48

IMO'nun Ubuntu stiline daha uygun olduğu başka bir rotaya giderdim. Sağlanan paketleri kullanın . Her yerel ayar için paketler vardır ve sizin için tüm işleri yaparlar ... her zaman el ile düzenlenmesini istemediğim / var dosyaları düzenlemeye gerek yok.

sudo apt-get install language-pack-XX

Burada XX dil kodunu gösterir. Bir dil yüklemek, tüm ülkeye özgü varyantları da yükleyecektir (örneğin, dil paketini yükleyerek-it_CH.utf8'i yükleyecektir ve it_IT.utf8, NL için kurulum nl_AW, nl_AW.utf8, nl_BE.utf8 ve nl_NL.utf8'i yükleyecektir. ).

    
verilen cevap Palantir 21.01.2014 14:38
40
 1. hangi yerellerin desteklendiğini kontrol edin:

  less /usr/share/i18n/SUPPORTED
  
 2. Oluşturulan listeye yer işareti ekle

  echo ru_RU.UTF8 >> /var/lib/locales/supported.d/local
  
 3. Liste yeniden oluştur (locale-gen'i çağırır ...)

   sudo dpkg-reconfigure locales
  
verilen cevap user123231 14.01.2013 17:54
16

Arkadaşın olmak için locale-gen buldum. olduğu gibi (örneğin ibranice utf8 ekleyerek):

[email protected]:~# locale-gen he_IL.UTF-8

bunu şöyle yapabilirsin:

[email protected]:~# dpkg-reconfigure locales

ve iyi yaptığınızı kontrol edin:

[email protected]:~# locale -a

Bu çözümü, metin dosyalarına eklediklerinden daha basit bir şekilde buldum, her ne kadar olsa da.

    
verilen cevap boazr 18.07.2013 11:10
5
echo ru_RU.UTF8 >> /var/lib/locales/supported.d/local

Şu iletiyi nokta 3'te alıyorum: "Hata: Hatalı giriş 'ru_RU.UTF8'"

Bu iş benim için:

echo ru_RU.UTF-8 UTF-8 >> /var/lib/locales/supported.d/local
    
verilen cevap user123 21.01.2013 16:56
4

Ubuntu dil paketlerini kullanın. Desteklenen tüm diller varsayılan depolarda kullanılabilir:

apt-cache search language-pack

Ubuntu (sunucu) sürümünde yerel anahtarlamanın tam bir örneği:

[email protected]:~$ cat /etc/lsb-release 
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=14.04
DISTRIB_CODENAME=trusty
DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.1 LTS"

Tüm mevcut (yani önceden yüklenmiş) yereller şu şekilde listelenebilir:

locale -a

Mevcut yerel ayarım en_IE :

[email protected]:~$ locale
LANG=en_IE.UTF-8
LANGUAGE=
LC_CTYPE="en_IE.UTF-8"
LC_NUMERIC="en_IE.UTF-8"
LC_TIME="en_IE.UTF-8"
LC_COLLATE="en_IE.UTF-8"
LC_MONETARY="en_IE.UTF-8"
LC_MESSAGES=POSIX
LC_PAPER="en_IE.UTF-8"
LC_NAME="en_IE.UTF-8"
LC_ADDRESS="en_IE.UTF-8"
LC_TELEPHONE="en_IE.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="en_IE.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="en_IE.UTF-8"
LC_ALL=
[email protected]:~$ date
Sat Nov 1 15:36:51 UTC 2014
[email protected]:~$

Çünkü ru yerel ayarları yoktu, ru dil paketini yüklemem gerekiyor:

[email protected]:~$ sudo apt-get -y install language-pack-ru
[..]
Generating locales...
 ru_RU.UTF-8... done
 ru_UA.UTF-8... done
Generation complete.
[email protected]:~$ 

Şimdi ru yerlileri mevcut. Sistem varsayılan yerel değeri /etc/default/locale düzenleniyor:

[email protected]:~$ sudo vi /etc/default/locale
# Created by cloud-init v. 0.7.5 on Mon, 27 Oct 2014 18:46:13 +0000
LANG="ru_RU.UTF-8"
LC_MESSAGES=POSIX
[email protected]:~$

Yeniden giriş yapın ve yepyeni yerel ayarlarınızı kontrol edin:

[email protected]:~$ locale
LANG=ru_RU.UTF-8
LANGUAGE=
LC_CTYPE="ru_RU.UTF-8"
LC_NUMERIC="ru_RU.UTF-8"
LC_TIME="ru_RU.UTF-8"
LC_COLLATE="ru_RU.UTF-8"
LC_MONETARY="ru_RU.UTF-8"
LC_MESSAGES=POSIX
LC_PAPER="ru_RU.UTF-8"
LC_NAME="ru_RU.UTF-8"
LC_ADDRESS="ru_RU.UTF-8"
LC_TELEPHONE="ru_RU.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="ru_RU.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="ru_RU.UTF-8"
LC_ALL=
[email protected]:~$ date
Сб. нояб. 1 15:43:45 UTC 2014
[email protected]:~$ 
    
verilen cevap user272735 01.11.2014 17:07
2

/etc/locale.gen 'yi modifiye et, isteğinizi yerine getirme veya oluşturulmasını istediğiniz yerleri ekleyin. Ardından sudo locale-gen dosyasını çalıştırın.

Yerel ayarların, tüm yerel ayarları gösteren locale -a ile eklendiğini kontrol edebilirsiniz.

    
verilen cevap hunse 20.01.2016 20:12
0
 1. Dağıtımınızda hangi yerellerin desteklenen olduğunu kontrol edin. Açın veya cat dosyasını /usr/share/i18n/SUPPORTED ve eklenecek istenen yerel ayarı kopyalayın.
 2. terminalde sudo locale-gen locale_name değerini girin.

  Örneğin, sudo locale-gen [email protected]

 3. sudo update-locale değerini girin

 4. Yerel ayarın locale -a ile yüklenip yüklenmediğini kontrol edin

verilen cevap BugShotGG 14.04.2018 15:50
-2

Locale sistemini yeniden başlatmadan veya çıkış yapmak zorunda kalmadan, benzer şekilde uygulayabildim.

Önce dil paketini indirin:

sudo apt-get install language-pack-ru-base

Ardından, hangi sürümlerin desteklendiğini kontrol edin:

less /usr/share/i18n/SUPPORTED | grep ru_RU

Şimdi, sonucu uygulayın (hemen hemen her dil için hemen her zaman UTF-8 sürümünü kullanın!):

echo 'ru_RU.UTF-8 UTF-8' | sudo tee /var/lib/locales/supported.d/local
sudo dpkg-reconfigure locales

Son olarak, varsayılan dosya dosyanızı güncelleyin, kaynak yapın ve ardından işiniz bitti:

echo 'LANG=ru_RU.UTF-8' | sudo tee /etc/default/locale

değişiklikleri sisteme uygulayın:

. /etc/default/locale
LANGUAGE=ru_RU.UTF-8

ve sonuçlarınızı kontrol edin:

locale
    
verilen cevap mchid 11.12.2014 20:25

Etiketlerdeki diğer soruları oku