fstab'daki son iki alan ne anlama geliyor?

81

Fstab (dump, pass) içindeki her satırdaki son iki alan, genellikle 0'dır. Bu sayılar ne anlama gelir?

# <file system> <mount point>  <type> <options>    <dump> <pass>
proc      /proc      proc  nodev,noexec,nosuid 0    0
UUID=030ccf66-5195-4835-ba3e-f5d7a5403c05 /        ext4  errors=remount-ro 0    1
    
sordu elzapp 28.10.2010 10:36

2 cevap

82

man fstab 'den kopyala / yapıştır:

  

Beşinci alan (fs_freq), bu dosya sistemleri için   Hangi dosya sistemlerinin boşaltılacağını belirlemek için dökümü (8) komutu.   Beşinci alan mevcut değilse, sıfır değeri döndürülür ve   döküm, dosya sisteminin boşaltılmaya gerek olmadığını varsayar.

     

Altıncı alan, (fs_passno), belirlemek için fsck (8) programı tarafından kullanılır.   Dosya sistemi denetimlerinin yeniden başlatıldığında sırası   zaman. Kök dosya sistemi 1 fs_passno ile belirtilmelidir.   diğer dosya sistemlerinde fs_passno değeri 2 olmalıdır.   sürücü sırayla kontrol edilecek, ancak farklı sürücülerdeki dosya sistemleri   mevcut paralellikten yararlanmak için aynı zamanda kontrol edilecektir   donanım Altıncı alan mevcut değilse veya sıfır ise,   sıfır döndü ve fsck dosya sisteminin olmadığını varsayacak   kontrol edilmek gerekiyor.

    
verilen cevap JanC 28.10.2010 10:54
7

Basit blokaj cevabı, ilk alanın atılmasının gerekip gerekmediğini belirler, ikinci alan başlatma sırasında hangi sırada kontrol edilip edilmeyeceğini belirler. Diğerleri için kılavuzu kontrol et!

    
verilen cevap g24l 24.07.2015 17:23

Etiketlerdeki diğer soruları oku