Postfix günlük dosyaları nerede?

66

Bunun yüzlerce kez sorulduğunu biliyorum. Ancak, başarılı olmaksızın bir çok Google araması yaptım. Soruma: Postfix sunucumun her etkinliğini günlüğe kaydetmek istiyorum. Ne varsayılan dosya /var/log/mail ne de ilgili diğer mail veya postfix var.

 1. Günlüğe kaydetmeyi etkinleştirmek için /etc/postfx/main.cf yapılandırma dosyasına yerleştirilecek tam dizenin adı nedir?
 2. Hangi yapılandırma dosyasının postfix'ini nerede görebilirim? (aşağıdaki ipucuna göre)

Yanıtlarınız için teşekkürler.

İpucu: Postfix'i dovecot ile birlikte kullanıyorum. Birkaç ay önce meta paketini kurdum.

postconf -n için çıktı:

  alias_database = hash:/etc/aliases
  alias_maps = hash:/etc/aliases
  append_dot_mydomain = no
  biff = no
  broken_sasl_auth_clients = yes
  config_directory = /etc/postfix
  home_mailbox = Maildir/
  inet_interfaces = all
  mailbox_command = /usr/lib/dovecot/deliver -c /etc/dovecot/conf.d/01-dovecot-postfix.conf -n -m "${EXTENSION}"
  mailbox_size_limit = 0
  mydestination = mydomain.de localhost
  myhostname = mydomain.de
  mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
  myorigin = /etc/mailname
  readme_directory = no
  recipient_delimiter = +
  smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
  smtp_use_tls = yes
  smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Ubuntu)
  smtpd_recipient_restrictions = reject_unknown_sender_domain, reject_unknown_recipient_domain, reject_unauth_pipelining, permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination
  smtpd_sasl_auth_enable = yes
  smtpd_sasl_authenticated_header = yes
  smtpd_sasl_local_domain = $myhostname
  smtpd_sasl_path = private/dovecot-auth
  smtpd_sasl_security_options = noanonymous
  smtpd_sasl_type = dovecot
  smtpd_sender_restrictions = reject_unknown_sender_domain
  smtpd_tls_auth_only = yes
  smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/certs/ssl-mail.pem
  smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/private/ssl-mail.key
  smtpd_tls_mandatory_ciphers = medium
  smtpd_tls_mandatory_protocols = SSLv3, TLSv1
  smtpd_tls_received_header = yes
  smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache
  smtpd_use_tls = yes
  tls_random_source = dev:/dev/urandom
  virtual_alias_maps = hash:/etc/postfix/virtual
  virtual_gid_maps = static:5000
  virtual_mailbox_base = /var/mail/vhosts
  virtual_mailbox_domains = mydomain2.de
  virtual_mailbox_maps = hash:/etc/postfix/vmailbox
  virtual_minimum_uid = 100
  virtual_uid_maps = static:5000

Output for /etc/syslog.conf

# /etc/syslog.conf Configuration file for syslogd.
#
#      For more information see syslog.conf(5)
#      manpage.

#
# First some standard logfiles. Log by facility.
#

auth,authpriv.*   -/var/log/auth.log
*.*;auth,authpriv.none;local0.none;local1.none   -/var/log/syslog
#cron.*     -/var/log/cron.log
daemon.*      -/var/log/daemon.log
kern.*       -/var/log/kern.log
lpr.*        -/var/log/lpr.log
user.*       -/var/log/user.log

#
# Logging for the mail system. Split it up so that
# it is easy to write scripts to parse these files.
#

# Logging for INN news system
#
news.crit    -/var/log/news/news.crit
news.err     -/var/log/news/news.err
news.notice     -/var/log/news/news.notice

#
# Some 'catch-all' logfiles.
#
*.=debug;\
  auth,authpriv.none;\
  news.none  -/var/log/debug
*.=info;*.=notice;*.=warning;\
  auth,authpriv.none;\
  cron,daemon.none;\
  mail,news.none   -/var/log/messages

#
# Emergencies are sent to everybody logged in.
#
*.emerg       *

#
# I like to have messages displayed on the console, but only on a virtual
# console I usually leave idle.
#
#daemon,mail.*;\
#  news.=crit;news.=err;news.=notice;\
#  *.=debug;*.=info;\
#  *.=notice;*.=warning  /dev/tty8

# The named pipe /dev/xconsole is for the 'xconsole' utility. To use it,
# you must invoke 'xconsole' with the '-file' option:
# 
#  $ xconsole -file /dev/xconsole [...]
#
# NOTE: adjust the list below, or you'll go crazy if you have a reasonably
#   busy site..
#
daemon.*;mail.*;\
  news.err;\
  *.=debug;*.=info;\
  *.=notice;*.=warning  |/dev/xconsole
    
sordu Steve Rakebrandt 23.12.2013 13:44

2 cevap

66

/var/log/mail.log olmalıdırlar. Ancak, syslog tesis yapılandırmanızın siz (veya sağlayıcınız) tarafından değiştirildiği anlaşılmaktadır. Rsyslogd yerine düz syslogd kullanmak çok mümkün, ama sonra beklentilerinizden farklı şeylerin çalışmasını bekleyebilirsiniz.

Daha önce yorumlarda belirtildiği gibi, rsyslog yüklenerek dosyalar yeniden ortaya çıktı.

    
verilen cevap gertvdijk 23.12.2013 16:54
5

Ubuntu 16.04'te /var/log/syslog dosyasında postfix günlükleri buldum:

grep postfix /var/log/syslog

Postfix günlüklerinin akışını görüntüleyebilirsiniz:

tail -f /var/log/syslog | grep postfix
    
verilen cevap A.L 30.01.2018 15:11

Etiketlerdeki diğer soruları oku